Hva er så en konservativ muslim?

Kilde til illustrasjon

Flere har spurt hvilken betydning jeg tillegger konservatisme i islam. Jeg kaller meg en konservativ muslim uten å definere islamsk konservatisme. Før jeg forklarer hva begrepet  betyr for meg vil jeg påpeke at det finnes mange muslimer og ikke-muslimer som aldri vil beskrive meg som en konservativ muslim. Det vil si; møter du meg på en gate vil du antakeligvis tenke at jeg er en typisk praktiserende muslimsk jente. Jeg prøver jo å være en typisk praktiserende muslimsk jente. Møter du meg på en dårlig dag tenker du kanskje at jeg er en asylsøker som nettopp har krabbet ut av den tyrkiske lastebilen. Men kjenner du meg vil du kanskje ikke kalle meg konservativ.

Personlig mener jeg at det skyldes bildet mange har om religiøs konservatisme. Mange innebærer både muslimer og ikke-muslimer. At jeg tenker konservativt betyr ikke at jeg forventer det samme av andre, og det betyr ikke at jeg kun omgås mennesker som er konservative. Jeg må innrømme at jeg ofte befinner meg i kompromitterende situasjoner en god konservativ muslim helst burde unngå. Å bruke lørdagskvelden til å diskutere usakligheter med en brisen nordlending som gumler på snus er et eksempel på det. Men mye av det som ofte gir meg litt dårlig samvittighet gjør jeg av det jeg innbiller meg er en nobel grunn: Det finnes ingen bedre måte å trampe ihjel fordommer på enn å bli gode venner med folk. På en måte er dette også en form for dawah eller islamsk misjonering (jada, bedre muslimer enn meg setter kaffen i halsen nå), for det man gjør når man ikke forkynner men istedet representerer, er å vise religionens menneskelige ansikt (og nei, kjære bedre muslimer enn meg, jeg er ingen fortreffelig representant for islam.)

For oppsummere forrige avsnitt i en setning: Ja, jeg er en konservativ muslim, men jeg er ingen god konservativ muslim.

Hva er så en konservativ muslim?

Å konservere betyr å bevare, og som konservative sapiens flest ønsker jeg å bevare. Bevare den tradisjonen islamsk tenkning hviler på. Bevare de eksisterende rammene for tolkning av Koranen og hadithene. Bevare de teologiske og juridiske skolene innenfor min tro. Bevare den posisjonen islams klassiske tenkere har. Siden jeg er en stor tilhenger av bevaring burde jeg kanskje satset på en karriere som konservator?

At jeg ønsker å bevare betyr ikke at jeg er blind for at alt ikke kan eller bør bevares. I middelalderens Bagdad, i den islamske tenkningens gullalder og utspring, eksisterte det konkubineri og lærde dengang talte ikke imot dette. Konkubinene skulle selvsagt behandles som mennesker, men bare det å ha konkubiner – en eufemisme for sexslaver – er umenneskelig. Hvilket betyr at de rådende forestillingene i ens samtid – tidsånden rett og slett – er viktig i forståelsen av islam. Ting vil derfor endre seg. Jeg er personlig sterkt imot mannens forsørgerplikt i islam. I vår del av verden, der muslimske jenter stadig utdanner seg og skaffer seg bedre karrierer enn sine mannlige trosfeller, er det ren idioti å forvente, nei, kreve, at mannen skal forsørge sin hustru. I noen kulturer kan ikke en mann gifte seg før han er  en milliardær, så og si, istand til å dekke den fremtidige hustruens ekstravagante livsstil.

For meg betyr altså det å være konservativ at man bruker tradisjonelle redskaper til å forstå og analysere islam. Jeg får inntrykk av at mange ikke innser det store potensialet for utvikling som allerede eksisterer i tradisjonell islamsk tenkning. Islam har alltid utviklet seg, islam er en dynamisk religion og islam er aldri en byrde. Så det er synd en del av mine trosfeller gjør troen til det vi på somali kaller «karahi». At man gjør ting så komplekst og tung at man akker seg over det. Etter min mening er det muslimer som fremstiller islam som en form for straff som skyver unge muslimer ut av islam. Vi hører mye om unge muslimer som radikaliseres, men jeg må innrømme at jeg kjenner ganske få «radikaliserte» muslimer og mange unge som er født muslimer og som nå kun bærer avsky til sine foreldres tro. Og det synes jeg er synd. Særlig når det ikke er mangel på gudetro som skyver dem vekk, men overivrige religiøse muslimer som hevder at pietisme ikke bare er idealet men også den eneste muligheten.

Haugland lurer på hvorfor jeg drar inn «konservatisme» i diskusjon om dødsstraff, for kan man ikke være muslim og imot dødsstraff? Jo. Man kan mene at dødsstraff hører fortiden til og at Koranen alltid må tolkes etter tid og kultur. Jeg sier tja til det. Koranen er perfekt, i mine øyne. Absolutt perfekt. Det eksisterer ikke et feilplassert ord i Koranen. Hvordan kan jeg på en side mene at Koranen er perfekt men samtidig være imot forsørgerplikten, som er skissert i Koranen? Fordi Koranens lover har en årsak og denne årsaken har sine konsekvenser. Å pålegge menn forsørgerplikt i Arabia sikret kvinner, uten mulighet til arbeid eller uten mulighet til god inntekt, mat for morgendagen. Stabilitet. Jeg vil for eksempel ikke avskaffe forsørgerplikten i land der det enten ikke eksisterer arbeid for kvinner eller kultur for arbeid blant kvinner.

Dette blir jo en digresjon:

Da påpekes det sikkert av noen

at dette blir en ond sirkel der fattige

kvinner aldri kommer i arbeid

fordi de stadig forsørges av sine

menn. Jeg tror at dersom man

har en tradisjonell forståelse av islam

og er blind for kulturell patriarkalisme

er det fullt mulig å arbeide for at kvinner

får jobbe samtidig som de er sikret stabilitet.

I en tradisjonell kontekst er jo det å styrke

det muslimske felleskapet – ummaen – pålagt

både kvinner og menn?

Men  den muslimske argumentasjonen mot dødsstraff kan innta flere former. Noen sier de  ser bort fra versene som angår denne straffen, man kan mene at Koranen kun henvendte seg til en viss tidsperiode, men ingen av disse to innfallsvinklene er konservative. Ingen av disse bruker de redskapene som allerede eksisterer for å fortolke. Istedet forkaster de. Den tredje innstillingen, den som fører en ut av islam, er å være imot dødsstraff fordi man mener at versene som angår dødsstraff er falske eller tar feil. Jeg mener ikke at det verset tar feil for det er synonymt med  å mene at Gud tar feil. Hvis Gud tar feil i kapittel 5, hva vil tilsi at Gud ikke tar feil i kapittel 112 når Allah sier at Han er én?

Med andre ord, i mitt konservative hodet, er dødsstraff  lov i islam, islam som religion er ikke imot dødsstraff like lite som islam er imot polygami. Islam forbød heller ikke slaveriet, men betyr det at vi skal støtte om dette? Nei. For islam gir oss åpningen til å si nei til alle disse praksisene. Islam på den arabiske halvøya førte til forandring, men ikke til en altomfattende forandring. Mange praksiser fra før-islamsk tid lot man være, skal vi fortsette med disse? Skal vi fortsette med praksiser islam forsøkte å bremse (viaoppmuntring og tidsvis ordre til å frigi slaver, begrensninger og krav til en bigamist og strenge premisser for dødsstraff)?

Haugland spør også om noen lovskoler mener at man kan være prinsipielt imot dødsstraff og, etter min egen definisjon, slutter jeg ikke å være en konservativ muslim når ingen har brukt de tradisjonelle redskapene – lovskolene – og kommet til samme konklusjon som meg. Men her har du problemet: Dette har vært et ikke-tema. Det har liksom vært i skyggen av alt annet. Det hadde vært spennende å se denne diskusjonen bli tatt av politisk uavhengige lærde. Dette er en debatt som må tas, men som ikke tas fordi vi stadig diskuterer sekterisme og mye mer som fører til mer splittelse og mindre fremgang.

Hvis dette ikke er et tilfredsstillende svar må dere bare si ifra.

Og gjerne gjør det min lærere har forsøkt å lære meg i 13 år uten særlig suksess: vær litt konkrete i kritikken.

70 kommentarer om “Hva er så en konservativ muslim?

 1. Interessant å se hvordan du tenker.

  Jeg er uenig i dine standpunkter men respekterer deg som menneske. Du er uenig i mine standpunkter men respekterer meg som menneske. Høres ut som en fin ordning.

 2. Jeg har fortsatt litt problemer med å forstå deg fullt ut.

  Slik jeg ser det, er det uproblematisk av deg å hevde at du ikke er pålagt av Koranen å være tilhenger av dødsstraff selv om dødsstraff omhandles i Koranen.
  (For jeg har vel forstått deg riktig her?)

  Du sier at konservativ for deg betyr «at man bruker tradisjonelle redskaper til å forstå og analysere islam.» Videre sier du at tradisjonell islamistisk tenkning har stort potensiale for utvikling.

  Dette ser jeg også på som uproblematisk. Så vidt jeg har skjønt, er Koranen skrevet ut fra en intensjon om at innholdet i Koranen skal forstås og analyseres på en måte som gjør Islam til en dynamisk religion som utvikles og tilpasses til tid og kultur. Dette har vært en av Islams store fordeler i forhold til misjonsvirksomhet, fordi det har gjort det mulig å innføre Islam i fremmede kulturer uten nødvendigheten av store endringer av kulturenes eksisterende tradisjoner eller maktstrukturer.

  Så til det jeg opplever som problematisk:
  Med min perifere og kunnskap til Islam (jeg var som filosofistudent så vidt innom etikk, og som etikkstudent igjen bare så vidt innom religiøs, og dermed også islamsk, etikk) sitter jeg tilbake med en oppfatning av at det finnes tre hovedretninger av relevant Korantolkning:

  NB! Kunnskapen min her er liten, og jeg uttaler meg derfor sannsynligvis naivt og fordomsfullt. Jeg håper på å bli korrigert slik at jeg lærer mer om dette emnet.

  1: Sunni: Koranen og Sunnahen (Muhammeds læresetninger og praksis) er Allahs lov, og dette gjelder til evig tid. Lovene kan tolkes gjennom et muslimsk rettsvesen og straffeutmålingene idømmes av oppnevnte muslimske dommere. Denne retningen kan igjen inndeles i fire hovedretninger (representert ved ulike lovskoler). Så vidt jeg kan forstå, er det innen denne retningen opp til retssvesenet å ta stilling til hvorvidt noen skal dømmes til døden. Jeg vil tro det er uproblematisk for en Sunni å være imot dødsstraff. Jeg vil samtidig anta at dersom du spør en _konservativ_ Sunni om han eller hun er imot dødsstraff, så vil han eller hun ganske enkelt svare at alle avgjørelser om straffeutmåling skal overlates til Shari’a-rettsvesenet.

  2: Shi’a: Muhammeds etterfølgere frem til den tolvte generasjonen, og deretter etterfølgernes stedfortredere i form av teologer (Mullaher/Imamer), er veiledere for hvordan Koranen skal forstås og kontekstualiseres. Jeg vil tro det er uproblematisk for en Shi’a å være imot dødsstraff. For en _konservativ_ Shi’a vil jeg tro det er uproblematisk å være imot dødsstraff dersom han/hun har diskutert spørsmålet om dødsstraff med sin lokale religiøse leder og i fellesskap med denne har kommet frem til at det er riktig å være imot dødsstraff.

  3: Mu’tazili: Et fornuftig menneske kan gjennom rasjonell tenkning komme frem til hva som er den riktige måten å forstå Koranen på. Jeg vil tro det er uproblematisk for en Muta’zili å være imot dødsstraff. For å være en _konservativ_ innen denne retningen må du ha levd en gang mellom det åttende og tiende århundret. Forholder du deg til denne retningen i dag vil jeg kalle deg radikal.

  For å oppsummere: Selv etter at du har forklart hva du mener med at du er konservativ, lurer jeg fortsatt på hvilke tradisjonelle metoder for tolkning og analyse du har benyttet deg av for å komme frem til at du er en konservativ muslim som er imot dødsstraff.

 3. Hva skal du bruke den barbariske såkaldte religion til man kalder islam ? Hvorfor tilbede en «gud» som går inn for steining og drap på anderledes tenkende ? Kan du ikke bare tenke selv, uten at «guden», eller «profeten» skal gjøre det for deg ? Må bare surt og leve i en sånn tvangstrøye, hvor et spøkelse i universet som ingen har sett, skal dominere ens liv. Folk i mellomøsten blir terrorisert av det her religionshelvete som ødelegger deres liv, og i resten av den muslimske verden. Sånn var det også i Europa i middelalderen, men vi fikke sparket prestene på plass, og i dag ødelegger de ikke livet for særlig mange mere. Frigjør deg fra dette åk, men du tør vel ikke, for så blir du utstøtt og fordømmt av din familje og dine egne, i verste fall myrdet. Jeg synes synd i deg, for du har det ikke bedre enn folk i Tyskland hadde det under nazismen, de som var i mot ble drept, og der var tystere over allt. Håper du en dag kan bli fri fra dette slaveri. Religion er en svøpe og en forbannelse, oppfunnet av maktsyke menn, til og undertrykke andre. Løsriv deg, og bli fri..

 4. For meg høres din tolkning svært lik ut som den kristne har holdt på med de siste 200 årene. Å tilpasse tolkningen til tiden og den vitenskapelige fremgangen. Hullene relgion fyller, spesielt vitenskapelig men også kulturelt blir bare mindre og mindre til det nesten ikke er noe igjen. Ordene betyr det som står og ikke noe annet. Det er ikke rom for tolkning i relgion, det er bare noe de troende gjør for å kunne fortsette å rettferdiggjøre relgionen sin.

  Jeg har ingenting i mot relgion der den blir brukt som trøst eller positiv rettesnor for noens liv, men det finnes sekulære argumenter som egentlig gjør relgion overflødig til dette også. Det som er problemet er at det desverre er mange som rettferdiggjør onde handlinger ved hjelp av relgion på en måte som ville vært umulig for ikke-troende.

 5. Det jeg er nysgjerrig på, er om du i et tenkt tilfelle (hypotetisk) ville tatt avstand fra såkalt «radikal» Islam med Shariah-lover, dersom det skulle innføres av «radikale» muslimer her i Norge.

  Det skrives mye om «konservative» eller «moderate» muslimer her i landet, men jeg har til gode å se noen av dem ta avstand fra såkalt «radikal» islam (f.eks ved å demonstrere). Jeg tror grunnen til det er frykt for represalier fra såkalte «radikale» muslimer, samt at enkelte såkalt «moderate» muslimer mener de ikke kan demonstrere mot skriftene, som slik jeg har forstått det sees på som perfekte av muslimer generelt. Med bakgrunn i alt dette, er jeg usikker på hvor mange muslimer som faktisk er «konservative», «moderate» her i landet.

  Er det ikke slik at de som er såkalt «radikale» muslimer, kun følger Koranen og Hadith til punkt og prikke? (De er med andre ord gode muslimer, og kan derfor ikke kritiseres)?.

  I tillegg har muslimer så vidt meg bekjent muligheten til å benytte seg av «taqiyya» (flere måter å skrive det på, men regner med at du forstår hva jeg mener), en slags tillatt løgn, som gjør at det blir vanskelig for meg å tro at så mange muslimer faktisk ER «moderate» eller «konservative». (Slike muslimer kaller seg da (med Allah sin velsignelse) «moderate» eller «konservative» til ikke-muslimer, men har allikevel som hovedmål å oppfylle det som står i Koranen; nemlig å innføre Islam som eneste aksepterte religion i hele verden, selv om det betyr at de tyr til vold/drap).

  Alt dette gjør at jeg blant annet ikke er interessert i å f.eks delta på et «teatime»-møte som antirasistisk senter står i bresjen for. Hvordan skal jeg føle meg trygg på at muslimene jeg snakker med, ikke ser på meg som mindreverdig siden jeg ikke er muslim? (Ikke-troende eller vantro skal i følge skriftene så vidt meg bekjent ikke behandles på lik linje med muslimer?).
  Det vil i hvert fall i en slik setting føles ekkelt å føle at man blir sett på som mindreverdig, siden man er en såkalt ikke-troende eller vantro, og dermed skal behandles som mindreverdig siden dette er i følge Islam.

  Jeg tror mange av disse spørsmålene ligger til grunn for at mange etnisk norske frykter Islam og dens eventuelle utbredelse i Norge i fremtiden. Jeg tror slett ikke det er rasisme eller ondskap som ligger bak dette. Mangel på kunnskap samt frykt gjør at mange er skeptiske. Meg selv inkludert! Dessverre tar norsk media aldri opp slike viktige grunnleggende spørsmål, selve kjernen i saken; vi som har denne frykten blir bare avfeid med at vi er «islamofober», Dette stemmer ikke for oss, siden vi mener at frykten er absolutt rasjonell. Spesiellt når media skriver at mange av de unge innflytterne i vårt land er av de mest radikale. (Eks., Mohyeldeen Mohammad). Vi mener som sagt at frykten slett ikke er irrasjonell (i hvert fall inntil det motsatte er bevist).

  Vi som har slike tanker, beklager at vi ikke får svar på våre spørsmål i debatter, men blir som sagt stigmatisert som islamofober et ord som i dag er et skjellsord. Og med det blir vi ekskludert fra debatten. Kanskje det er slikt som fører til problemer som vi opplevde 22. juli i år. (Presiserer at jeg tar all mulig avstand fra det ABB gjennomførte!)

  I disse dager brukes det store ord som å inkludere alle i debatter og mer demokrati, men jeg har til gode å se det i praksis enda.

  Til slutt vil jeg gjerne takke deg for dette innlegget, siden det både åpner for dialog, samtidig som det kan bidra til bedre forståelse for alle oss som frykter den radikale versjonen av deres religion.

  Selv kjenner jeg muslimer privat, og er på hils med mange. Har slett ikke noe i mot noen av dem, men jeg klarer ikke legge vekk frykten min for at de ser meg som mindre verdt, og at jeg blir brukt i et slags spill som har som mål å islamisere landet jeg er født og oppvokst i og som jeg elsker. Med tanke på hvor langt vi her i landet har kommet med likestilling og annet skremmer det meg at alt dette kan bli satt kanskje 100 år tilbake i tid, om f.eks sharia-lover blir innført. Slikt ønsker jeg ikke mine etterkommere…..

  Håper med dette å ikke bli avfeid som rasist og islamofob, men håper på å få gode svar på mine konkrete spørsmål.

  Kanskje dette er stedet hvor en slags felles forståelse skal starte?

  mvh en kristen
  Eirik H. Opstad

 6. Eirik, jeg synes kommentaren din er interessant. Spesielt når du snakker om «radikal islam» (er ikke det et uttrykk som Siv Jensen fant opp?) som en retning hvor man har som hovedmål å innføre Islam som eneste aksepterte religion i verden, og at dette er et oppgitt hovedmål i Koranen.

  For det første er det å innføre en enkelt religion over hele verden ikke noe muslimer er alene om. Misjonsbefalingen i Bibelen sier jo rett ut at alle folkeslag skal kristnes. I motsetning til dette sier Koranen at jøder og kristne innbyggere i en muslimsk stat skal ha de samme rettighetene som muslimer med ett eneste unntak: De får ikke lov til å misjonere sin religion ovenfor muslimer. Koranen inneholder altså helt spesifikt oppfordringer til toleranse for andre religioner, særlig de religionene som forholder seg til ulike versjoner av «Guds ord» (Torahen og Bibelen). Et påbud om toleranse er noe Bibelen så vidt jeg vet mangler. Koranen oppfordrer til det gjentatte ganger.

  «Gode konservative kristne» har i tillegg på sin side ofte tatt til orde for å bruke vold for å innføre kristendom eller hindre spredningen av islam. Her er det absolutt på sin plass å snakke om «radikal kristendom» også, og rent historisk er de kristne foreløpig «verst i klassen» når det gjelder ekstreme handlinger. Derom levnes liten tvil.

  Du mener at din frykt ikke er irrasjonell så lenge den ikke er motbevist. Samtidig tar du ikke imot den kanskje beste måten å få bekreftet eller avkreftet antakelsene som ligger til grunn for frykten din i og med at du ikke tar imot tilbudet om å treffe fremmede muslimer og drikke te med dem. Ikke nok med det: Hvis det skulle vise seg at du likevel skulle utsettes for slike møter og disse møtene beviser at du tar feil, så har du en bortforklaring på det også: At de du har møtt har løyet eller spilt skuespill for å skjule sine egentlige holdninger eller intensjoner.

  For meg blir det da vanskelig å ikke kalle holdningene dine og frykten din for nettopp irrasjonell.

  mvh en humanist
  Kristian K. Haugland

 7. Hei Kristian!

  Jeg registrerer at du ikke nekter for at muslimer har en mulighet til å benytte seg av løgn i den situasjonen som jeg nevnte. Av samme grunn antar jeg at du kjenner til akkurat dette.

  Forøvrig lurer jeg på hvorfor ikke antirasistisk senter heller ber etnisk norske kristne muslimer om å komme på besøk til dem. Deres utgangspunkt er at etnisk norske er rasister. At muslimer kan være rasistiske kan de aldri forestille seg. Kan nevne et eksempel: I hvor mange muslimske familier i Norge har en ikke-troende etnisk norsk eller en kristen norsk blitt giftet inn? Jeg tror tallet er svært nært null. Grunnen tror jeg er at muslimer skal gifte seg med muslimer.

  Ellers registrerer jeg at du som ca 99% av dem som overhodet ikke er kritiske til Islam trekker frem at «kristne er like ille». Selv mener jeg det er lite relevant i denne sammenheng i dag siden innbyggerne i Norge opp gjennom årene har blitt vant til at kristendommen står sterkt her i landet; selve grunnloven er bygget på kristne verdier. Jeg kan ikke se at kristne i Norge i dag har ytret at de ønsker å bruke vold for å kristne resten av befolkningen i landet. Det du kommer med her er med andre ord irrelevant i denne sammenheng.

  Uttrykket «radikal» islam er en motsetning til de bloggeren her kaller «konservativ» islam eller slik media gjerne uttrykker det: «moderat islam». Hvem som har funnet opp begrepet er vel lite interessant, eller har du et behov for å trekke partipolitikk inn i denne saken?

  Til slutt er det et svar fra bloggeren jeg ønsker meg.

  mvh
  Eirik Henning

 8. Hei Somalieren

  Som ateist mener jeg all religioner inklusive islam, kristendom, jødedom, osv som overtro. Overtro bør ha minst mulig innflytelse på det norske samfunnet og jo færre som er religiøst troende jo bedre. Når det er skrevet mener jeg også at det er galt å forskjellsbehandle religioner og å demonisere personer og grupper bare pga deres religiøse overbevisning. Religionene i Norge *må* tilpasse seg en norsk sammenheng og vi «etniske» nordmenn *må* lære å leve med at religionene har kommet for å bli enten vi liker det eller ikke.

  Somalieren – du er en av mange flotte representanter både for islam og for innvandrere i Norge. Du skriver godt, du skriver interessant og du skriver på en måte som gjør at leserne (ihvertfall noen) forstår at det ikke må være et motsetningsforhold mellom islam og det norske.

  Fortsett med den gode jobben!!

  Og så til et spørsmål som nok er på siden av ditt tema: Hvordan passer sharia inn i et islam tilpasset det vestlige samfunnet ut i fra din konservative tankegang? Spør fordi det virker som om mange sterkt islamkritiske røster bruker sharia som et skjellsord og anser sharia som et fundamentalistisk altomfattende lovverk som på ingen måter er forenlig med demokrati og menneskerettigheter. Se f.eks. http://www.document.no/2011/09/libysk-leder-lover-basert-pa-sharia/ (ja – det blir spennende å se hvordan Libya utvikler seg).

  Mvh

  Hans K.

 9. Hei igjen Eirik.

  Jeg føler meg tvunget til å svare deg igjen fordi du tilskriver meg oppfatninger jeg ikke har.

  Jeg har aldri hørt at muslimer skal kunne benytte seg av løgn i slike sammenhenger. Tvert imot mer enn impliserte jeg at jeg synes din oppfatning av at dette skulle være tilfelle er en irrasjonell bortforklaring.

  Jeg har møtt kristne nordmenn som har ment at bruk av frihetsberøvelse og hjernevask for å omvende «frelse» nordmenn er helt legitimt. De er det heldigvis få av. Akkurat som det heldigvis er få norske muslimer som mener voldsbruk er legitimt i moderne muslimsk misjonsvirksomhet. Dermed mener jeg å ha grunnlag for å si at norske kristne er «like ille» som norske muslimer.

  Kanskje med ett unntak: Mange norske kristne ønsker muslimene ut av landet. Selv norske muslimer som er oppvokst i Norge og er norske kulturbærere. Jeg har ikke hørt noen muslimer som mener at man skal kaste de kristne ut…

  Så et lite paradoks: Jeg har hørt noen sie at «Norges grunnlov er bygget på kristne verdier» og mene at det er positivt. I samme samtale har jeg hørt noen av de samme personene si at «problemet med Islam er at de ikke skiller mellom politikk og religion, og bygger lovene sine på Koranen». Jeg pleier ikke å påpeke hvordan disse menneskene skyter seg selv i foten. Jeg tenker at hvis de ikke greier å se noe så tydelig selv, så vil det ikke hjelpe med pekebok og enstavelsesord en gang….

  Jeg gleder meg forøvrig også til Somalieren selv får svart, men jeg tenker det vil ta litt tid, for nå har hun ganske mye å svare på. 🙂

 10. Jeg kommer aldrig!!!!!!!! ALDRIG!!!!! til å respektere slike tullinger som deg.
  KOM DERE UT AV LANDET!!!!!!;) Vi lever i år 2011!!!!!
  Religion er bare for de som ikke kan tenke selv eller for de som vil kontrolere andre mennesker! Når skal dere våkne opp!!!!!! Svake mennesker.

 11. Religioner forandrer seg etter menneskenes behov og tankesett til enhver tid. Jeg som ikke-troende mener religion er menneskeskapt, religøse mener religonen skapte mennesket. Min første påstand vil det være historieløst å motsi. Den andre handler om tro/overtro.

  Kultur er et langt bedre begrep enn religion. Derfor synes jeg det er uinteressant å diskutere religiøs teori med religiøse. «Koranen sier ditt og tatt» eller «Bibelen mener sånn og sånn». Det er de faktisk handlinger som betyr noe, ikke hva som i teorien hevdes å være rett. Sammenlign det litt med Norges lover, det er etterlevelsen av de som i realiteten har noe å si.

  Hvorfor er det interessant å forsvare sin religion utifra hva som står i teksten? Og hvorfor skal man snakke om «religionens» verdier? Våre verdier er det vi som står for. Det er vi som mennesker som er helt og holdent ansvarlige for våre handlinger. Regler skrevet i en religiøs tekst har kun verdi hvis de er i samsvar med menneskenes rettsfølelse. (Og de forandres etter denne). De ti bud er f.eks. så generelle og meningsløst grunnleggende at det knapt er verdt å ha de.

  Registrerer at noen mener at Grunnloven er tuftet på kristne verdier. Det er sprøyt. Mer enn 2/3 av Grunnloven har blitt endret etter at den ble vedtatt. De fleste paragrafer i Grunnloven handler om prosesuelle regler i forhold til den lovgivende, utøvende og dømmende makt. Disse har ingenting med noen religion å gjøre. Denne sammenblandingen mellom jus og religion som enkelte hevder finnes er svada og kunnskapsløst. Ja, enkelte bestemmelser har et direkte eller indirekte religiøst preg. Men de er i juridisk teori og rettspraksis blitt tonet ned. F.eks. «Kongen i Statsråd» betyr regjeringen, ikke Kongen personlig.

  Håper vi kan slutte å blande religion med andre samfunnsoppgaver. Religion hører til innenfor husets fire vegger. Den er ikke forsonelig med et moderne samfunn, og virker ikke som noe annet enn en bremsekloss for utviklingen. Jeg er liberal og mener folk må få lov til å gjøre som de vil. Men innenfor samfunnets institusjoner skal religionene holde seg langt unna.

 12. «Man kan mene at dødsstraff hører fortiden til og at Koranen alltid må tolkes etter tid og kultur. Jeg sier tja til det. Koranen er perfekt, i mine øyne. Absolutt perfekt.»

  M.a.o. mener du, ettersom du lenger oppe sier at: «som konservative sapiens flest ønsker jeg å bevare. Bevare den tradisjonen islamsk tenkning hviler på. Bevare de eksisterende rammene for tolkning av Koranen og hadithene. Bevare de teologiske og juridiske skolene innenfor min tro. Bevare den posisjonen islams klassiske tenkere har.»

  Dette er den tradisjonelle islamske tenkning (og jeg henviser da særlig til de to siste setningene i sitatet ditt, om den posisjon islams klassiske tenkere har, og de teologiske og juridiske skolene innenfor din tro):
  – Homoseksualitet skal straffes med dødsstraff. Jfr. f.eks. imam Shafi og Sheik ul-islam imam Malik, og en haug andre. Noen få tar ikke stilling til om det skal straffes med dødsstraff, men de er selvfølgelig enige i at det skal være forbudt, og at det selvfølgelig skal straffes (fengsel). Men majoriteten av nålevende lærde støtter fremdeles den historiske tradisjonen for dødsstraff.
  – Frafall fra religionen (riddah): Skal straffes med døden. Her har det vært noe uenighet innad i islam gjennom historien. F.eks. mente Ibrahim al-Nakha’i og Sufyan ath-Thawri ibn Said (700-tallet) at frafall skulle straffes med fengsel inntil den frafalne ombestemte seg, og ble muslim igjen. Men et stor antatt klassiske tenkere innen islams historie har ment at frafall skal straffes med dødsstraff, og man henviser da til al-Bukhari: «»Allah’s Apostle said, «The blood of a Muslim who confesses that none has the right to be worshipped but Allah and that I am His Apostle, cannot be shed except in three cases: In Qisas for murder, a married person who commits illegal sexual intercourse and the one who reverts from Islam (apostate) and leaves the Muslims.» (9: 83,17). Flertallet av islamske lærde, både de klassiske, avdøde, og de nålevende, mener frafall skal straffes med døden.
  – Utroskap (zina): Skal straffes med døden, eller i det minste med pisking (i forhold til pisking, med referanse til Surah 24 (An-Núr), vers 2). Men det er bred enighet blant de klassiske lærde om at dødsstraff også er en passende straff, da det er mange hadith som tilsier en slik tolkning. I al-Bukhari gjengis hendelsen der Mohammed personlig beordrer steiningen av en jødisk mann og kvinne anklaget for utroskap (til tross for at jødene ikke lenger selv praktiserte denne straffen, som de betraktet som gammeldags og barbarisk). Det er også hendelsen der en kvinne kommer til Mohammed og selv innrømmer zina, og at hun ble gravid som et resultat av det. Og Muhammed sender henne vekk, inntil barnet er født, og hun har ammet ferdig, og når så dette er gjort, dømmer Muhammed henne til døden ved steining.

  Det er m.a.o. bred enighet om både bruken av dødsstraff, pisking og fengsling for det som vi i vestlige tradisjon ikke ville sett på som annet enn «moralske overtredelser» (og ikke engang det). Så det jeg lurer på, er: Hvordan kan du forsvare disse tingene? Støtter du denne type lovgivning, denne type samfunnsordning? Hvis svaret er ja: Ønsker du da også, dersom over halvparten av Norges befolkning en gang i framtida skulle bli muslimer, å innføre denne type samfunnsordning og denne type lovgivning og straffemetoder for denne type «forbrytelser» også her?
  Spent på svar.

 13. Hei! Synes du er ett godt menneske som tolker din religion ut i fra din egen overbevisning og samvittighet. Ikke ut fra tradisjon og hva som blir fortalt. Jeg er kristen og jeg mener at ett godt menneske er en person som ikke bl.a. dømmer andre. Vi er bare mennesker og vilken rett har vi til å dømme likeverdige individer? Jeg tror ikke man er mer religiøs fordi man går i kirken og gjør de rette tingene. Å bruke lørdagskvelden til å diskutere usakligheter med en brisen nordlending som gumler på snus kunne jeg synes var hyggelig. Stå på og ha en god natt

 14. Ikke et ord er feilplassert i Koran,, hvor sikker du er , hva sier du til mushabehat? Alkohol ble ikke forbudt med det i makki versene, det kom senere og mange slike tilfeller… i tillegg litt rart når du argumenterer utifra historien » hvorfor menn fikk forsørgerrolle» da antyder du med dette at Koran er tilpasset den tiden den ble åpenbart i og er ikke perfekt for alle tider.

 15. Du må gjerne kalle deg selv konservativ muslim, men etter å ha lest det du har skrevet, er dette en betegnelse som blir upresis og misvisende i forhold til hva flesteparten (og ordboken) tillegger ordet konservativ. For meg fremstår du som en liberal muslim på linje med liberale kristne og liberale jøder.

 16. Jeg synes så synd på deg. Jeg kommer ikke til å si «FY FAEN KOM DEG UT JÆVLA TULLING HATER FOLK SOM DEG», for det mener jeg ikke. Men jeg synes utrolig synd på dere som bruker så vanvittig mye tid og ressurser av livene deres på å gjøre hokus pokus for noe dere ikke har flere beviser for å tro på enn det finnes beviser for at enhjørninger eksisterer.

 17. Takk for et godt gjennomtenkt innlegg.
  jeg er av den oppfatning at man ikke skal dømme en person før man har sett verden fra hans eller hennes synspunkt.
  Rent kulturelt er litteratur og tradisjonell diktning en viktig del av det synspunktet og jeg må si at jeg fikk et mer tolerant synspunkt etter at jeg leste 1001 natt. jeg vet det er eventyr men de historiene representerer mange verdier i den islamske kulturen.
  Akkurat som at du kan se endel viking-verdier i norske folkeeventyr.
  Religion er en personlig oppfatning av hvordan verden henger sammen og hvorfor akkurat DET er sånn en stor kilde til maktstrid, det ANER jeg ikke…

 18. In reply to Eric H. Opstad’s first post.

  Please do not fear of Shariah law taking over in Norway, that can and will never happen for sure. Its to unrealistic to think it will seriously. I come from pakistan, and even there we have the gender equality atleast in the bigger cities and also my grandparents village. Trust me when i say that, I have lived and studies there for 15 years, did my graduation from university. My girl friends (im a girl myself) are working there as software developers, Teamleaders, professors, photographers and what not.

  We practice islam in our homes here and expect not any norwegian to judge us for that as it is our personal matter. And we sure dont judge you for anything. I am writing on behalf of myself and my family and friends.

  Please spread peace and love in Norway and around the world. ❤

 19. Alle religiøse folk er hjerneskadet. Særlig muslimer som forguder en jævla pedofil massemorder med intelligens på linje med en gris.

  Vil også nevne at ingen mann fra Somalia burde få komme inn i Norge uansett. Jeg bryr meg ikke om personen blør ut av ferske skuddsår i pannen.

 20. Du skriver: «Koranen er perfekt, i mine øyne. Absolutt perfekt. Det eksisterer ikke et feilplassert ord i Koranen.» Så du mener da seriøst for eksempel at jorda er flat, og at det tar opp til 7 år fra en kvinne blir gravid til hun føder sitt barn? Koranen er jo allahs egne ord, og man skulle tro han hadde litt mer kunnskap om sitt eget skaperverk..

  Blind tro er farlig og utviklingshemmende, og dessverre har alle disse menneskeskapte religionene fått lov til å spre seg og ta strupetak på alt for mange mennesker.

 21. Til Rune..

  Det står ingen steder i Koranen at jorda er flat, og heller ikke at det tar 7 år å føde et barn.

  Jeg vet ikke hvor du har det fra, men mange mener at det står om big bang teorien i Koranen. Det står at gud delte himmel og jord med et ‘smell’, og at himmelen utvider seg.

  Når det gjelder barnet, så er mange forskere fascinert over detaljene om embryoets utvikling. Det står steg for steg hvordan barnet utvikles, og mange muslimer mener dette er et av miraklene, at Muhammed ikke kunne vite slikt, men fikk det fra Gud.

  Jeg er ikke muslim selv, men har lest en del på grunn av slike som deg som finner på ting, og sier at det står i Koranen at jorda er flat osv…

  I mine øyne er det du som har blind tro og er utviklingshemmet. LES FØR DU DØMMER.

 22. Til Martin…

  At han visste hvordan barn utviklet seg er jo ikke noen overraskelse. Han hadde jo ‘nærkontakt’ med barn, for å si det slik.

 23. Å diskutere med (hjernevasked) muslimer om islam og denne ideologiens plass i det moderne (norske) samfunn er like fruktbart som å diskutere nødvendigheten av brannvern med en pyroman. Når bloggeren «somalieren» har som utgangspunkt at Koranen er perfekt, legger vel det lista for nytten, eller hensiktsmssigheten av videre «dialog».

 24. jeg så en komentar for noen dager siden om de som begikk terorren i usa. det ble sagt at disse blant annet drakk seg fulle og dro til en strippeklubb før de begikk terroren i usa. da vil jeg si var disse virkelige muslimer? når islam har sagt nei til alkhol og drive med noe slags for hor. det er desverre vanskelig å kunne kalle seg en riktig muslim. alle kan være muslimer, men det er hvordan man praktiserer det, er det riktige. å drepe uskyldige folk er ikke nevnt i koranen. det skulle ha kommet store ledere som tar avstand fra noe slik skjer komme til norge å forklare hva islam egentligen står for. i ramadan perioden var det ganske få tall som fastet, de kalte seg for muslimer, da vil jeg si er du virkelig muslim, når du kun kan be 5 dager om dagen å faste ramadan. om en muslim kun kunne følge disse 2 reglene så har han/hun iallefall gjort noe godt hos gud. men å drive hor, lyve, stjele og masse andre synder å så kalle seg muslim. da kan jeg bare si gå og lær deg mer om islam før du kan kalle seg muslim. jeg er muslim ber 5 dag om dagen og faster, og vil det beste for andre som jeg vil det beste for meg.

 25. ZAINAB

  Det står i koranen at alle som ikke er muslimer skal drepes.

  Også mohammed voldtok en haug med 8-9-10 år gamle jenter og gutter… er det noe bedre enn å drikke alkohol eller å kjøpe seg hore?

 26. jeg husker jeg hadde en lærer, som jeg engang spurte hva han trodde på. han sa han trodde på trær og natur, hvordan ble du født. mamma fødet meg. hvem fødet din mor og dine tipp tipp old foreldre. han ble stille, så sa jeg var det kanskje trærne. det er slike folk som ikke aner hvor de tilhører når de spørsmål om hvor de kommer fra osv. i koranen står alt om hvor vi kommer fra. det står fra adam og eva til profeten mohamed. en muslim tror på alle profeter som har levd. vi tror på toran og bibel, samt koranen. vi skal ikke skille noe fra alle de profetene som har levd. for å nevne noen, abraham, moses, solomon (SULAIMAN), jesus, mohamed fred være med dem. vi tror på alle profeter det er utrolig mange.

 27. ikke kom her og si at profeten voldtok en haug med unge jenter. du vet ingeting. hva tror du det foregår i norge idag, hvor de blir produsert barna porno av barn helt ned til 3 årsaldern. er ikke disse etnisk norske. hvor mange misbruker sine døtre som selver etniske norske. kan du svare meg på det duck manson. jeg tror ikke mange her i norge er så perfekte som du kan tenke deg, du prøver bare å skyve all det dumme over på muslimer.

 28. vær glad at det helle tatt finnes relgioner som setter folk på plass. eller hadde det ikke vært folk som kunne respekter hverandre. en relgion viser oss hvordan vi skal respektere andre. les mer i hadith så kan dere kanskje forstå mer, enn å bare komme med det dere tenker om islam. relgioner er iallefall rene enn å ikke tro på noe. ja vi lever kanskje i det gamle, men de som virkelige er gudfryktige, holder seg til en kone. og ikke drive utroskap. og blir smittet av all slags kjønnssykdommer.

 29. På sidelinjen for denne diskusjonen, men mennesket er, så langt man kan finne ut av det, det eneste religiøse dyret på jorden.
  Så derfor: Dersom Jehova, Gud eller Allah ikke hadde blitt oppfunnet, hadde nok noen gjort det snart.
  Mennesket trenger noe utenom seg selv, for tilbedelse, for veiledning og for å ha noe å klandre.

 30. SARA

  gudfryktige holder seg til en kone??? Er du helt hjernedød eller? musslinger har jo en haug med koner.

 31. Er det greit for konservative muslimske jenter å ha sex med fulle nordlendinger?

 32. Du sier: «Koranen er perfekt, i mine øyne. Absolutt perfekt. Det eksisterer ikke et feilplassert ord i Koranen.»

  Jeg kan ikke fatte at du baserer ditt liv på eventyr og fabler, det være seg om du har hang til monoteisme eller polyteistiske fantasihistorier.

  Alle har hørt om «unger kommer med storken». La oss si at et ungt par mener at dette er en del av virkeligheten, siden det står i en eventyrbok som er «perfekt, absolutt perfekt, uten et eneste feilplassert ord». Så de sitter der og «venter» på storken. Tror du de kommer til å få barn?

  Jeg kommer aldri til å respektere islam, jødedommen eller kristendommen. Har gått fra å være ateist til å bli antiteist. Klarer ikke å se forskjellen mellom en politisk doktrine som resulterer i diktatur. EN diktator, EN Gud… ser du ikke galskapen?

 33. Flott, åpen og oppriktig blogg! Jeg er ikke troende hverken det ene eller det andre selv, men følte for å applaudere over dette blogginnlegget. Bra skrevet, imøtekommende og reflektert.

  Don’t feed the troll (Duck Manson)…. Jeg er LANGT MER REDD sånne personer som Duck Manson enn jeg NOENGANG har vært muslimer. Folk som utviser slikt fremmedhat uten å kjenne fakta, og bare hiver om seg med skrullete beskyldninger og argumenter tatt fullstendig ut av det blå, det er SÅNNE som virkelig er farlige. Gå og lek på motorveien.

  Mvh «etnisk» norsk jente.

 34. Hvis Mellen lurer på fakta omkring islam (som du sier i innlegget, «folk som utviser slikt fremmedhat uten å kjenne fakta»), så foreslår jeg at du setter deg inn i saken? Eller hva? Det første du kan gjøre er å lese mitt innlegg lenger oppe. Så foreslår jeg at du kjøper deg en Muhammed-biografi. Halvor Tjønns «Muhammed – slik samtiden så ham», er en god biografi, men det spiller egentlig ingen rolle hvilken biografi du leser; Det står det samme i alle sammen (men styr unna de som er skrevet av folk som selv er muslimer, for i de vil du finne en skjønnmaling av historien).

 35. Uff da. Nå har trollet kommet hit. Kanskje de fjerner deg igjen fra forsida av VG? Har troll større behov for å skrive kommentarer enn andre?
  Jeg hadde tenkt å skrive en ordentlig kommentar, men nå har jeg ikke lyst lenger

 36. Å være konservativ er det samme som å kjøre bil med bremsene på. De kommer nok til målet hvor vi andre, og mer progressive er, men de bruker så lang tid.

  Er man i tillegg religiøs har man samtidig blokkert for rasjonell dialog og diskusjon, fordi man forlanger at den man snakker med skal aksepterer diskriminerende og ellers irrasjonelle dogmer som premisser for debatten. F.eks forlanger konservative muslimer av fornuftige ikke-muslimer skal akseptere ideen om at kvinner er halvparten så mye verdt som menn. Vi skal også akseptere at Allahs lover står over menneskenes og at den som forlater islam bør drepes. Ja, for ikke å nevne steining av homofile.

  Nei, gitt, islams tid er forbi. Det tar bare litt tid før de ser det.

 37. du duck manson, jeg tror du er den mest dummeste menneske på denne jord. alle på den tiden kunne gifte seg med yngre koner, selv her i norge kunne de ha gjort det. tror ikke at vikingene var noe hellige heller. desutteten profeten mohamed hadde flere koner. ja men dette gjorde han for å vise folket at man ikke skulle kun gifte seg etter utsende men at dersom den ene var fattig, enke, eller skilt så kunne disse også bli gode koner. hadde han ikke gjort dette, hadde jeg ikke trodd noen vil ta seg til en skilt eller enke. han ville vise sitt folk at de hadde samme respekt. og husk at profeten tok til seg sin kone som var 20 år eldre enn ham. han hadde respekt for alle sine koner. jeg tror du ikke engang har respekt for deg selv engang

 38. nei jeg er ikke norsk, men jeg heter sara og er muslim. ja jeg forguder profeten mohamed. fordi han var en rettferdig mann, og 1000 ganger bedre enn deg og meg. ikke glem at vi lever 2011 og det finnes mange norske som voldtar barn, og ikke glem soldater som skal liksom dra for å hjelpe andre muslimske land. mens de drar og voldtar. ikke glem at mange av disse soldatene er kristne. så ikke bare la muslimene få skylda for alt. dere er også med på mye rart

 39. er FLAU over å være norsk, når jeg ser hva sånne mennesker som DU DUCK MANSON skriver. er etnisk norsk med muslimsk kjæreste!vi ska ha masse muslimske barn, muslimsk mat, mulsimsk hus, muslimsk musikk, muslimske klær osv! håper jeg treffer deg på gata!!!!

 40. Jeg blir så trist når jeg leser slike kommentarer. Etter at jeg begynte å følge med på nettdebatten har jeg blitt reddere og reddere for hva som er i ferd med å skje i Norge. Og 22 juli smalt det. Poenget: jeg er redd for dere: dere som skriver så hatefullt på nett. Dere som sprer hån og hat helt uten grunn! Sånne som deg Duck Manson gjør at jeg lurer på hvor vi er på vei hen? Hvor blir det av åpenheten og menneskeligheten? Jeg frykter mye mer det voksende hatet og fremmedfrykten enn jeg fryker muslimer. Og jeg frykter pendelvirkninger. Ekstreme på den ene siden dyrker frem ekstreme på den andre siden og vice versa. Det finnes da utrolig mange eksempler på muslimer som levere fredfylte liberale liv i vesten og som ikke gjør en flue fortred, men ønsker å praktisere sin religion i fred. Hvorfor skald dere la hatet gå ut over alle disse? Hilsen en som synes det er vanskelig å sove om natta!

 41. MissV er forøvrig 100% etnisk norsk (hva nå det egentlig betyr), fra Oslo sentrum. Bodd her hele mitt liv og synes byen bare blir flottere og flottere. Ikke kom å ødelegg for oss! Jeg synes denne bloggeren gjør en fantastisk jobb, liker dere ikke det henne skriver så hold dere vekk. Nei, jeg mener ikke sensur (som noen er så raske å skrike om), men jeg er i mot nettMOBBING og HETS.

  Godt jobba somalieren! Jeg er ikke religiøs selv, men mener at man skal respektere folk for det de ønsker å tro på, men forventer selvfølgelig det samme tilbake 🙂

 42. For øvrig, før noen «haters» kommer med den vanlige kommentaren: «dra til et muslimsk land så skal du få se hvordan det er der»: Jeg HAR vært i flere muslimske land, blant annet har jeg tilbragt nesten to mnd og backpacket (som jente) hele Pakistan rundt, men også Iran. Fordi ett land sliter med sitt styresett, betyr det ikke at alle menneskene som lever i det er fæle. Jeg har aldri møtt så mye gjestfrihet før i hele mitt liv, og skammer meg over hvordan vi behandler våre gjester. PS: jeg møtte også kristne i Pakistan, og guess what: de har kirker! De fleste politiske partier i Mange muslimer understreket også flere ganger at de synes kristendommen var flott, og at kristne og muslimer tror på samme Gud og burde stifte fred (dette ble gjentatt over alt jeg møtte mennesker i P). I tillegg er de fleste for et relativt sterkt skille mellom stat og religion. Jeg har en venninde i Karakchi som er kelsdesigner, og en kompis i Lahore som er filmskaper. Jentene i de store byene kler seg relativt vestlig, og heldekkende såkalt niqag er ett sjeldent syn. Dette var altså ett lite utklipp av mine subjektive erfaringer. Jeg sier ikke å ha beskrevet hvordan hele verden ER, eller hvordan alle muslimer ER. Men jeg synes det blir smålig å skrive negative kommentarer fra sin lille trygge sofakrok om noe man ikke en gang har erfaringer med. PS: Jeg er altså ikke religiøs.

 43. Åhoi, jeg modererer sjeldent, men visse ting aksepterer jeg ikke. Da har jeg slettet noen kommentarer. Må bare beklage at jeg bruker tid på svarene, jeg holder på å renovere og prosjektet der tar mye tid.

 44. Hei

  Vil oppfordre alle om å lese somalierens andre blogginnlegg. De fortjener å leses.

  Og så en usakelighet til «Duck Mason» fordi det frister så utrolig:

  Når du skriver «At du ikke ser forskjellen gjør at du er dummere enn meg. Beklager, men det er sannheten.» er det den udiskutabelt verste fornærmelsen jeg har lest her til nå.
  😉

  Mvh

  Hans K.

 45. Til Martin:
  Disse big bang-greiene og «embryoets utvikling» er noe som muslimer er veldig stolte av når det gjelder Koranen. Problemet er bare at disse påstandene deres om at Koranen snakker om «embryoets utvikling» for lengst er avslør som hokus-pokus. Herregud, du kan da vel ikke for alvor TRO at noe slikt skulle stå i en bok skrevet for 1300 år siden? Når det gjelder det om jordas form: Jo, Koranen sier at jorda er flat, i Surah Nuh:
  “And Allah has made the earth for you as a carpet (spread out).” [Quran 71:19]
  Selvfølgelig forsøker muslimer nå i dag, 1300 år seinere, å vri Koranens ord om, slik at den skal «passe» i forhold til moderne vitenskap, men det er faktum at den opprinnelige betydningen av dette verset er «jorda er flat, som et teppe».
  Når det gjelder det med at kvinner går gravide i 7 år (he he), så ville det vært helt i tråd med alt det andre tøyset som står i både Koranen og hadithene (som f.eks. i hadithene, der det hevdes at årsaken til nyfødte babyer gråter er fordi Satan tar på dem). Men desverre kan jeg ikke huske å ha sett akkurat den der noe sted. Men hvis du har lyst til å høre om andre sinnsvake doktriner / trosoppfatninger fra islam, så legger jeg ved en liste her (de er hentet fra hadith – den utfyllende litteraturen som hører til islam, ved siden av Koranen – og betraktes som hellig – i varierende grad – litteratur, innenfor islam):

  Flies’ wings:

  The Prophet said «If a house fly falls in the drink of anyone of you, he should dip it (in the drink), for one of its wings has a disease and the other has the cure for the disease.» Bukhari V4 B54 N537

  Fever is from Hell:

  I heard the Prophet saying, «Fever is from the heat of the (Hell) Fire; so cool it with water.» Bukhari V4 B54 N484

  Camel urine is good medicine:

  A group of people from ‘Ukl tribe came to Medina and they became ill, so the Prophet ordered them to go to the herd of (Milch) she-camels and told them to go out and drink the camels’ urine and milk (as a medicine). Bukhari V1 B4 N234

  Muslims must grow beards:

  The Prophet said, «Do the opposite of what the pagans do. Keep the beards and cut the moustaches short.» Bukhari V7 B72 N780.

  Shaving for men:

  There are five things from the fitra: cutting the nails, trimming the moustache, removing the hair from the armpit, shaving the pubic region and circumcision. Muwatta 49.3.3

  Shaving for women:

  The Prophet said, «If you enter your town at night (after coming from a journey), do not enter upon your family till the woman whose husband was absent shaves her pubic hair» Bukhari V7 B62 N173

  Eat with right hand only:

  The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, forbade a man to eat with his left hand or walk in one sandal or wrap a single garment around his drawn-up legs exposing his genitals. Muwatta 49.4.5

  The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, «When you eat, eat with your right hand and drink with your right hand. Shaytan eats with his left hand and drinks with his left hand.» Muwatta 49.4.6

  Wipe with left hands only (no less than 3 stones and no facing Mecca:)

  Your Prophet teaches you everything, even about excrement. He replied: Yes. He has forbidden us to face the qiblah at the time of easing or urinating, and cleansing with right hand, and cleansing with less than three stones, or cleansing with dung or bone. Dawud B1 N7

  Satan sleeps in your nose:

  The Prophet said, «If anyone of you rouses from sleep and performs the ablution, he should wash his nose by putting water in it and then blowing it out thrice, because Satan has stayed in the upper part of his nose all the night.» Bukhari V4 B54 N516

  Miss prayers and Satan will pee in your ears:

  It was mentioned before the Prophet that there was a man who slept the night till morning (after sunrise). The Prophet said, «He is a man in whose ears (or ear) Satan had urinated.» Bukhari V4 B54 N492

  Mohammad first ordered all dogs killed, then decided to have only the black ones killed:

  Allah’s Messenger ordered us to kill dogs, and we carried out his order so much that we also killed the dog coming with a woman from the desert. Then Allah’s Apostle forbade their killing. He said: It is your duty to kill the jet-black having two spots (on the eyes), for it is a devil. Sahih Muslim B10 N281

  The Prophet said: Were dogs not a species of creature I should command that they all be killed; but kill every pure black one. Dawud B16 N2839

  Mohammad said he split the moon in two. To this day, Muslims believe the moon was split, and that this is legitimate proof of Mohammad’s miracle.

  During the lifetime of the Prophet the moon was split into two parts and on that the Prophet said, «Bear witness (to thus).» That the Meccan people requested Allah’s Apostle to show them a miracle, and so he showed them the splitting of the moon. The moon was split into two parts during the lifetime of the Prophet. Bukhari V4 B56 N830-832

  All water is pure, even filthy water

  I heard that the people asked the Prophet of Allah (peace_be_upon_him): Water is brought for you from the well of Buda’ah. It is a well in which dead dogs, menstrual clothes and excrement of people are thrown. The Messenger of Allah (peace_be_upon_him) replied: Verily water is pure and is not defiled by anything. Abu Dawud Book 1 N67

  Jesus was born wrapped in placenta:

  The Prophet said, «When any human being is born. Satan touches him at both sides of the body with his two fingers, except Jesus, the son of Mary, whom Satan tried to touch but failed, for he touched the placenta-cover instead.» Bukari V4 B54 N506

  Lesson on farting while praying:

  My uncle asked Allah’s Apostle about a person who imagined to have passed wind during the prayer. Allah’ Apostle replied: «He should not leave his prayers unless he hears sound or smells something.» Bukhari V1 B4 N139

  The Jews worshipped Ezra and said he was the son of God? Really?

  Then it will be said to the Jews, “What did you use to worship?” They will reply, “We used to worship Ezra, the son of Allah.” It will be said to them, “You are liars, for Allah has neither a wife nor a son.” Bukhari V9 B93 N532S

  Mohammad was an animist. Animism was adopted into Islam:

  Female monkey commits fornication so other monkeys stone her:

  During the pre-lslamic period of ignorance I saw a she-monkey surrounded by a number of monkeys. They were all stoning it, because it had committed illegal sexual intercourse. I too, stoned it along with them. Bukhari V5 B58 N188

  Palm trees cry when they miss their religion:

  The Prophet used to stand by a tree or a date-palm on Friday. Then an Ansari woman or man said. «O Allah’s Apostle! Shall we make a pulpit for you?» He replied, «If you wish.» So they made a pulpit for him and when it was Friday, he proceeded towards the pulpit (for delivering the sermon). The date-palm cried like a child! The Prophet descended (the pulpit) and embraced it while it continued moaning like a child being quietened. The Prophet said, «It was crying for (missing) what it used to hear of religious knowledge given near to it.» Bukhari V4 B56 N784

  Food speaks and glorifies Allah:

  Once we were with Allah’s Apostle on a journey, and we ran short of water. He said, «Bring the water remaining with you.» The people brought a utensil containing a little water. He placed his hand in it and said, «Come to the blessed water, and the Blessing is from Allah.» I saw the water flowing from among the fingers of Allah’s Apostle , and no doubt, we heard the meal glorifying Allah, when it was being eaten (by him). Bukhari V4 B56 N779

  Talking trees:

  I asked Masruq, ‘Who informed the Prophet about the Jinns at the night when they heard the Qur’an?’ He said, ‘Your father ‘Abdullah informed me that a tree informed the Prophet about them.» Bukhari V5 B58 N199

  Mohammad says the medicine will work and if you say it didn’t your stomach lies:

  A man came to the prophet and said, ‘My brother has got loose motions. The Prophet said, Let him drink honey.» The man again came and said, ‘I made him drink honey but that made him worse.’ The Prophet said, ‘Allah has said the Truth, and the abdomen of your brother has told a lie.» Bukhari V7 B71 N614

  But the Koran says Muslims get silver goblets in heaven:

  Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, «A person who drinks from a silver vessel brings the fire of Hell into his belly.» Muwatta 49.7.11

  Backgammon is evil:

  The Apostle of Allah (peace be upon him) said: He who plays backgammon disobeys Allah and His Apostle. Dawud B41 N4920

 46. hei moskus. nå er jeg ikke så veldig god i engelsk, men du skrev noe om det at profeten ba om å drepe alle hunder, men fikk beskjed fra herren om å kun drepe de sorte fordi disse var djevlen. ifølge det jeg har hørt fra mange relgiøse personer, så var det slik at profeten var glad i alle dyr. jeg tror ikke profeten ville ha kommet med det slags talle. det eneste som står i koranen eller hadith at vi ikke tilatter å ha hund inne. men at vi skal vise respekt for den. fø og gi den drikke. det var en kvinne i profetens tid som ga en tørstig hund vann med sin hånd, og dette gjorde herren priset henne med paradis. det er blitt sagt man skal ikke slå dyr men vise dem en stor respekt, for disse vil tale for det eiern har gjort med dem. det står også i hadtit at engang mens profeten lå og sov kom en katt og lå ved siden av han. dagen etter så profeten at katten lå oppå jalaba, et slags drakt. denne klippet han uten å vekke katten. fordi at katten skulle ligge på jalaban. takk for at du prøver å forstå islam selv om noe rettelser må til iblant

 47. Nå vet jeg nesten ikke hvor jeg skal begynne. Skal vi se:

  Haugland: Jeg får inntrykk av at du tenker veldig kategorisk om islam. Man har et mangfold innad i sunni-islam, dette skilles variasjoner i hvordan man oppfatter og implementerer shariaen, Allahs lov. For hva er shariaen? Det er summen av de lover og retningslinjer vi finner i Koranen og hadithene. Men Koranen er kun på 114 kapitler og hadithene omtaler bare situasjoner som profeten og hans følgesvenner støtte på. Mange hadither er svært tydelige på skillet mellom rett og galt, andre kan være situasjonsbetinget. Hva skal vi mene i det 21.århundret? Alt må sees i lys av det vi i islam kaller shariaens mål, al-maqasid as-sharia. Så Allahs lov er ikke alltid like klinkende klart, da shariaen ikke er guddommelig, det er vår forståelse av det Allah forteller oss.

  Du har helt rett i at det er rettsvesenet gjennom en dommer som skal utmåle en straff, men dommeren må ta utgangspunkt i en straffelov. Da må man ta en diskusjon da, om hvorvidt dødsstraff kan forsvares med mtp shariaens mål. Verner vi om liv dersom vi implementerer en straff som enkelt kan misbrukes?

  Charlie: Jeg er ikke enig 🙂

  Tidl. kristen ateist: Ikke enig i det heller 🙂

  Opstad: Jeg er ikke imot sharialover. Disse er den religiøses rettssnor, noen av lovene angår den private sfæren, andre den offentlige. Jeg følger de lover som angår den private sfæren og som ikke kommer i klinsj med norsk lov, men da Norge ikke er og aldri vil bli en muslimsk nasjon, vil ikke de lovene som angår den offentlige sfæren noen gang innføres i dette landet. Hva angår løgn: Hvordan kan jeg være sikker på at De ikke er et utenomjordisk vesen?

  Hans K: Som jeg skrev i avsnittet over, jeg er ikke imot shariaen. Og det er som du skriver, shariaen brukes som et negativt ord, noe jeg egentlig ikke forstår. Shariaen er Allahs lov, eller summen av de regler og lover vi finner i Koranen og overleveringer fra profeten Muhammad. Mange av lovene står ikke tydelig beskrevet. Kyndige lærde resonnerer seg fram til felles enighet – det man kaller ijma’. Deres resonnementer er i stor grad basert på Koranen og sunnaen, men kanskje også farget av egen samtid? Igjen må man da tilbake til shariaens mål. Både du og Haugland burde ta en titt på Usman Asifs glimerende innføring i islamsk tenkning: http://usmanasif.wordpress.com/2011/09/05/misoppfatninger-om-islam/

  Da jeg ikke ser de offentlige aspektene bli integrert i norsk lov noen gang, finner jeg det mer interessant å diskutere hvordan shariaen kan implementeres i en moderne muslimsk stat. Forsøkene sålangt kan man, mildt, beskrive som mislykkede (Taliban, Saudi Arabia). Spørsmålet er hvorfor? Hvorfor ble disse så tyranniske? Og det er en diskusjon verdig et helt annet innlegg. Men for å svare veldig konsist på ditt spørsmål: Mitt konservative verdisyn er i Norge begrenset til hvordan jeg oppfører meg og samhandler med medmennesker, noen ganger ofrer jeg mitt konservative standpunkt av utilitaristiske årsaker, men som oftest streber jeg etter å leve så godt som mulig etter det islam lærer oss. Shariaen forbinder mange med straffelovene, såkalte hudud-straffene, hvilket vil si, ja, hududstraffene er endel av shariaen, man shariaen rommer så mye mye mer. Og det meste angår relasjonene mellom mennesker, både muslimer og ikke-muslimer. Islams sosiale sider er større enn de politiske, men det er dessverre de politiske (eller: de politiske misbrukt) som får mest oppmerksomhet.

  H.C Andersen: jeg elsker Den stygge andeungen!

  ESPHA: Interessant kommentar. Jeg er enig i en ting, jeg synes det blir uinteressant å diskutere religiøse dogmer med ateister. Å bruke tid og ressurser på å forsøke å nå en person som sitter på et helt annet berg enn meg. Vi er uansett uenige i grunnpremisset: Gud eksisterer. Da vi er uenige i det, vil alt annet være tomprat. Det vil si, jeg er ikke imot kritikk av religioner utført av ikke-religiøse, jeg er heller ikke imot å diskutere religiøs praksis, men å virre rundt å diskutere religiøs tro blir bare tull. Når det er sagt: Hvorfor skal jeg gjemme min tro? Hvorfor skal tro være en levning fra middelalderen som vi best gjemme vekk som en «guilty pleasure»? For mange er tro en viktig og essensiel del av livet, hvorfor skal de ikke få uttrykke det offentlig?
  Mye av motstanden mot islam, innbiller jeg meg, skyldes at Gud gikk ut av vokabularet i Norge frem til muslimene innvandret hit. Gud ble nesten tabu. Selv idag vil jeg, et produkt av 13-års norsk skolegang, heve øyenbrynene når jeg støter på en dypt kristen nordmann. Jeg føler at det er fryktelig uvanlig. I USA er kristendommen viktig sosialt, og politisk forsåvidt, man kan argumentere imot det absolutt, men det har ført til at annen religiøs praksis ikke møtes med like stor motstand. Muslimer i USA blir møtt med motstand, men motstanden skyldes at muslimer har blitt det nye fiendebilde og ikke nødvendigvis troen på Gud. Jeg har mange venner som er ateister, noen særdeles radikale ateister, deres motstand mot islam begrunnes med at muslimer vil innføre et tankesett vi kvittet oss med for lenge siden. Det synes jeg er fullstendig irrasjonelt.

  Moskus: hvis du leser litt i bloggen vil du se at jeg har skrevet noe om det du tar opp.

  Guri: Helt enig!

  Sami: Hm, jeg tror jeg har tatt opp noe av det du spør om i det opprinnelige innlegget. Hvis du er uenig i det, etter å tittet på innlegget og lest kommentarene nå, så skal jeg forsøke å svare på dine spørsmål.

  Snorre: Jeg er ingen liberal religiøs da jeg verken ønsker eller søker en refomasjon av min tro. Men jeg er politisk liberal. Forøvrig er dette innlegget et forsøk på å vise at konservativismen kan innta mange former, og ikke nødvendigvis kun er et onde representert ved skjeggete mullaher.

  Glenn: 🙂

  Manson: Å du, Manson. Kozz og klemzz.

  Lystad: Å diskutere med (hjernevaskede) ateister om islam og denne ideologiens plass i det moderne (norske) samfunn er like fruktbart som å diskutere nødvendigheten av brannvern med en pyroman. Når kommentatoren “Ottar Lystad” har som utgangspunkt at bloggeren er sinnsvak, legger vel det lista for nytten, eller hensiktsmssigheten av videre “dialog”

  Mormor: Fascinerende!

  Antii: Nei, tenk hvor kleint det blir på morgenen da? Og det ødelegger jo hele vennskapet!

  Erling: Nei, jeg ser ikke galskapen, jeg er rusa på monoteistisk kjærlighet.

  Mellen: Tusen takk!

  Filosofen: I beg to differ.

  MissV: Jeg er så glad jeg har lesere som deg, folk som er istand til å utvide min horisont!

 48. oi, jeg blir litt flau over noen av kommentarene her. sist jeg sjekket var det altså ikke sånn at å være ateist gjør at man er unntatt regler for vanlig høflighet og respekt for andre mennesker.

  men nå var det jo innlegget ditt jeg faktisk skulle kommentere. veldig bra skrevet, veldig interressant, og veldig lærerikt for en nordlending som relativt ofte kan bli observert diskuterende usakligheter i brisen tilstand 😉

  jeg har ikke noe å debattere, ville bare si at dette var et bra innlegg på en bra blogg som jeg leser ofte.

 49. Takk somalieren. Jeg er ikke spesielt overbegeistert for folk som «vet» alt og som kjenner alle «fakta». Derfor har jeg mer respekt for «troende» enn jeg har for dem som mener det er klinkende klart at en Gud ikke finnes. Selv om jeg selv ikke tilkjenner meg en bestemt religion ser jeg ingen motsetning mellom f.eks. å være vitenskapsmann/kvinne og religiøs. En eller flere Guder kan verken bevises eller motbevises, verifiseres eller falsifiseres. Det er jo derfor det er snakk om «tro». Vi mennesker tror hele tiden, på Gud, på vitenskapen, på menneskenes iboende godhet (som er min «tro»), men det er svært sjelden vi egentlig «vet». Jeg har derfor mange meninger, men jeg veit sjelden.

 50. Somalieren: Da tror jeg at jeg har fått en oppklaring i hva du mener med «konservativ muslim». Hvis jeg har forstått deg, mener du følgende:

  En konservativ muslim er en muslim som forholder seg til et anerkjent sett av kilder (først og fremst Koranen og Hadithene) og forsøker å tolke disse ut fra al-maqasid as-sharia.

  Jeg hengte meg litt opp i mitt inntrykk av at sunni-islam tradisjonelt har overlatt lovtolkning og utforming av lover til religiøse autoriteter, og det var her jeg mente at du egentlig var radikal ved å mene at du som lekperson hadde retten til å bidra gjennom bruk av din egen fornuft og dermed komme med egne fortolkninger.

  Jeg er enig med deg i at du kan si at du er konservativ metoden du bruker til å komme frem til hva som er rett og galt, da du bevarer metoden som autoriteter før deg (lovgivere og dommere) har brukt for å komme frem til hva som er rett og galt, og jeg er enig med deg i at det er mulig å komme frem til at dødsstraff er galt i dagens samfunn ved å bruke denne metoden, uten at dette betyr at du konkluderer i strid med Koranen og Hadithene.

  At du som lekperson (en som ikke har blitt gitt sin autoritet gjennom godkjent religiøs og juridisk skolering) påberoper deg retten til å være med å definere hva som skal være rett og galt i dagens samfunn, vil jeg si at er det motsatte av konservativt. Men det er jo fullt mulig å være konservativ i metodebruk og samtidig være politisk radikal.

  Kanskje man kan si at du er en konservativ muslim med en radikal agenda? 😉

  Og ja, jeg var bevisst kategorisk. Det er ofte den beste måten å få avklart uenigheter på. 😉

 51. Apropos:
  Hvis jeg har forstått deg rett, kan man bruke din definisjon av «konservativ» til å si at Karl Marx var en konservativ filosof da han skrev Das Kapital fordi argumentasjonen hans følger tradisjonene for kritisk tenkning.

  Jeg har aldri hørt Marx bli betegnet som konservativ før. Det er jo litt morsomt.

 52. Ah! Nå forstår JEG deg!
  Du, dette er mine grublerier og såfremt jeg vil at min lille forståelse av islam skal være en del av konsensus må denne tas videre til et fatwaråd av noe slag. Jeg hevder på ingen måte å være en autoritet. Jeg henvender meg til autoriteter. Sånn sett er jeg ennå en konservativ muslim 😉

  Men dette med dødsstraff er litt prekært for jeg kan si at jeg er imot dødsstraff siden Koranen på ingen måte gjør dødsstraff obligatorisk. Dette uavhg om jeg er konservativ eller reformist. Dette er ikke engang et fortolkningsspørsmål, man har alltid muligheten til å ikke drepe. Så blir det nye spørsmålet: Kan man prinsipielt være imot noe som er nevnt i Koranen?

  Marx konservativ?! Fnis.Når det gjelder metode så tenker jeg på det som blir kalt usool al-fiqh (fin wikiside om det). Følger man disse prinsippene er man i tråd med den tradisjonelle tenkningen. Sier man f.eks at hadither er en upålitelig kilde, er man ikke konservativ i mine øyne.

 53. Grundtvig sa: «Menneske først,kristen så».
  Hvis vi alle setter mennesket først – uansett livssyn, tror jeg vi kan
  leve godt sammen.

 54. Hei

  Takk for et godt svar. Bare flott om du skriver et innlegg om hvordan sharia kan implementeres i en moderne muslimsk stat. Og helst en moderne demokratisk 🙂 muslimsk stat. Dette er jo et veldig aktuelt team for tida.

  Ut i fra mitt ateistiske synspunkt er de to største utfordringene med religion, og da spesielt de monteistiske:

  1) Troen på en allmektig gud
  Kristne, muslimer og jøder tror alle på èn allmektig gud og utfordringen kommer når mennesker utfører irrasjonelle og i enkelte tilfelle grusomme handlinger fordi de er overbevist om at de utfører den allmektige guds vilje.

  2) Forsøk på å forme samfunnet basert på religiøs tro
  Mange kristne ønsker å erstatte den darwinistiske lære med kreasjonismen og «læren» om intelligent design. Teorien om «intelligent design» er en kvasi-vitenskapelig lære laget for å passe inn et kristent verdensbilde. Det ville være forkastelig å erstatte vitenskapelig lære med overtro i naturfagundervisningen. Et eksempel på hvordan religion har en svært uheldig påvirkning på politikk er utviklingen rundt Israel hvor det kan virke som om bibelens ord ødelegger for både Israels og vestens evne til å handle konstruktivt.

  Samtidig er det ikke til å komme utenom at en svært stor andel av befolkningen er religiøs uavhengig av region (Oslo, Norge, Europa, USA, verden). Dersom vi ateister ikke respekterer den religiøse delen av befolkningen nærmer vi oss en den samme totalitær tankegang som vi anklager en del religiøse grupper for å fremme. Samtidig skal ateister drive med religionskritikk, dempe religionenes påvirkning på samfunnet og påvirke religionene slik at de tilpasser seg sin samtid. Det gjør ingenting om vi ateister også viser folkeskikk :-).

  Som du anbefalte har jeg lest Usman Asifs innlegg «Misoppfatninger om Islam». Innlegget er så vidt jeg kan forstå ikke bare en innføring i islamsk historie og tenkning, men også et meningsinnlegg om hvordan islamsk tekning og praksis bør formes inn i sin samtid. Mye av det samme som du skriver om i ditt blogginnlegg. Bra innlegg forøvrig.

  Jeg har en oppfatning av at en svært forenklet kan snakke om tre grupper av muslimer i Norge.

  1) Tilbakeskuende konservative muslimer representert ved Islam Net
  Det virker som om denne gruppa ikke anser islam som en «dynamisk religion» (for å sitere deg), men som ønsker å konservere islam basert på hvordan de mener islam ble tolket og/eller utøvde på ett eller annet sted og tidspunkt i historien. Dette kan eksemplifiseres ved Zeshan Qureshi sitt forsvar av dødsstraff hvor han stempler muslimer som er mot dødsstraff som kafir (jepp… har lest innlegget ditt «Et forsøk på å svare Zeshan Qureshi»). Dette er en tenkning om islam som jeg gjerne vil ha marginalisert (i Norge, Europa. verden). Se f.ex. http://www.islamnet.no/forum/2-Islam/10906-Kufren-av-å-reformere-Allahs-lover-avslørt som nettopp dreier seg om konservering av islam.

  2) Samtidsorienterte konservative muslimer som tolker islam inn i sin samtid representert ved bla deg og Mohammad Usman Rana. Du har sikkert leste Ranas utmerked innlegg i Aftenposten om «Den sekulære ekstremismen» http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article2274868.ece. Denne artikkelen tar opp mange av de samme temaene rundt religiøsitet i Norge som jeg oppfatter at du også er opptatt av. Denne gruppen muslimer arbeider for at religion (ikke bare islam) skal blir synligere i samfunnet og mener samtidig at islam må formes etter samfunnet en lever i. Mener jeg har sett dem omtalt som «Demokratiske muslimer». Disse muslimene er viktige for å forme et islam tilpasset menneskerettighetene som definert i «FNs verdenserklæring om menneskerettigheter «. Herunder inngår tilpassning av islam til (sekulært) demokrati som statlig styreform. Jeg tror denne gruppen er helt nødvendig både for å gi troende muslimer et konservativt alternativ som fungerer godt i et moderne samfunn og som troverdige motedebatanter til «tilbakeskuende konservative muslimer».

  Har forøvrig sansen for Ranas tanke rundt hvordan islam kan påvirkes i retning et vestlig tenkesett. Sitatet er hentet fra Wikipedia artikkelen om Rana: «Han tar også til orde for at fremtidens norske imamer må utdannes ved læresteder i Vesten, han sier i et intervju med Morgenbladet: «det er nærliggende å tro at imamer som er utdannet i Vesten vil ha en mye større forståelse av hva det vil si å være muslim i vestlige samfunn»».

  3) Liberale muslimer representert ved LIM (http://www.limnett.no/). LIM ledes av Tina Shagufta Kornmo som bla argumenterer mot bruk av (barne)hijab i grunnskolen og på generell basis uttaler at «Vårt inntrykk er at skolene tar altfor mye hensyn til enkelte foreldres ønske om å segregere barna.». Denne gruppen virker å tilsvare de kristne nordmenn som anser troen på gud er en personlig sak og hvor du kan kjenne vedkommende i årevis uten noensinne å være klar over gudstroen.

  Det er vel ingen overraskelse at 3) er min favorittgruppe av muslimer. Anser allikevel medlemmer i gruppe nr 2) som de mest interessante og som helt nødvendige både for å tilpasse islam til et moderne samfunn og for å dempe og aller helst hindre «radikal islam» (som beskrevet av Laila Bokhari i http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/hva-er-radikal-islam-2601083.html).

  Det her ble lite spørsmål og mest et forsøk på å gi et inntrykk av mitt ateistiske syn på islam i Norge (og verden). Bare flott om du kommenterer og evt korrigerer.

  Mvh

  Hans K.

 55. Hei Somalieren.

  Hva får deg til å tro at Norge aldri vil bli en muslimsk nasjon? Mener du at det ikke er noe mål for muslimer i Norge? Hvordan klarer du ellers å skille på disse lovene? Vet du hvilke lover som er mindre viktige for Allah enn andre? Eller er dette bare noe du tillater deg å skille på selv som konservativ muslim?

  Ellers fikk jeg ikke svar på andre spørsmål om f.eks du ville tatt avstand fra såkalt «radikal» Islam med mer radikale sharia-lover ved f.eks å demonstrere mot en eventuell innføring av dem.

  Jeg har aldri sett muslimer i Norge (eller noe annet vestlig land) demonstrere mot de radikale muslimene som ofte er å se i gatene for å kreve at diverse vestlige blir drept. Jeg har f.eks aldri sett noen muslimer demonstrere for ytringsfrihet eller med det MOT dem som ville drepe Geert Wilders; dem som vil ta livet av Salman Rushdie, eller den danske karikaturtegneren Westegaard.

  I disse sakene er de konservative muslimene (om de i det hele tatt eksisterer) tyste. For meg betyr det at de samtykker, eller ikke tør å stå opp mot de radikale muslimene. Det er vanskelig å tro at dere faktisk er konservative dersom dere stilletiende aksepterer alt som radikale muslimer står for. Beklager, men slik ser jeg det.

  Du sier jo at du ikke er mot shariahlover, så her lurer jeg på i hvilken grad du faktisk ER mot dem som kommer i klinsj med norsk lov; f.eks steining (bare for å ta et eksempel). Ville du demonstrert mot innføringen av en slik lov dersom radikale muslimer forsøkte å innføre den her i landet?

  Hva angår løgn: Du svarer ikke på det jeg spør om; i stedet forsøker du å latterliggjøre det jeg sier. Greit nok, jeg forstår at du ikke kan snakke for alle muslimer, men har jeg rett eller feil når det gjelder (taqiyya)?

  mvh

  Eirik H. Opstad

 56. Hei Eirik

  Nå er det absolutt ikke min rolle å svare på vegne av Somalieren, men jeg forsøker meg nå med et par kommentarer allikevel. Satser på at Somalieren modererer det vekk dersom hun mener det bør gjøres.

  Norske muslimers avstandtagende fra radikal islam/islamsk esktremisme
  ===
  Virker som om muslimer som tar avstand fra muslimsk radikalisme ikke er godt nyhetsstoff. Dermed er det ikke så lett å komme over muslimers kritikk av islamsk ekstremisme med mindre man faktisk er interessert i den type nyheter. Personlig skulle jeg gjerne ha sett at VG eller Dagbladet presenterte liberale muslimske stemmer fra LIM (http://www.limnett.no/) på forsida da Westergaard forlot Norge etter anbefaling fra Dansk PST.

  Du kan finne eksempler på at norske muslimer går ut i offentligheten for å kjempe for yttringsfrihet og mot ekstremisme på LIM sin webside http://www.limnett.no/index.php?p=news&id=53. F,eks. finne du lenker til innleggene «Ytringsfrihet under press», «Modige Amal Aden» og «Markering mot ekstremisme».

  Jeg vil også anbefale deg å lese kronikken http://www.islamnet.no/nyheter/in/2113-slukke-allahs-lys hvor lederen for Islam Net etter å ha forsvart dødsstraff med bakgrunn i islamsk lov skriver «Hadde jeg visst at media ville plukke opp tråden fra forumet og resultatet ville blitt at muslimer tok avstand fra Islams lovgivning ville jeg ikke latt den stå der».

  Det jeg vil frem til er at det er mange og sterke muslimske stemmer i Norge som bekjemper islamsk ekstremisme. Jeg oppfatter Somalieren som en av disse muslimene, noe jeg mener du kan få bekreftet ved å lese hennes blogginnlegg her og hennes innlegg i diskusjoner om islam andre steder på nettet.

  Når norske muslimer ikke går ut i store masser og protesterer mot dem som vil drepe Geert Wilders, osv er vel det av samme årsak som islamkritikere ikke går ut i gatene og protesterer mot islamofobene. Uten at jeg skal gjette altfor mye på hva den årsaken er. Om islamkritikere like flinke til å kritisere islamofober som muslimer er til å kritisere muslimske ekstremister vet jeg ikke.

  Norge som muslimsk nasjon og tanken på eurabia
  ===
  Du skriver til Somalieren «Hva får deg til å tro at Norge aldri vil bli en muslimsk nasjon?». Jeg forutsetter her at med en «muslimsk nasjon» mener du en nasjon hvor muslimene er i flertall i befolkningen og/eller har innført en radikal versjon av sharia. Somalieren har skrevet noe om temaet i sitt blogginnlegg https://smagalsomalier.wordpress.com/2011/08/04/om-frykt-muslimhets-og-en-historie-som-gjentar-seg/.

  Etter 22/7 har jeg begynt å lure på hva som får tilsynelatende oppegående nordmenn til å tro at Norge kan bli en muslimsk nasjon. Jeg kan forstå det dersom man går ut i fra at islam er den eneste rette religionen eller dersom en er svak for konspirasjonsteorier, men som ateist anser jeg det som fullstendig usannsynlig at Norge noensinne blir en muslimsk stat. Siden du er kristen vil jeg anbefale deg å ha så stor tro på din kristne Gud at du stoler på at Norge kan kan følge verdiene formidlet i bibelens historen om «den barmhjertige samaritan». Dvs at vi kan ta i mot (muslimske) flyktninger i Norge og behandle dem humant uten at Norge blir et muslimsk land.

  Og for å ta noen tall… pr i dag er ca 2% av norges befolkning registrerte medlemmer i et muslimsk trossamfunn (kilde Wikipedia og SSB). Dette tilsvarer ca 100.000 personer. I tillegg må vi anta at det finnes noen tusen muslimer i Norge som av en eller annen årsak ikke er registrert medlem i et muslimsk trossamfunn. Dersom vi igjen regner med en massiv innvandring fra muslimske land og vi kommer opp i 4 millioner muslimer i Norge…. utgjør muslimene fremdeles under halvparten av den norske befolkningen. Når i tillegg de fleste norske muslimer allerede i dag tar avstand i fra å innføre islamsk lov i det offentlige Norge ser en hvor usannsynlig det er at Norge skal bli en muslimsk nasjon i løpet av de neste 100 årene og hvor utrolig usannsynlig det er at Norge skal bli en muslimsk nasjon med lovverk basert på sharia og/eller prestestyre.

  Men selvsagt.. dersom en tror at islam er den eneste rette religionen eller at minst 5 millioner muslimer vil innvandre til Norge er det jo ikke utenkelig at Norge om 100 år eller så blir en nasjon hvor over størstedelen av befolkningen er muslimer… Personlig vil jeg gjerne heller få lov til å bekymre meg om mer presserende saker (multiresistente bakterer, global oppvarming og hva som skal på nista i morgen 🙂 ).

  Og til slutt
  ===
  Når alt dette er skrevet er det er fornuftig å utfordre norske muslimer på de temaene du tar opp. Og heldigvis risikerer du å slå opp åpne dører når du tar opp temaene.

  Mvh

  Hans K.

 57. Hei Somalieren
  Kan du bekrefte at «Håndbok i renhet» er sharia regler for den private sfære? Ref http://www.drammenmoske.no/index.php?option=com_content&view=article&id=308:handbok-i-renhet&catid=66:artikler&Itemid=121.

  http://www.drammenmoske.no/ har forøvrig lenke til en artikkel «Imam på Fjell: – Norge er den mest islamske staten i verden». Virker som om muslimene i Drammensregionen har fornuftige religiøse forbilder. Typisk norsk sosialdemokrat denne imamen ;-).

  MissV og shum: Enig med dere… (og sikkert flere).

  Mvh

  Hans K.

 58. Hedensk straff for utrohet er også stjålet fra den kristne Bibelen
  Fra “Hadith motstand min reise” http://www.box.net/shared/vgb9l8ma0h

  I dette kapitlet ønsker jeg å vise flere bevis på at flere av de såkalte ”Hudood”-lovene (som er en del av Shariah-lovene i religionen Ahlus Sunnah) er plagiater fra den kristne Bibelen.
  I dette tilfellet skal vi se på lovene angående straff for utroskap.
  Shariah-lovene sier at ekteskapsbrytere skal steines til døde. Hvis partene ikke er gift er straffen 10 piskeslag. Dette er igjen en grov blasfemi mot Profeten og er et forsøk på å sverte det gode navnet til Islam. Steining til døde er IKKE en del av Islam.
  Dette er en annen falsk lov som ulema av Ahlus Sunnah har stjålet fra den kristne Bibelen, og her er beviset:
  (Femte Mosebok 22:22-24)
  Når en mann blir grepet i å ha samleie med en gift kvinne, skal de begge dø, både kvinnen og mannen som hadde samleie med henne. Slik skal du rydde det onde ut av Israel. Når en mann treffer en ung pike i byen, en som er jomfru og forlovet med en annen mann, og han har samleie med henne, skal dere føre begge to til byporten og steine dem i hjel, piken fordi hun ikke ropte om hjelp enda hun var i en by, og mannen fordi han krenket en annen manns kvinne. Slik skal du rydde ut det onde hos deg.
  Dette er kilden til den bestialske Sharia-loven hvor Ahlus Sunnah sier at ekteskapsbryteren og ekteskapsbrytersken må bli steinet til døde.
  Bibelen gjentar også denne straffen:
  (Tredje Mosebok 20:10)
  Når en mann driver hor med en gift kvinne, skal de begge dø, både mannen og kvinnen som har brutt ekteskapet.
  Hvis vi nå ser på Ahlus Sunnah, i samlingen med falske hadith kjent som Sahih al Bukhari (Volum 8, sidene 209-210, oversettelse til engelsk av Dr. Muhammad Muhsin Khan) kan vi lese om denne påståtte seremonien fra noen som kalles Hadhrath Umar ved hans siste Hajj som Khalifa:
  ”Visselig, Allah sendte Muhammad med sannheten og åpenbarte for ham Boken. En av åpenbaringene som kom til ham var verset om steining. Vi leste og forsto det. Guds sendebud steinet og vi steinet slik han gjorde. Jeg er bekymret for at ettersom tiden går vil noen komme til å si: ”Ved Gud, vi kan ikke finne verset om steining i Boken fra Gud; dermed vil Muslimer avvike gjennom at de forsømmer påbudene som den Allmektige har åpenbart.
  Steining finnes i Guds Bok. Det er den korrekte straff for en person som begår ekteskapsbrudd når de påbudte vitnene er tilgjengelige, eller det utviklet seg i et svangerskap, eller om gjerningen ble innrømmet.
  Da versene ’rajm’ (steining) og ayah ’rezah kabir’ kom ned var de skrevet på et stykke papir og jeg oppbevarte det under min hodepute. Etter at Profet Muhammad gikk bort spiste ei geit papiret mens vi sørget”.
  Se også:
  1. Sunan Ibne Majah, Volume 2, side 39, publisert i Karachi
  2. Musnad Imam Ahmad, Volume 6, side 269, publisert i Beirut
  3. Taweel Mukhtalif Al Hadees, side 310, publisert i Beirut.
  Dette er det velkjente falske hadith hvor ulema sier at verset om steining til døde ble åpenbart fra Gud og deretter ble opphevet etter at en geit spiste papiret eller pergamentet som verset var skrevet på. Denne historien er for idiotisk til engang å bli kommentert. Hvis geita virkelig spiste verset og dermed opphevet påbudet, da er det jo mer enn underlig at man holder i hevd et vers som altså ble opphevet av ei sulten geit?
  Drap på ekteskapsbryter/ekteskapsbryterske eller steining til døde av disse finnes IKKE noen steder i Koranen i det hele tatt. Om de som begår utukt (zina) sier Koranen følgende:
  (24.2) Den utuktige mann og kvinne, pisk dem begge med hundre slag og la ikke medlidenhet med dem holde deg tilbake fra saker om angår lydighet til Allah hvis du tror på Allah og den siste dagen, og la en gruppe av troende være vitne til deres tuktelse.
  Dette er loven i følge Koranen, men ifølge den kristne Bibelen og falske hadith forfattet av ulema, må både mannen og kvinnen som har begått ekteskapsbrudd drepes, eller bli steinet til døde.
  Siden Bibelen kom før hadith, vet vi at det falske hadith om steining er stjålet fra den kristne Bibelen.
  Akkurat som hodebekledningen for kvinner, er loven om steining et plagiat fra Bibelen. I virkeligheten er altså Ahlus Sunnah kristne, de er ikke muslimer.
  De har skapt en stor urett mot Profeten ved å si at Profeten foreskrev steining til døde for ekteskapsbrudd.
  Steining av mennesker er faktisk nevnt fem ganger i Koranen. Ved alle disse tilfellene er menneskene som utførte steining hedenske vantro. Ikke noe sted i Koranen er det nevnt at en troende eller muslim skal steine et annet menneske.
  Historien blir en helt annen når det er snakk om Guds straffedom hvor Gud selv lot det regne steiner på samfunn i fortiden. Men Gud sier også at Gud kan brenne misgjerningsmenn i helvetesilden, utslette misgjerningsmenn ved jordskjelv, sende sykdommer mot dem osv. Alt dette er noe Gud har krefter til å gjøre, men ingen steder i Koranen nevner Gud at Gud spår mennesker om å steine et annet menneske av noen som helst årsak. I Koranen er det å steine andre mennesker alltid omtalt som en praksis av hedninger.
  Her er alle de fem tilfellene hvor steining er omtalt i Koranen:
  (26.116) Noah ble truet med steining fra de hedenske vantro.
  (19.46) Abrahams far som var en hedensk vantro truer med å steine Abraham,
  (18.20) Vennene i hulen (Ashaabul Kahfi) er redde for å bli steinet av de hedenske vantro.
  (36.18) Tre budbringere er truet med steining av de hedenske vantro.
  (11.91) Profeten Jethro blir truet med steining av de hedenske vantro.
  Gjennom hele Koranen er det bare hedenske vantro som foretar noe slikt som steining av andre mennesker.
  Steining er ikke sanksjonert av Islam.
  Vi har allerede referert vers (24.2) ovenfor som beskriver straff med 100 piskeslag for ekteskapsbrytere. Her er noen andre vers som omtaler avstraffelse for umoralsk opptreden.
  (4.22) Og gift dere ikke med en kvinne som deres far har ektet, unntatt hva som allerede har skjedd; dette er visselig umoralsk og avskyelig, og det er en ondskapens vei.
  (4.23) Forbudt for dere er deres mødre og deres døtre og deres søstre og deres tanter på farssiden og deres tanter på morssiden og deres brødres døtre og deres søstres døtre og deres mødre som har ammet dere og deres foster-søstre og deres hustruers mødre og deres ste-døtre som er under deres formynderskap født av deres hustruer som dere har fullbyrdet ekteskapet med, men hvis ekteskapet ikke er fullbyrdet er dere uten skyld, og deres hustruene til deres sønner som er deres biologiske barn og at dere skulle gifte dere med to søstre, unntatt det som allerede har skjedd; visselig er Allah Tilgivende, Barmhjertig.
  (4.24) Og alle gifte kvinner unntatt de som deres høyre hånd besitter, dette er Allahs påbud til dere. Alle andre er tillatt for dere i ekteskap så lenge dere betaler dem deres medgift. Dere skal opprettholde deres moral ved ikke å begå utukt. Så, de dere synes om blant dem, dere skal betale den medgift som er vedtatt for dem. Dere begår ingen feil ved gjensidig å avtale justeringer i medgiften. Gud er Altomfattende, Vis.
  (4.25) Og de blant dere som ikke har tilstrekkelig verdier til å gifte dere med frie troende kvinner, kan gifte seg med noen av de som deres høyre hånd besitter blant deres troende unge kvinner. Gud kjenner deres tro; dere er likeverdige hva tro angår. Dere må innhente tillatelse fra deres herrer før dere kan ekte dem, og betale dem deres rettferdige medgift. Dere skal overholde moralsk oppførsel og ikke begå utroskap eller ha hemmelige elskerinner. Når de er tatt til ekte, hvis de begår utuktige handlinger, skal deres straff være halvparten av det en fri troende kvinne kan bli tildelt. Dette er for de blant dere som ikke klarer å vente og frykter å kunne begå utukt, men å vente er bedre for dere. Gud er Tilgivende, Barmhjertig.
  (4.26) Allah ønsker å forklare for dere, og lede dere inn i de riktige veiene til de før dere og viser barmhjertighet mot dere, og Allah er Den Som Vet, Den Vise.
  I 4.25 ovenfor blir vi rådet til å gifte oss med troende frie kvinner eller også tjenerinner. Hvis tjenerinnene som blir gift og senere begår utuktige handlinger skal deres straff være det halve av det som en fri selvstendig kvinne kan bli tildelt.
  Dette kan bare være mulig hvis straffen er delbar, f.eks. for utroskap 100 piskeslag, halvparten ville da kunne bli 50 piskeslag, eller halve straffen for en tjenerinne i forhold til en fri kvinne. Det blir noe mer problematisk hvis straffen for utroskap var steining til døde, hvordan halvere en slik straff, steining ”halvt til døde”?
  Det er vel ganske klart at her står ulema på en fullstendig idiotisk basis når de forsøker å holde falsk lære fra den kristne Bibelen opp mot læren til Profeten i Koranen. Ulema har skapt mye kaos, forvirring og overlast for ummah, fordi de insisterer på å opprettholde falsk lærdom fra den kristne Bibelen og utgi dette for å være Islam.

 59. Noen virkelig idiotiske Bukhari-hadith

  Fra “Hadith motstand min reise” http://www.box.net/shared/vgb9l8ma0h

  Leseren må være oppmerksom på at denne stupiditeten er på tross av at ”Al-Jami’us Sahih av Imam Bukhari er rettmessig privilegert til å kalles en gigantisk ocean opphøyet strømmende i omtenksomhet og beskyttelse av de kostelige stykkene av herlighet”.
  Her er litt av denne ”gigantiske ocean”:
  Bukhari Volum 1, Bok 9, No. 490
  Fortalt av ’Aishah:
  De tingene som annullerer bønnen ble nevnt i mitt nærvær. De sa: ”Bønn er annullert av en hund, et esel og en kvinne”. Jeg sa: ”Du har gjort oss (kvinner) lik hunder. Jeg så Profeten be mens jeg brukte å ligge i sengen mellom ham og Qibla. Hvis jeg trengte noe, listet jeg meg bort fordi jeg ikke likte å vende meg mot ham”.
  Så, kvinner er som hunder og esler.
  Bukhari Volum 4, Bok 54, No. 537
  Fortalt av Abu Hureira:
  Profeten sa: ”Hvis en husflue faller ned i drikken til noen av dere, så skal han dyppe den ned, for på en av vingene har den sykdom mens på den andre har den kur for sykdommen”.
  Er det derfor Ahlus Sunnah fortsetter å kjøpe farmasøytiske produkter fra vesten? Dypping av fluer i teen sprer kanskje sykdommer.
  Bukhari Volum 7, Bok 62, No. 5
  Fortalt av ’Ata:
  Vi presenterte oss sammen med Ibn ’Abbas ved gravfølget til Maimuna ved et sted som kalles Sarif. Ibn ’Abbas sa: ”Dette er Profetens hustru så når dere løfter hennes båre må dere ikke skake den for mye men gå jevnt og rolig fordi Profeten hadde ni hustruer og han brukte å overholde nattens runde med åtte av dem, mens det ikke var noen nattlig runde for en av dem”.
  Dette er et mysterium.
  Bukhari Volu 7, Bok 62, No. 6
  Fortalt av Anas:
  Profeten brukte å gå rundt (ha seksuell omgang med) alle sine hustruer på en natt, og han hadde ni hustruer.
  Men, den tidligere Hadith sa jo at en av dem gikk glipp av sin tur?
  Bukhari Volu 7, Bok 62, No. 7
  Fortalt av Said bin Jubair:
  Ibn ’Abbas spurte meg: ”Er du gift?” Jeg svarte: ”Nei.” Han sa: ”Gift deg, for den beste personen (Muslimen) av denne nasjonen (Muhammad) hadde det største antallet hustruer”.
  Altså, dess flere hustruer en har dess bedre Muslim er man. Hmmmm………….
  Bukhari Kitabul Ilm vol.2, hadith 77
  Mahmood bin Rabe forteller: ”Jeg husker fremdeles da jeg var fem år gammel, Profeten skyllet munnen sin og så spyttet han vannet inn i min”.
  Kanskje et tillegg til ”dypp fluen” for å kurere sykdom?
  Bukhari, ”Book of Nikah” 3.52:
  Det hellige Sendebud brukte å ha seksuell omgang med alle sine hustruer på en time, natt og dag (uten bad) og disse hustruene var elleve.
  Bukhari, ”Book of Bath” 1.189:
  Profeten hadde seksuell styrke som 30 menn.
  Bukhari, ”Book of Nikah” 3.52:
  Profeten sa at den beste mannen blant hans følgesvenner er den som har det største antallet hustruer.
  Bukhari, ”Kitabul Ikrah” side 669:
  Den hellige Profeten spurte: ”Hvem vil kjøpe denne slaven av meg?” Hazrat Naeem kjøpte ham for 800 Darham.
  Bukhari-hadith har gjort Profeten til slavehandler!!
  Bukhari 2.134:
  Solen står opp mellom to av Satans horntakker.
  Og vi som har gått her og trodd at solen sto opp over ”The Land of the Rising Sun”!
  Bukhari ”Book of Sales” og ”Book of Nikah” 3-59:
  Etter at Khyber falt, beskrev folk skjønnheten til Safia Bint Hui, en nygift brud av en drept fiende. Profeten valgte henne for seg selv. På veien til Medina stoppet han og hadde samleie med henne. Hans følgesvenner visste ikke om hun var en hustru eller en konkubine. Senere, ble et slør trukket mellom henne og mannfolkene og de forsto at hun var en hustru.
  Fra slavehandler som hadde sex med 9 eller 11 kvinner på en natt til å ligge med krigsfanger ! Ja, sannelig Bukhari gjør Islams Profet til en virkelig superhelt og en gentleman !
  Bukhari, ”Book of Nikah” 3.60:
  Profeten sa: ”Dårlig flaks, ulykke og undergang kan eksistere i en hustru, at hjem og en hest”.
  39
  Bukhari, ”Book of Nikah” 3.61:
  ”Etter min tid, vil den største prøvelsen for menn være kvinner”
  Bukhari ”Book of Nikah” 3.97:
  Jeg så at de fleste av de som gikk inn gjennom porten til Helvetet var kvinner.
  Igjen ser vi her de ærekrenkende utsagnene mot kvinner. De var som hunder og apekatter. Nå er de som hester også. Og naturligvis, kvinner vil gå til Helvetet i store antall.
  Bukhari, ”Book of Talaq” 3.132:
  Fitna (prøvelse) er i øst.
  Kanskje Bukharis kompass var ødelagt, og det egentlig var i vest?
  Bukhari, ”Book of Medicine” Vol. 3:
  Aisha sa til Profeten: “Åh, hodet mitt brister”. Han sa: ”Jeg ønsker det gjorde det”. Aishah svarte: ”Vil du at jeg skal dø så du kan være hos en annen hustru neste natt?”
  Kanskje Aishah var den kvinnen som ikke fikk sin tur på den spesielle natten?
  Bukhari, ”Kitabul Qadr” 3.543:
  En mann spurte: ”Vi har inntekt av disse slavinnene (andre fortellinger nevner prostitusjon) så, kan vi ha avbrutt samleie med dem?” Profeten sa: ”Det er ingen synd i det”.
  Sette slaver i prostitusjon, ingen problem!
  Bukhari ”Kitabul Mahrabain” og ”Kitabut Tib” side 254:
  Noen mennesker ble syke i Medina. Profeten rådet dem til å drikke kamelurin og melk. Etter at de hadde blitt friske, drepte de en gjeter. Profeten ga ordre om at deres hender og føtter skulle kappes av og deres øyne stikkes ut. De ble lagt på glohet sand. Når de spurte om vann ble de nektet. I så stor grad at de smakte sand inntil de døde.
  Mer organiske medikament-resepter. Fra fluer til kamelurin.
  Bukhari ”Kitabul Ta’abir”:
  Å se en svart kvinne i en drøm er et tegn om en kommende epidemi.
  Betyr dette at negrer bare bør drømme om hvite mennesker også? Ren rasisme.
  Bukhari ”Kitabul Fatan” 3.718:
  Profetens hustruer våknet sent en morgen. Han sa: ”Mange kvinner som er påkledd i denne verden vil bli oppreist nakne i det neste livet”
  Et annet mysterium!
  Bukhari, ”Beginning of Creation” 2.213:
  Profeten brukte å bli rastløs og redd når himmelen var overskyet.
  Profeten var altså overtroisk?
  Bukhari, ”Beginning of Creation” 2.231:
  Helvetesilden klagde til Allah: ”En del av meg spiser den andre.” Så, helvetesilden ble tillatt to åndedrett – en om sommeren og en om vinteren. Det er slik en kan se endringen i sesongene.
  Dette er vel bare i arabiske land. Ørkenene kan være varme som helvetet iallefall.
  Bukhari, ”Beginning of Creation” 2.237:
  Azan (bønneropet) jager bort Satan, han utgyter gass når han flykter.
  Antagelig fra alle de Jalapeno-bønnene han spiser. Burde slutte med det.
  Bukhari, ”beginning of Creation” 2.241:
  Satan hviler i deres neser om natten.
  Og derfor, når det klør i nesen om natten burde du ikke klø deg. La Satan få litt ro.
  Bukhari, ”Beginning of Creation” 2.213:
  En hane ser engler mens et esel ser Satan.
  Derfor er altså haner haner og esler esler,
  Bukhari, ”Beginning of Creation” 2.244:
  Rotter er Israels tapte stamme fordi de drikker ikke kamelmelk, men de drikker geitemelk.
  Rottene har vel sansen for det som er litt mer kostbart kanskje? Men glem altså geitosten, den er for rotter.
  Bukhari, ”Beginning of Creation” 2.245:
  Fem dyr er syndfulle, så drep dem selv i Mekka: rotter, skorpioner, ørner, kråker og en hund som biter.
  Jeg lurer på hvordan hunder som bare bjeffer ligger an?
  Bukhari, ”Beginning of Creation” 2.247
  Profeten ga ordre om å drepe hunder.
  Ja, var det annet å vente, etter slavehandling og samleie med krigsfanger.
  Bukhari, ”Beginning of Creation” 2.251:
  Kvinnen ble skapt fra et ribbein så hun vil alltid være krokete. La henne bare være det.
  Bukhari, ”The Book of Bath” 1.193:
  Maimoona sa at hun betraktet Profeten mens han tok et bad etter samleie, inntil hun så at han vasket sine kjønnsdeler deler.
  Så, før dette vasket altså ikke menn sine edlere deler”
  Bukhari, ”The Book on Menstruation” 1.98, kapittel 207:
  Hvis Profeten ønsket å ha samleie med en hustru som hadde menstruasjon, beordret han henne til å knyte et lendeklede selv om menstruasjonen var på sitt høydepunkt. Så gjennomførte han samleiet.
  Hvem enn som har kokt opp denne historien legger inn et tillegg:
  Aishah sa: ”Ingen av dere har så mye kontroll over sin seksualdrift som Profeten hadde!”
  Bukhari, 1:469, kapittel 766:
  Abu Hurairah forteller at Profeten sa: ”Jeg ba og Satan kom foran meg og prøvde å avbryte mine bønner. Allah ga meg kontroll over ham og jeg kastet ham ned. Jeg tenkte å binde ham til en pilar så dere alle kunne se ham om morgenen.”
  Koranen sier:
  (7.27) ”Satan og hans flokk kan se dere fra steder mens dere ikke kan se dem”
  Men, hvem bryr seg om hva Koranen sier?
  Bukhari, ”Kitab Talaq” side 143:
  Allahs Sendebud tiltalte sin Safia som ”Å, du skallede forkomne”
  Ingenting å si på manerene deri gården!
  Bukhari 2.261:
  Umro bin Maimoon rapporterte: ”Jeg så en apekatt omgitt av en sverm av andre apekatter. Han hadde begått ekteskapsbrudd med en kvinnelig apekatt. Så, alle apekattene steinet ham til døde. Jeg også kastet steiner.”
  En annen variasjon av denne hadith rapporten:
  ”Hun-apekatten hadde hatt et samleie med en idealaldrende han-apekatt da en ung han kom og gestikulerte med øynene. Hun-apekatten to sakte bort hånden fra hodet til den middelaldrende hannen og listet seg bort fra ham. Så hadde hun samleie med den unge apekatt. Den eldre apekatten fikk nyss om hva som hadde hendt, så han skrek og samlet rundt seg alle apekattene i nærheten. De steinet (ekteskapsbryterne) til døde!”
  Mer apestreker for Ahlus Sunnah.
  Bukhari, ”Book of Nikah” side 96:
  Når en kvinne nekter å komme til sin ektemanns seng forbanner engler henne inntil hun returnerer.
  Hadith no. 185 forteller om en gang den hellige Profeten ba om en bolle vann. Han vasket sine hender og ansikt i det. Så renset han munnen i det og etter det beordret han Abu Musa og Bilal å drikke det brukte vannet,
  ”The Book of Bath” no. 246:
  Abu Salma og broren til Aishah gikk til Aishah for å lære om badet etter et samleie. Hun skaffet en beholder med vann og tok et bad. Det var et slør mellom dem og henne.
  Dette var praktisk vitenskap i hjemmet. Du må absolutt undervise den yngre generasjon hvordan du skal vaske dine kjønnsdeler. De så jo ikke hva hun gjorde men det er vel av mindre viktighet?
  Den hellige Profeten passerte en gruppe kvinner. Han sa til dem: ”Damer, gi almisser, fordi jeg har sett at dere brenner i Helvetet i store antall”.
  Da kvinnene spurte om en grunn for dette, han sa:
  ”Dere kvinner forbanner for mye!”
  ”Dere er utakknemlige overfor deres ektemenn!”
  ”Selv om dere er undermåls i intelligens så vel som i religion, er dere istand til å overgå en mann av visdom; dere er en skapning som verden aldri har sett maken til.”
  ”Er ikke vitnemålet til en kvinne halvparten av en manns? Dette er et mål på deres underlegenhet i intelligens.”
  ”Og vær oppmerksomme på at da en kvinne har sin periode er det ikke tillatt for henne å be eller å faste. Dette er et mål på deres underlegenhet i religion.”
  Dette er altså noen enkle utvalg av de høyt lovpriste hadith fra Bukhari.

 60. «Å konservere betyr å bevare, og som konservative sapiens flest ønsker jeg å bevare» problemet er ikke selve bevaringen, det er hvordan man henstiller og tilpasser seg nye trender i samfunnet. Konservative muslimer vil ofte forkaste og se ned på moderne lover og andres skikker, på bakgrund av egen «konservatisme».

 61. Hei Bahr
  Takk for innlegg og lenke. Blir utrolig spennende å se hvordan islam utvikler seg fremover. Spesielt siden en stor del av den arabiske/islamske verden (forhåpentligvis) er i ferd med å gjennomgå en demokratiseringsprosess og det virker å være sterke krefter som jobber for et reformert islam tilpasset et moderne samfunnet preget av troen på demokrati, menneskerettigheter og likhetsidealer.
  Legger ved en lenke som er relevant ift boken du henviser til: http://islamicreform.org/.
  Mvh
  Hans K.

 62. Tilbaketråkk: Spredte tanker om de siste dagenes muslimdebatt og Minotenks dialogmøte « bak rosa burkaer og gule mullahskjegg

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s