Fail. Fail. Fail. Fail.

Kilde: Venstre vil ha en imamskole

Abid Raja feiler noen ganger, men det overraskende er at feilingen hans, som oftest, går ukommentert i muslimske miljøer. Not anymore, sir.

Et minstekrav for en person som skal uttale seg om Islam må være at personen vet noe om Islam. Det offentlige Norge antar at en muslimsk innvandrerpolitiker vet en haug om Islam fordi personen er muslim. Vel, det er noen tydelige brister i det resonnementet. Abid Raja, antar jeg (og Abid Raja får rette på meg om han vil), er en lekmann. Hvilket vil si at han vet like mye om Islam som en hvilkensomhelst skjegget eller uskjegget muslimsk fyr foran Grønland Halal Kjøtt. Jeg skal heller ikke sette meg selv på en pidestall og hevde at jeg har overveldende kunnskaper om Islam, jeg er en lek-kvinne, men er det en ting jeg har lært så er det at det er viktig å ha oversikt over sentrale islamske termer.

Fail #1:  Venstre vil ha en imamskole?

Spørsmål:  Hva er en imam og finnes det, per dags dato, imamskoler i verden?

Jeg har mine svar som jeg gjerne vil dele med dere, men jeg må understreke at det er mine svar og dersom en leser har innvendinger, eller er enig, så vil  jeg gjerne høre det.

En imam, i sunni-Islam, er en som leder bønn. Punktum. Det sier wikipedia og det sier ordboka (dog med unntak som vi ikke skal beskjeftige oss med her). Du trenger ingen formell utdannelse til å lede bønn, minstekravet er at du kan åpenbaringskapitlet pluss et par andre kapitler i Koranen på arabisk, og hvis du skal lede en blandet forsamling eller en forsamling av menn må du være en mann (det finnes mindre muslimske grupperinger som mener at det ikke er hold i Koranen for  at det må være en mann, dette skal vi ikke beskjeftige oss med her).

I den muslimske verden finnes det ingen imamskole (gisp!) for enhver person som har gått på en koranskole og kan resitere et par kapitler fra Koranen kan være en imaam. Populært har imam blitt et begrep som brukes om moskeens leder, en person som fungerer som spirituel veileder for det muslimske miljøet i nabolaget. Dette opphøyde bildet av imamen har kommet til for å få en motvekt til presten, slik at det blir enklere for RLE-læreren å fortelle sine femteklassinger at «kristne har prester og muslimer har imamer». Generelt så har jeg ingenting imot denne forenklingen, men når forenklingen inntar den offentlige diskursen begynner det å skurre. Særlig når den forfektes av muslimer som burde vite bedre.

Fail #2: Med dette forslaget vil vi få imamer som deltar i den norske offentligheten

Spørsmål: Hva skal imaamen bidra med i den norske offentligheten?

Hvis imamen skal opplyse folk om grunnleggende islamske prinsipper spiller det ingen rolle om han er fra Pakistan eller Saudi Arabia, de islamske fundamenter er det samme overalt. Jeg kan fortelle deg noe om islamske fundamenter. Men noe sier meg at Raja, og Grande, ønsker imamer som kan delta i debatter om kontroversielle emner som homofili, hijab eller kvinnesyn. Det er ikke et krav at imamen har en formell utdannelse, imamen er ikke kvalifisert til å kunne gi absolutte svar eller komme med nye tolkninger. Imamen har en flott resitasjonsstemme, skal han resitere på NRK og TV2? Jeg har ingenting imot det, gjerne ha Koranresitasjon på norsk rikstv liksom, men mer enn det kan han ikke gjøre. Og hvis en norsk imam, uten en formell utdannelse, skal begynne å tolke eller komme med sannheter som det er uenigheter om, er jeg den første til å skrive et sint brev til NRK.

Fail #3: Vi har allerede en offentlig finansiert presteskole, da bør vi også kunne ha en imamskole

Spørsmål: Er det berettiget å sammenligne en imam og en prest?

Nei. Islam er en religion med et eget religiøst hierarki (hierarki er et betent ord, men med det mener jeg rangering av religiøse ledere) og Kristendommen har sitt (og jeg må bare beklage at jeg stuer alle kristne i en gruppe,  jeg er fullt klar over ulikheter mellom de ulike kirkesamfunnene). Men før jeg begir meg på hva det islamske religiøse hierarkiet går ut på, vil jeg avklare hva presteskolen er. Slik jeg forstår det blir man en prest enten ved å gå på MF eller gå profesjonsstudiet i teologi ved et universitet. Gjerne rett på meg.

Det islamske religiøse hierarkiet er vanskelig å forklare, jeg har ikke fått det helt oppklart selv, men grovt kan man vel si at du har en ‘alim (lærd) ofte titulert med ‘sheikh’, muddaris og en imam. En lærd kan fungere som en imaam, men en imaam må ikke nødvendigvis være en lærd. Det er stor variasjonen innenfor samlebegrepet lærd, det de har til felles er mangeårig eller livslang utdannelse. Går du på et eller flere islamske instittuter har du friheten til å velge hva du vil utdype deg  i. En mufti/faqih (en rettslærd, det er noen forskjeller mellom mufti og faqih) og da er du istand til å utstede fatwaer (grovt sagt en ny religiøs lov eller oppklaring om et tema f.eks var det stor ståhei da tidligere stormufti av Egypt Tantawi ustedet en fatwa som forbød bruk av niqab ved Azhar universitet). Har jeg et spørsmål om hva Islam sier om genmodifisering er det naturlig at jeg oppsøker en mufti. En muhhadith (en ekspert i hadithvitenskap) har ikke nødvendigvis autoritet til å fortolke hadithene han er ekspert i, men han (og at jeg bruker ‘han’ er en dum tilfeldighet, det eksisterer og har eksistert kvinnelige haditheksperter) han kan skille falsk fra rett, svak fra sterk, ny fra gammel og på det viset skape system i et virrvar av hadither. For å bli en ‘alim og bli titulert med sheikh så er det viktig å ha ijaza (autorisasjon). Denne for du fra mennesker som allerede er autoriserte. Du får ikke nødvendigvis autorisasjon i alt, du kan ha ijaza i koranvitenskap og ikke hadithvitenskap, og spørre en ekspert i Koranen hvordan man skal tolke en hadith er fåfengt. Det er som å spørre en farmasøyt et medisinsk problem, eller motsatt. Farmasøyten kan endel anatomi og medisineren kan endel farmakologi, men det er likevel to ulike felt.

I moderne tid har man gått fra begrepet muddaris og bruker vestlige begreper som professor eller doktor. Det sier seg selv, du har bredere kunnskap og har kanskje tatt «sekulære» emner som f.eks politisk vitenskap i tillegg til din religiøse utdannelse. En muddaris kan også bli titulert med sheikh, men da hører du også han eller hun bli henvist som sheikh doktor (noe jeg synes  er uhyrelig morsomt når jeg ser på islamske programmer). En  muddaris har oversikt over Islam, kan svare på spørsmål, men når det er snakk om det kontroversielle eller nytolkning vil hun tilslutt henvise deg til en mufti.

Fail #4: Vi trenger imamer som kjenner norske forhold, som er oppvokst her og har blitt skiftet bleie på av norske barnehagetanter

Forutenom stereotypen han skaper, misoppfatningen over hva en imam er og forvirring rundt spørsmål om hva ‘norske forhold’ vil tilsi, tror jeg ikke at det er imamer Raja vil ha. Han vil ha muftier eller muddarriser, han vil ha mennesker som kan Islam, kan undervise i Islam og kan fungere som talspersoner for Islam. Jeg er enig i det. Hvorfor skulle jeg være uenig i det. Samtidig mener jeg absolutt at Norge ikke kan tilby noe slikt. Hvem skulle undervise der, hvordan skulle de undervise der, hva hadde studentene blitt, ville de bli autorisert og ville det vært marked for det i Norge?

Det siste er det store problemet. I mange muslimske miljøer er ikke det å utdanne seg innenfor Islam så veldig attraktivt, det er ikke akkurat kapitalistisk å bruke et tosifret antall år på å bli en underbetalt mufti når profesjonsstudiene i Norge står på rekke og rad, og tilbyr deg gull og grønne skoger. Men en dårligere stilt gutt i en landsby som får et fullt stipend til å studere Islam i Medina, eller Sudan, eller Hyderabad eller Kuala Lumpur eller Kairo, eller Damascus takker ikke nei. Det er stortsett disse man importerer til Norge fordi det er manko på mennesker som er skolert innenfor islamske vitenskap. Hvorfor ikke gjøre det mer attraktivt for norske ungdom med muslimsk bakgrunn å studere i Islam? Det er ikke utdanningene som tilbys i de ulike lærestedene som er mangelfull, problemet  er at lærden vi importerer har en annen kulturell oppvekst. Send sunn norsk ungdom nedover, og jeg tror ikke vi får tilbake terrorister,  men folk som kan mye og mer enn mye om Islam.

Dessverre blir det færre og færre sunne  norske unge i nabolaget. Unge føler seg ofte utstøtt og demonisert, og reiser man sørover med negative inntrykk av Norge, kommer man ikke tilbake så veldig balansert. Jeg avskriver ikke ansvar her, men at vi får radikal ungdom i Norge er ikke bare disse fæle, muslimske miljøenes feil.

12 kommentarer om “Fail. Fail. Fail. Fail.

 1. Takk, det her var opplysende. Jeg er ikke helt enig i at det er greit å si at imam er lik prest på barneskolen heller, for her har jeg gått rundt i 30 år og trodd at jeg visste fordi jeg en gang lærte.

  Er mulla det samme som imam? Eller er en mulla lærd?

  Er det en mulighet for å gå sammen med andre skandinaviske land og lage islamske fag? Finnes det skoler i andre europeiske land?

  Burde man kaste ballen tilbake til Abid Raja når det gjelder jobb med god betaling, og støtte fra statens lånekasse for å gå på skoler for å lære om islam? For det får man vel ikke i dag?

 2. Bra skrive, frøken.

  Og for å svare Beate: Vi mullaer er lærde, ja. Vi får vår autoritet frå lokalmiljøet, og ikkje frå ein skule. Æddabædda!

 3. En imaam og en prest har ulike arbeidsoppgaver. Jeg vil jo si at en mann utdannet i islamske vitenskap (enten en doktor sheikh eller en mufti) og som arbeider som en imaam kan til en viss grad fungere som motparten til presten. Men tittelen imaam sier ikke noe om hvilken utdanning personen har. Imam, per definisjon, er en som leder bønn.

  Kanskje jeg forvirrer mer enn jeg forklarer?

  Mullah er ikke et arabisk begrep, de begrepene jeg bruker er arabiske. Mullah er persisk tror jeg, og er vel noe à la mufti/faqih, men jeg vil igjen tro at bruken av begrepet har blitt popularisert, særs blant muslimer fra den indiske halvøya eller Iran, til å gjelde enhver person som har noe religiøs utdanning, dog uten autoriasjon.

  Og det er et problem vi muslimer har selv, at ymse mennesker som kan noe Islam blir titulert ‘sheikh’, som en ærestittel, uten at personen igrunn er autorisert til å være en sheikh.

  Jeg har funnet ut at det er en skole i Tyskland, tror den heter Buhara instituttet, men det er en veldig smal og ensidig skole som i stor grad bruker tyrkiske lærde og tyrkisk materiale som utgangspunkt. Det igjen er en utfordring, en skole må være istand til å dekke alt klassisk materiale og forholde seg nøytral etnisk.

  Kanskje det hadde vært en idé å samarbeide om dette i skandinavia, fortreffelig idé til og med, men det er også viktig å huske på at man aldri blir fullt utdanna som en lærd. Hvis du googler en lærd så finner du ut at han eller hun tok autorisasjon i koranvitenskap i Medina, og autorisasjon i islamsk teologi (aqidah) i Egypt, og islamsk historie i IIUM og at han for tiden har gått i hibernasjon i Hadrawmawt i Yemen for å studere Ihsan (islamsk spiritualitet) av de lærde der.

  Ser du floken? Med engang vi lager én bestemt skole er jeg redd for at vi forenkler bildet. Gå dit og bli en sheikh, er liksom ikke løsningen. Og jeg tror også at mange unge som melder seg opp til kurs i Medina og forventer at de ender opp fult utdannede for seg et sjokk. Du er aldri ferdig. Men at en skole i Norden kan være et godt utgangspunkt. Ja, hvorfor ikke? Gitt at det er marked for det, og gitt at man kan enes om hvem som skal lære bort og gitt at dette ikke blir politisk.

  Jeg tror ikke man får støtte til å gå på islamske universiteter idag, men det må jeg sjekke opp. Men garanti for arbeid blir det ihvertfall ikke.

 4. Selv om en imam kun er en som leder bønnen, så blir han faktisk brukt som en veileder av både de som bruker moskeen og de som så og si ikke bruker den. Dette vet jeg fra enkelte i min samboers familie, som har brukt imamen som en veileder ved ihvertall én anledning. Og ja, min samboer har også poengtert at imamen kun er en bønneleder, men så lenge han også blir brukt som veileder og får status og spesiell respekt, så får han også makt og tillit. Og makt og tillit må forvalte med omhu…

 5. Jeg tror du har rett i at det springende punktet her er muligheten for jobb. Man må jo ha stillinger til folk med lang utdannelse, og samtidig muligheten for å fortsette utdannelsen min. Jeg får noen assosiasjoner:

  – frikirkesamfunn i Norge. Ofte så små at man ikke har en presteskole i Norge, men sammarbeider med andre nordiske land. Nå i det siste har man også inngått avtaler med MF slik at man utdanner seg der med noen særkurs.

  – professorstillinger – de skal både forske og undervise på en gang.

  Flere tanker: Det kan faktisk funke å opprette professorstillinger på universitetet, men om disse ville få noen funksjon i det muslimske miljøet er jo umulig å si. TF på Blindere driver jo forsknig og utdanner prester på samme tid, og selv om mange kriste miljøer ikke ser på TF som «like bra» som MF, så er det mange respekterte teologer som kommer herfra, og forsknigen deres tar man som oftest også på alvor.

  Hvordan er det per i dag? Hvilke stillinger finnes det ved moskeene per i dag hvor man har betalte ansatte? Er det mulig å lage en stilling som faktisk fyller en arbeidsdag for en lerd, så er det jo ikke noe i veien for å ansette folk der?

  Hvorda får lerde i muslimske land lønn?

 6. regn, det har du helt rett i og heldigvis er veldig mange imamer velutdanna eller har mye realkompetanse og kan dere stille med god veildning og rådgivning. Likevel er det endel kvakksalvere der ute, og innad i muslimske miljøer mener jeg at vi må bli flinkere på å forsikre oss om kvalifikasjonene til de menneskene vi gir makt og autoritet. Det er vi utrolig dårlig på.

 7. skuffelse. vi tapte mot united på siste sekund. jeg plasserte kommentaren på feil post. klarer du å flytte den?

 8. Tilbaketråkk: Islamsk råd: Nei til imam-utdanning « Muslimprosjektet

 9. Må innrømme at jeg har blindt sammenlignet imam med den kristne presten (eller iallefall den jeg er kjent med fra den norsk-protestantiske). Opplysende og godt skrevet=)

  Ser forresten du skriver imam og imaam om hverandre. Hva er forskjellen, om noen?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s