Skoledebatt (med to utropstegn)

RV/Rødt: Representanten, på skolen vår, virket som en real kar og han fikk nærmest stående appluas etter sin innledning (som forsåvidt handlet om et bedret kollektivtilbud). Synd den unge venstreradikalen holdt seg taus i de resterende to timene, inntil han ble nødt til holde avsluttende appell. På tide med politiker/debatt-kurs i Rød Ungdom?

SU: En virkelig engasjert jente, som bablet endel og surret ganske mye (noe jeg forstår godt, ikke stas å sitte foran en gjeng på rundt 500. Problemet var at hun surret like mye da jeg begynte å spørre henne om SVs politikk (etter selve debatten vel og merke). Jenta formulerte seg alt for dårlig, antydet at østkanten er helvete på jord, innvandrere er mindre ressurssterke enn etniske nordmenn, ble enig i at SV er prinsippsvake når de gir etter for gasskraftverk, hadde ikke peiling på SVs politikk med tanke på tiggere (som begynner å bli et stort problem i Oslo) og kunne ikke svare (godt nok) for SVs skolepolitikk, som ifølge meg, virker mot sin hensikt. Ja til fritt skolevalg, nei til enhetsskolen.

AUF: Jeg støtter ikke APs politikk, men ungdomspolitikeren kunne svare for seg, det skal hun ha. Hun var ikke like karismatisk og blikkfangende, som *kremt* høyrepolitikeren, men hun var kjapp og konsis. Jeg kan tenke meg at det var noe av grunnen til at AP kom på andre plass på skolen min, selv etter min spådom.

SP: Tja…Eldreomsorg og…hva var det andre, et innlegg om miljø?

Venstre: Gutten var tvers-igjennom liberal, og med alt det han lovet å legalisere, er det ikke en sjokk at han ble gangske så populær.

KRF: Dette hadde jeg aldri trodd, KrF, på nippet til å få min sympati. Den unge politikeren appellerte virkelig; bedre skoler, bedre kollektivtransport, bedre fritidstilbud, mer fokus på miljø og klima. Alle mine hjertesaker.

Høyre: Lengre sjenketider, nei til nynorsk, skolen skal bli bedre og enda lengre sjenketider. Altså, hadde politikeren sluttet med å hasselere de sosialistiske partiene, og stoppet med å latterliggjøre alle meninger bortsett fra hans, hadde jeg støttet den unge politikeren. Greit nok, du liker ikke nynorsk, det er ikke dermed sagt at du skal disse det. Geez.

FrP: Søt jente. Snakket en god del om eldreomsorg og alkohol. Delte senere ut kondomer (med FrP-merke) og lightere (med FrP-merke). Bare så det er sagt. Dessuten løy hun om FrPs innvandringspolitikk. Se forøvrig min forrige post om FrP.

P.S: Innser at valget er over. Grættis til Ap (på landsbasis) og Høyre (i Oslo).

Frp er kanskje ikke rasistisk, men (….)

Mormor reiser på tirsdag. Hun er allerede ferdigpakket (hun er faktisk det, wrapped in paper and plastic). Trist i grunnen.

 På mandag er det skoledebatt, jeg vet ikke hva jeg bør forvente, men skolen vår har tradisjonelt vært en blå skole. Spørsmålet er ikke om den blir blå eller rød, men heller hvilket parti som får mest stemmer. Høyre eller Fremskrittspartiet. Cat spør om det er rasistisk å mene at staten burde prioritere de innvandrerne som er bosatt i Norge, fremfor nye asylsøkere. Nei, det er ikke rasistisk, og jeg er helt enig i at begrepet rasisme blir altfor lett brukt. Men jeg liker dog ikke FrP.

FrP er ikke rasistisk i begrepets opprinnelige definisjon, men de fremmer fremmedfrykt. Det er ikke mange partier som griper sjansen til å peke en finger på innvandrermiljøene, når en representant gjør noe gæli. Jeg husker godt valgkampen de førte i forkant av Stortingsvalget i 2005. «Gjerningsmannen er av utenlandsk opprinnelse«. Fælt så tolerant og pluralistisk den brosjyren var.

Om FrP likestilte alle innvandrere, ville det vært en mening som bør respekteres og kanskje vurderes, men når det i deres nettside står følgende:

Innvandringen fra ikke-vestlige kulturer må håndheves strengt for å ivareta overordnede målsetninger og vellykket integrering. FrP aksepterer ikke at grunnleggende vestlige verdier og menneskerettigheter blir satt til side av kulturer og holdninger som innvandrere tar med seg til Norge.

Med andre ord, er du fra Afrika eller Asia, er du ikke velkommen. Eller vent, er du en ydmyk og underdanig asiatisk kvinne, er du jommen velkommen. Gitt at du er gift med en nordmann.

FrPs unyanserte og ensidig politikk i midtøsten er også idiotisk. Denne idioliseringen av Israel, og troen på at alt Israel gjør er riktig, og det Israel anerkjenner av palestinerene, er ok. Tenke sjæl og mene, måtte stå for det du sa.

Dessuten mener jeg at FrPs partitopper er ignorante når det kommer til islam. Og at deres fremstilling av muslimske handlinger ergo islamske handlinger tyder på en total misforståelse av hva islam innebærer.  

Det er ikke dermed sagt at FrP representerer all ondskap. Noe av FrPs meninger er logiske nok, og det finnes noen jeg (skrekk og gru) støtter. Samtidig må man alltid se partier som en helhet, og som en helhet er FrPs innvandringspolitikk rett og slett, fordomsfullt.