Studier ved Abu Nour

Folkens, jeg lever!

Mitt lange fravaer skyldes tidsklemmer og mangel paa en skikkelig internettcafe uten roeyk. Jeg kommer hjem snart og skal da foere inn all notatene mine og skrive utdypende om alt jeg har tenkt paa under mitt opphold. For folk som har spurt om raad, jeg kommer hjem om en maaned og kan korrespondere om studier i arabisk med dere paa mail da. Men jeg tar kort hva jeg i det hele tatt gjoer her!

Vel, jeg gaar paa et institutt som heter Imam Ahmed Kuftaro instittutet, paa folkmunne Abu Nour. Det var litt frem og tilbake om de skulle gjenaapne i aar, av grunner jeg ikke kan snakke om i Syria, men de gjenaapnet heldigvis. Det er et islamsk institutt, saa jeg er usikker paa om de tilater ikke-muslimer. For ikke-muslimer (og forsaavidt muslimer som ikke velger Abu Nour) finnes det et program ved universitetet i Damaskus og andre institutter. Men ifoelge venner er de to beste stedene aa laere arabisk ved Abu Nour og universitetet.

Jeg valgte Abu Nour fordi somalieren godt kan fleipe om uislamske ting men hun er igrunn ganske religios. Men det vil absolutt ikke si at Abu Nour er et skikkelig strengt sted, det er et tolerant og internasjonalt miljo her med alle typer muslimer. Forskjellen mellom universitetet og instituttet, rent miljomessig, er at det er kjonnsdelt, vi har undervisning i Koranvitenskap, vi diskuteter religion og samfunn i gangene og at vi faar pauser for aa be.

Insituttetet tilbyr et arabisk program som varer i ett aar. Programmet bestaar av seks nivaaer som hver varer i to maaneder. Hvert nivaa koster 5000 lira noe som tilsvarer 1000 kroner uten losj. Jeg bor med slektninger, men hvis du skal tilbringe hele aaret ved abu nour kan de ogsaa hjelpe deg med losj. Jentene bor i kollektiver ved instituttet og jeg tror faktisk ikke at det er saa dyrt. Ellers finner man et vaerelse ved instittutet og ellers i byen til rimelig pris. Jeg har mange venninner som bor ved instittutet eller som leier leiligheter sammen.

Jeg begynte paa nivaa en, men jeg kunne noe arabisk fra for. Selv om det er begynnernivaa gaar det utrolig fort. Og det krever mye arbeid – faktisk, noe mange venninner nettopp har innsett naa som det er to uker til de siste provene. Tilbringer man hele aaret her kommer man ut vel vandret i arabisk grammatikk, og er man flink til aa soke kommunikasjon med innfodte garanterer jeg at du etter ett aar er utrolig flink i arabisk. Det er en fordel aa kunne norsk/engelsk grammatikk, hvis man kan sitt morsmaals grammatikk er det lettere aa laere en ny. Etter fullendt aar kan man ogsaa faa ijaza i tajweed altsaa diplom i Koranvitenskap. Noe man enten kan henge paa veggen og vaere stolt av, eller soke jobb som Koranlaerer med. Jeg har laert utrolig mye om Koranen jeg ikke visste.

Jeg er 19, nesten 20, og bor som sagt med slektninger. Hvis du er rundt 20 og selvstendig er det ingen problem, jeg har venninner som bor alene i den alderen, men om man vil det saa ung maa man vurdere selv altsaa.  Jeg kan verken raade noen til aa komme saa ung eller fraraade. Men er man en utgaaende person faar man lett venner og lett et nettverk. Jeg er gode venninner, logisk nok, med de engelsktalende jentene men det er overraskende hvor godt man blir kjent med kazakher, russere og kinesere hvis engelske vokabular er begrenset til how you are?.

Blaeh, jeg er fryktelig kald naa og tror jeg logger ut, men jeg kan svare paa alle spoersmaal naar jeg kommer hjem.

Haaper alle har du fint, og takk for at dere leser en virkelig forlatt blogg!