Løsningen på energiproblemet ligger i ørkenen: Solar Farming

For å dekke energibehovet vårt, må vi bygge et kjernkraftverk hver dag i 40 år. Problemets omfang er så ekstraordinært, at vi må tenke på nye løsninger, sier professor Michael Düren ved DESERTEC.

Her er hele talen:

Reklamer