Voldtekt og moralsk kompass

Vi har skjønt det nå, asylsøkerne voldtar brisne norske jenter. Stang forsøker å beskytte jentene, Snoen er ute med tallene, Yusuf understreker at hun – selv som en brun minoritet – erfarer det samme på byen, Viken forteller nedslående om upålitelige drosjesjåfører, asylsøkerne selv råder jentene til å holde seg edru og innendørs og alle mine venner på Facebook melder seg på det ene, eller det andre, facebookarrangementet til støtte for jentene våre.

Tiltak må til: Bedre belysning, bedre kollektivtransport og mer ressurser til etterforskning og oppklaring av voldtektssaker. Ja, og holdningsarbeid da. For disse asylsøkerne må vite – svart på hvitt – at voldtekt er galt. Det vet de tydeligvis ikke. For da hadde de ikke voldtatt, eller?

Jeg er så vågal at jeg tørr påstå at det ikke er sosialt akseptert i noen kultur å forgripe seg på et annet menneske. Disse antydelsene i mediene, og blant mange jeg møter, indikerer at noen kulturer er moralsk underlegne vår vestlige, kristne kultur. Noen kulturer trenger sårt å utdannes og rettledes av oss; vestlige sekulære med en judeo-kristen kulturarv. Det er i beste fall en uvitende innstilling til andre mennesker, i verste fall orientalisme.

Hadde voldtekt vært kultur for afrikanske, asiatiske og arabiske menn, så hadde vi ikke stått overfor en voldtektsbølge, vi hadde vært i sentrum av en voldtektstsunami. Samtlige afrikanske, asiatiske og arabiske menn hadde hengt rundt Parkveien, og fotfulgt jenter inn i Slottsparken for å forgripe seg på dem. De gjør ikke det. Noen vil kanskje argumentere med at det kun er de som ikke har satt seg inn i norsk lov og rett som voldtar. Man er riktig naiv hvis man tror at kjennskap til norsk lov er det eneste som skal til for å holde mennesker vekk fra kriminalitet. De fleste vil være enige i at de brorparten av innvandrermenn er fredelig mennesker som er mest opptatte av eget levebrød og velferd. Men hvorfor er folk flest gode, og hvorfor blir noen asylsøkere voldtektsmenn?

Jeg mener at det handler om moralske kompass, rettere sagt: Mangelen på et moralsk kompass. Ditt etiske «jeg» formes av familie, nærmiljø og samfunn. Moralfilosofene og sosiologene har sikkert fjonge termer på dette, og noen vil antakeligvis mene at vi – i noen situasjoner – har en intuitiv forståelse av rett og galt. Dette kan jeg ikke så mye om, men det jeg har en viss forståelse for er hvor stort og brutalt det må være å ankomme et land der ens egen moralske kodeks er annerledes fra den rådende.

Jeg kan ikke engang forestille meg hva som foregår i psyken til en ung mann som, oppvokst med streng seksualmoral, avholdenhet fra alkohol og et kollektivistisk verdenssyn, plutselig blir fortalt at det er fullstendig greit å ha sex før ekteskapet, nyte alkohol og gjøre hva man har lyst til å gjøre – uten å ta hensyn til det som er forventet av en. Jeg påstår på ingen måte at den typisk norske samfunnsmoralen er dårlig, men en må forstå at det er en ekstrem stor overgang for mange. Under denne overgangen faller mange midt mellom to moralske kompass, den fra gamlelandet og den i det nye landet. Man mister retning, rett og slett. Og kanskje får sjåvinistiske tendenser voldelige utløp. For det skal det ikke være tvil om: Voldtekt er en sjåvinistisk maktdemonstrasjon.

Jeg tror ikke kampanjer på asylmottak kommer til å løse det. Mitt forslag er upopulært, for å si det mildt. Jeg har erfart at somaliske gutter som havner på kjøret, enten de begynner å selge dop eller bruke selv, ofte reddes ved å returnere til foreldrenes moralske kompass. Kanskje er det det som må til her også? Kanskje må moskeene ta tak i disse guttene som driver med narkotika og voldtar kvinner?

Kanskje vil noen kalle tilbakevendingen til det gamle moralske kompasset radikalisering, men skal sant sies foretrekker jeg en sosialt konservativ muslim over en retningsløs voldtektsmann. Anyday.

Reklamer

81 kommentarer om “Voldtekt og moralsk kompass

 1. For det første: Du skriver så BRA, er en fryd å følge med på det du skriver!

  Også, dette innlegget: Kan vel til en viss grad si meg enig med deg i at kanskje noe sånt må til for muslimske unge menn. Men beklager å si det, jeg tror IKKE på at det bare er muslimske unge menn som er skyldige!!!

 2. Jeg tror heller ikke det bare er unge muslimske menn som er skyldige. Men de tingene Somalieren foreslår kan nok være en idè innenfor mange andre slags livssyn også.

  Siden jeg forleser meg på Pinker for tiden, og glemmer å ta ham med den klypen salt man bør ta Steven Pinker med, så kan jeg fortelle at han sier mye av det samme som dette når han snakker om hva som reduserer vold og kriminalitet i forskjellige samfunn.

 3. Jeg tror ikke overfallsvoldtekter handler om moral eller mangelen på et moralsk kompass, jeg tror det handler om sinne, agressjon, dominans og vold (og svært lite seksualitet). Å lokalisere hvor dette sinnet kommer fra, og hva det er rettet mot (det blir misrettet mot unge, fulle jenter på mørke veier), tror jeg er nøkkelen for å kunne sette inn mottiltak. Ikke at jeg med det mener at moskeene ikke godt kan engasjere seg. Selv om du er vokst opp med streng seksualmoral, avholdenhet fra alkohol og et kollektivistisk verdenssyn, så vet de fleste likevel at det å slå og voldta noen ikke er moralsk akseptabelt. Jeg tror det ligger mer under – traumer, kvinnehat, selvforakt el.l. – som må adresseres på ett eller annet vis.

 4. «Jeg påstår på ingen måte at den typisk norske samfunnsmoralen er dårlig, men en må forstå at det er en ekstrem stor overgang for mange. Under denne overgangen faller mange midt mellom to moralske kompass, den fra gamlelandet og den i det nye landet.»

  Det kan hende. Oppfølgingsspørsmålet blir da: Hvorfor skal de som synes dette er vanskelig, bosette seg i Norge? Og hvorfor er det vårt problem å løse opp i den floken av kvinnefiendtlige holdninger en hvilken som helst person fra en hvilken som helst kant av verden måtte ha?

 5. @Ellen R

  Jeg fatter ikke at oppegående mennesker fremdeles kjøper det politiske mølet til Brownmiller.

  Hvis ikke voldtekt (i stor grad) handler om sex burde du spørre deg: Hvorfor er det overveiende kvinner i kjønnsmoden alder som rammes? Hvorfor (i liten grad ) eldre kvinner, barn, andre menn….?
  Mulighetene for å «få ut aggresjon», mulighetene for kontroll over andre osv., kan være like stor for disse andre gruppene? -Og mulighetene «byr seg» der også.

  Du bør også spørre deg: hvorfor skal sex være noen spesielt «effektiv» måte å
  utløsning for traumer, selvforakt, kvinnehat osv på?.

  Susan Brownmiller fant virkelig tidsånden med vrøvelet sitt, men jeg skulle mene det har gjort nok skade nå. Kast det på dynga sammen med Freud.

  Cassanders
  In Cod we trust

 6. Men for øvrig,
  Det er hyggelig (for en gangs skyld ) 🙂 å gi litt ros til somalieren for en gagnske god artikkel -selv om Bjørn Stærk også stiller et meget godt (og ubehagelig ) spørsmål.

  Cassanders
  In Cod we trust

 7. Og for øvrig #2 🙂

  Filosofen Michael Ruse (Univ. of Guelph) har et kapittel i «The Darwinian Paradigm» som spør retorisk : «Is rape wrong on Andromeda?»
  Der utforsker han de biologiske(sic) årsakene til hvorfor voldtekt er slik en voldsom skjelsettende negativ opplevelse for kvinner. (Tip: det har noe med menneskets (generelt) og menneskehunner (=kvinners) reproduksjonsstrategi å gjøre. (Og dermed har nettopp forestillingen om at det ikke (eller i liten grad) har med sex å gjøre så liten forklaringskraft.

  Det er for så vidt en øvelse i «Trolleyology» (Eksperimentell hypotetisk etikk). http://www.prospectmagazine.co.uk/tag/trolleyology/

  Det er betegnende at hele problemstillingen er flyttet til en paralell verden i et annet stjernesystem for å i det hele tatt kunne diskutere det, uten at emosjonelle sperrer (som vanligvis vanskeliggjør debatten) setter inn.

  Og bare for å gjøre det helt klart: både Michael Ruse og undertegnede mener at voldtekt er moralsk galt.

  Cassanders
  In Cod we trust

 8. slik det går til. Noe annet er at mange som bosetter seg i Norge har planer eller drømmer om å reise videre til andre land som de tenker er lettere å finne seg til rette i, som f.eks. Canada. Men dette har neppe med det norske moralsystemet å gjøre.
  Når det gjelder somalierens poeng om moral, tror jeg kanskje det kan være noe overdrevet, men like fullt viktig. Dessuten står det ikke i motsetning til momentet som ble trukket inn i en annen kommentar om at overfallsvoldtektene også handler om sinne og aggresjon. Det er en del forskning på seksuelle overgrep som viser til at en eller annen form for sosial mistilpasning – og de psykologiske mekanismene som dette gjerne iverksetter – kan avstedkomme mye aggresjon. Hvordan aggresjonen får utløp vil selvfølgelig variere, men at moralske sperrer blir lavere kan vel være et resultat i noen sammenhenger.
  Norske menn som befinner seg i en sosial situasjon som oppleves som fortvilende og nedverdigende går ikke ut på gata og voldtar en vilt fremmed kvinne, de gjør det på en fest eller banker kjæring og unger når de kommer hjem (det sist har jo langt på vei vært en slags kulturell tradisjon her til lands). Asylsøkere inviteres vel ikke så ofte på fester og har ikke alltid unger og barn som kan unngjelde. Det kan tenkes at noe av forklaringen rett og slett kan ligge her, i det minste i en del av tilfellene.
  Uansett er det lite holdbart å redusere årsakene til overfallsvoldtektene til det ene eller det andre, nettopp fordi årsakene til seksuelle overgrep og vold i det hele viser seg å være sammensatte. Dessuten vet vi lite om disse personene ennå annet enn at noen av dem er asylsøkere og at noen trolig må regnes som muslimer på en eller annen måte.

 9. De første setningene i kommentarene min manglet:

  Bjørn Stærks retoriske spørsmål om hvorfor de som synes det er vanskelig med norsk moral skal bosette seg her, blir litt tøvete synes jeg. Det får det til å høres ut som familien sitter ved kjøkkenbordet og diskuterer hvilket land det er best å emigrere til. De fleste av oss vet at det ikke er

 10. Spørsmålet mitt har to mottakere: De som ønsker å bo i Norge, og de som allerede bor her, og skal vurdere hvem som skal slippe inn, og på hvilke premisser.

  Det ligger et uuttalt premiss bak innlegget her: At problemene enkelte asylsøkere har med å forholde seg til ulike aspekter av norsk kultur er Norges problem, som vi har en plikt til å gjøre noe med. Det stemmer for alle som er statsborgere eller har fått oppholdstillatelse. Men ikke for de som fremdeles har status som asylsøkere. De er ikke nordmenn, de er utenlandske gjester. De skal behandles som gjester, men må også oppføre seg som gjester.

 11. Til Stærk. Jeg har ikke noe problem med å se logikken i problemstillingen, men så gjenstår fortsatt spørsmålet om asylsøkeres kriminelle handlinger rent faktisk er et resultat av at de har problemer med å forholde seg til ulike aspekter ved norsk kultur, eller om det handler om andre ting. Om dette vet vi vel egentlig svært lite, og kan bare tenke oss all verdens muligheter ut fra mer generell kunnskap, forestillinger og fordommer. Uansett er det et problem å skulle sile asylsøkere u ved hjelp av kriterier som f.eks. aksept for eller tilpasningsvilje til sentrale norske kulturelle og moralske praksiser, ettersom dette nok ikke lar seg redusere til spørsmål om etnisitet, nasjonalitet eller religion.

 12. «Om dette vet vi vel egentlig svært lite»

  Godt mulig. Men årsaken er på en måte mindre relevant. Det handler om hva du forventer av gjester, og hva som skjer med folks gjestfrihet når de føler at den blir misbrukt.

  «Uansett er det et problem å skulle sile asylsøkere u ved hjelp av kriterier som f.eks. aksept for eller tilpasningsvilje til sentrale norske kulturelle og moralske praksiser, ettersom dette nok ikke lar seg redusere til spørsmål om etnisitet, nasjonalitet eller religion.»

  Tja. Om du ikke klarer det, så kommer andre til å forsøke, og du skal ikke se bort fra at de ender opp med kulturell avstand som nærmeste omtrentlige indikator. Asylordningen er ikke skrevet i stein, den er avhengig av oppslutning i folket. Akkurat nå er denne oppslutningen tynnslitt, av mange årsaker. Og jeg tror ikke dette er noe det går an for de som støtter dagens ordning å argumentere seg vekk fra – de konkrete problemene folk opplever (innbilt eller ekte) må håndteres.

 13. Frekvensen av overfallsvoldtekt i Oslo er uaksebtabelt høyt.Det kan være nyttig å diskutere
  psykologiske årsakssammenheng og kulturelle faktorer i bildet,men jeg tviler på at det vil redusere selveste handlingen.Det ser ut også at politiet ikke er stand til å beskytte jentene mot disse overgrepene.Kanskje det er på tida at Oslo befolkningen(med samarbeid med politiet) organiserer seg med frivillige sikkerhetsdugnad.100 personer som deler seg i små grupper kan utgjøre stor forskjell.Man trenger ikke å være bevæpnet.Å være synlig er nok.

 14. Vel et godt innlegg, med mange gode spørsmål. En ting jeg henger meg litt opp i er:

  «Man er riktig naiv hvis man tror at kjennskap til norsk lov er det eneste som skal til for å holde mennesker vekk fra kriminalitet»

  videre skriver du: «Ditt etiske “jeg” formes av familie, nærmiljø og samfunn»

  Dette er jo litt av samme saken, og det som blir problemet i et multikulturelt samfunn. Fordi begge to vokser opp med ulike verdier og syn på verden. Jeg skal ikke si at det ene er så mye riktigere enn det andre, likevel så følger vi en moralsk linje i Norge som er rett for norge, og da kan vi ikke tilate at folk fra andre steder skal dra med seg sin moralske linje, som ikke henger på greip med våres lover og regler.

  At folk bare må sette seg inn i lovene våres, løser ikke problemene, men at det skal ha konsekvenser er helt klart, noe som gjelder både for innvandrere og nordmenn.

  Ellers så kan man jo spørre: Det er vel en grunn til at så mange innvandrere faktisk går løs på kvinnfolk?

  Selvom de har våks opp i strenge kår, hvor sex før ekteskap og alt dette her ikke er tilatt, så er det ikke slik at det bare er å gå å ta for seg, fordi vi er mer frigjorte i Norge. Skal kvinnene i Norge straffes fordi «Mohammed» ikke fikk lov til å drikke å pule når han var ung?

  Ellers så tror jeg mye av disse hendelsene gjort av innvandrere skyller et dårlig kvinnesyn. Det er ikke akkurat en hemmelighet at mange steder så er kvinnen null verdt, jeg tror at dette er noe de tar med seg til Norge, og tror at de kan gjøre som de vil.

  Ja, jeg vet at nordmenn gjør de samme tingene, og kan ha dårlige kvinnesyn, men det er ikke poenget. Poenget her er at statestistisk sett så er det i overkant flere innvandrere som begår overfallsvoldtekt. Samt at de kommer faktisk til norge, og MÅ innrette seg etter våres lover og regler, uavhengig av hvordan de har vokst opp… Som også en annen kommenterte over her:

  «hvorfor er det vårt problem å løse opp i den floken av kvinnefiendtlige holdninger en hvilken som helst person fra en hvilken som helst kant av verden måtte ha?»

  Til slutt vil jeg si at både Norge og de som kommer hit har et ansvar. Norge MÅ få bedre tilbud, hvor evt. traumatiserte asylsøkere får psykologisk hjelp så fort de kommer hit. At det blir gjort tiltak og forebygging før folk får komme inn i samfunnet, samtidig som vi må bli strengere på hvem som kan få lov til å bosette seg her.

  Innvandrerne som kommer hit MÅ innrette seg og klare å kunne leve etter vår kultur og våres lover. Klarer de ikke dette, så har de helt ærlig ikke noe i Norge å gjøre.

  Jeg understreker at jeg ikke mener at de må gi opp sin kultur. De må gjerne ta den med seg å leve med den, så lenge den holder seg innenfor det norske regelverket….

 15. Kan de norske damer slutte å kle seg som dårlige kvinner. Ved en normal kledstil så blir ikke menn ophisset og voldtekt blir ungåd.

 16. @Kalzar: Det er slike holdninger som blir helt feil, og som går helt i mot vår kultur og moral! Uansett hva man kler seg i, så gir vel ikke det noen rett til å gå løs på dem, å overfalle dem?

  Kan ikke heller mannfolka ta seg sammen å holde buksene på å heller ta til bruk høyrehånda vis det er så forbanna problematisk å holde igjenn!

 17. Bjørn Stærk: «Det kan hende. Oppfølgingsspørsmålet blir da: Hvorfor skal de som synes dette er vanskelig, bosette seg i Norge? Og hvorfor er det vårt problem å løse opp i den floken av kvinnefiendtlige holdninger en hvilken som helst person fra en hvilken som helst kant av verden måtte ha?»

  Måtte bare svare på denne Bjørn; vil legge til at jeg kjenner deg som en god og saklig debattant; og jeg har stor respekt for deg som kommentator:
  men nå er det jo slik at det er jo ikke alle som velger frivillig å bosette seg i Norge fordi de blir sendt hit.
  Innvandrere kommer hit frivillig, asylsøkere ikke.

  Det blir vårt problem fordi det er våre medmennesker som lider under det, akkurat som at det er vårt problem med en etnisk norsk voldtektsmann. Da ville vi vel aldri sagt det var hans foreldre, hjemkommune, lærer eller religionens skyld, ville vi vel?
  Nei vi ville ha bretta opp arma og trått til for våre medmenneskers skyld: akkurat som vi bør gjøre nå.

  Jeg ser du sammenligner innvandrere og asylsøkere med gjester; og da må jeg bare få legge til; forventer du at gjestene dine tar oppvaska og reparerer takmønet? Forventer du at de setter seg ned på familieråd og setter opp sakspunkter?
  Sannsynligvis ikke; for å ansvarliggjøre folk som tross alt bor her, blir man faktisk nødt til å begynne å titulere dem slik.
  «Gjester» har skjelden hverken rettigheter eller plikter; bare vedkommende er grei og omgjengelig, samt ikke for kresen i kosten, pleier sånt å fungere.
  Vi forventer da litt mer av en statsborger eller en fastboende.

  Årsaken her er alfa og omega.
  For å benytte meg videre av gjesteallegorien din her er det er stor forskjell på om «gjesten» din går bananas midt i middagen fordi vedkommende fikk en alergisk reaksjon enn om vedkommende var skvær-gæren,
  For å forebygge og behandle vedkommende, samt sørge for at sidemannen er trygg, er du faktisk nødt til å identifisere årsaken.

  Det ville vært noe bakvendt om du helt sluttet å lage middag fordi du gikk utifra at alle gjestene dine, helt uavhengig av årsakssammenheng, på ett eller annet tidspunkt gikk fullstendig av skaftet.

 18. Somalier: Du skriver at kanskje moskeene må ta tak i disse gutta som driver med det ene og det andre. Men det er ingen rapporter som sier at det er muslimene som står bak disse angrepene.

  Og når det gjelder ungdommer som selger dop på gata, tror du virkelig disse menneskene holder seg til noe moske? Disse menneskene er langt vekk fra sin religion (hvis de i hele tatt er muslimer), for ellers hadde de aldri gjort noe slikt.

 19. Tilbaketråkk: Unngå å bli voldtatt – kle deg riktig ? | Stinemoor.com

 20. Kunnskap.. Ingen kulturer godtar voldtekt.. Innsikt … Hørt om «tournante» skjer i f.eks egypt hvis damene har for lite klær på seg og da er et helt greit å synde ho enda mere til.

 21. Jeg blir så provosert av folk som tror det bare er utlendinger som voldtar, og de fleste er muslimer. Ja, det finnes noen av dem også! Men man kan ikke si at ALLE muslimske menn voldtar.

  I islams hellige bok står det: 24.30. «Tell the believing men that they should restrain their gaze (from looking at the women whom it is lawful for them to marry, and from others’ private parts) and guard their private parts and chastity. This is what is purer for them. God is fully aware of all that they do. » (Si til de troende menn at de skal dempe sine øyekast og holde sitt kjønnsliv i tømme. Dette er mer sømmelig for dem. Gud er vel underrettet om det de foretar seg.)

  Det betyr at egentlig skal de ikke stirre på kvinner uansett om de er nakne, bruker miniskjørt, er kledd normalt, har på hijab eller bruker burka, samt at sex før ekteskap er forbudt i islam. Og hvis personen er gift, er det en enda større synd om han har sex med en annen kvinne.

  Dessuten, de fleste forgripelser skjer i hjemmet av noen du kjenner godt. Det er ikke et like stort antall overfallsvoldtekter. Uansett, vi må alle jobbe for å stoppe denne oppførselen! Vi er mennesker, ikke dyr. Så vi får oppføre oss deretter.

 22. Er veldig enig i det første du skriver. Det er ingen som tror at det er greit å ovefalle og voldta, uansett hvilken kultur de kommer fra. Så å skulle lære asylsøkere forskjell på rett og galt blir for dumt. Det viktige blir å finne ut hvorfor noen menn likevel begår overfallsvoldtekter.

  Satt nylig og så en dokumentar om amerkanske krigsveteraner med posttraumatisk stress-syndrom. Menn som kom tilbake til sitt eget land, sin egen kultur og sine egne familier. Mange av dem falt helt utenfor samfunnet. De endte opp med å begå grov voldskriminalitet, rotet seg bort i dop, slet med store psykiske problemer, ble både selvdestruktive og farlige for de rundt seg. Altså mye av den samme problematikken som er tilfelle med mange av asylsøkerne. Så dette handler ikke nødvendigvis om kultur/moral/kjenneskap til det samfunnet du lever i, men hvilken ballast du har med deg. Mange har opplevd ting som er så grusomme at vi som bor her i trygge lille Norge ikke kan sette oss inn i det. Og hva skjer med unge menn som kommer alene til et fremmed land med en ukjent kultur, der de ikke føler verken trygghet eller tilknytning. De vet hva de har flyktet FRA, men ikke hva de kommer til. Og å bli stuet inn på asylmottak uten verken oppfølgning eller andre aktivittstilbud enn å vente og vente hjelper fint lite. Ikke er det så enkelt at de bare kan dra hjem igjen heller.

  Tror heller det er her man må starte. Ikke moralisere og «oppdra», men prøve å finne ut hvordan man på best mulig måte kan ta tak i denne problematikken. En psykiatrisk evaluering på lik linje med en medisinsk legekontroll av nye asylsøkere hadde kanskje ikke vært så dumt. Da kan man avdekke og forebygge mye. Og så har man samtidig muligheten til å luke ut tikkende bomber FØR de rekker å bli voldtektsmenn/drapsmenn eller tar livet av seg selv.

 23. Mange flotte innlegg og kommentarer. For meg bunner dette i at jeg ikke skal være redd i mitt eget land. Det som gjør meg mest forbanna er kommentarer fra slike som @Kalzar som mener at jenter ikke skal kle seg som «dårlige kvinner». Jeg kan vel da for pokker ta på meg hva jeg vil, uten at det skal rettferdiggjøre en voldtekt?

 24. Religioner, og spesielt Islam, står for mange kvinneundertrykkende idealer. Alle religioner er undertrykkende, det er det som gjør dem til religioner og er mye av poenget med dem.

  Men overfallsvoldtekt utført av asylsøkere er ikke noe som kommer fra religionene. Det er i hovedsak psykisk skadde mennesker, som går berserk. Spesielt er det menn fra krigsherjede land i Afrika sør for Sahara. Disse krigene er mye mere voldelige enn de krigene vestlige soldater kjenner til. Det å lemleste og voldta på de desidert grusomste vis er normalt i en del av de afrikanske krigene, og en integrert del av krigføringen. Dette er i liten grad muslimske land, snarere kristnede land.

  Det at sex før ekteskapet etc er OK i Norge bør ikke komme som en overraskelse på noen.
  Det at nordmenn i hovedsak har et sekulært forhold til seksualitet gir overhode ingen fullmakt til å verken voldta eller tro at man lett kan sjekke opp noen. Poenget med en sekulær seksualmoral er at det skal være opp til individet å avgjøre selv, uten å bli tvunget til det eller å bli fordømt for det.
  Nordiske kvinner er ikke «lette på tråden» som noen vil ha det til. De er selvstendige.

  Men overfallsvoldtekt handler om makt og spenning, ikke sex. Det utføres av psykisk skadde mennesker som er ynkelige vesener uten fremtidsutsikter. Islam har ikke noe med dette å gjøre. (Muslimske menn kaller noen ganger norske kvinner for horer, men de voldtar dem ikke. De er mer et problem i skoler og arbeidsplasser, hvor de forsurer miljø og understreker hvor lite de passer inn her med sin fiendtlige moral, slik som Kalzar over her. Så det er den sjåvinismen Somalieren snakker om. Det er et problem, men har ikke noe med overfallsvoldtekt å gjøre.)

 25. Ingen kulturer godtar voldtekt sier du. Men det er feil. Det finnes kulturer som godtar voldtekt som straff. Og da er det massevoldtekter, utført av mennene i landsbyen, for eksempel.Du bør nok lese litt mer i avisene eller kilder angående slikt. Jeg behøver vel ikke engang nevne hvilke steder disse «kulturene» finnes. Dessverre så vet jeg ikke om jeg kan kalle det mangel på moralsk kompass, fordi dette har eksistert i uminnelige tider.

 26. Jeg undrer meg også over om det også i noen tilfelle er rett og slett at en mann er kåt, og enda mer frustrert over å ikke få utløsning….om han kommer her, har en seksualitet som i hans kultur er vanlig å få tilfredstilt av kone osv. når det passer han. ALtså en dårlig kontrollert seksualitet og kåthet. Blir han da ikke forbanna fordi han ikke får ta seg til rette , så forbanna tilslutt at han rett og slett hopper på og tar for seg via vold? Jeg bare lurer, kanskje jeg ikke helt utformer tankene mine på skrivebrettet, men har bare en tanke om at det også rett og slett er kåthet blandet med sinne. Erfaringsmessig så bør man tenke at disse menn ikke har noen interesse av andres tilfredstillelse, kun seg selv, og uten tanke på kvinnens ve og vel. Det er slik de har blitt oppdratt og alltid har ment. Mannligheten også har en viktig del her, mener jeg…selvhevdelse som mann.., i vår kultur så er det ikke så viktig lengre å være «konge» i verken familie eller samfunn fordi du er mann..men det er viktig hos dem (Respekt, mannens herskeri, rangordningene osv)

 27. bra skrevet. det er helt riktig. det er bare folk som er syk i hode som voldtar. ikke en religion eller en noen kulturer som godtar det. dere vet vel at det landet som har mest voldtekter er usa? og det med minst er Saudi Arabia.

 28. Det overordnede ansvar for at massevoldtektene skjer, har de rødgrønne, og den innvandringspolitikken de fører. Å tro at unge menn fra U-demokratiske, muslimske «failed states» skal oppføre seg sivilisert med en gang de setter foten på norsk jord, er utrolig NAIVT. Hva vet de om norske jenters rettigheter til å bevege seg fritt på gata ?
  Man må kunne stille krav til innvandrere ved ankomst til landet vårt. Enten godtar du vårt menneskesyn, og med det kvinners like rettigheter i samfunnet, eller du får finne deg et annet land. De skal måtte skrive under en kontrakt på dette. Ved første brudd på kontrakten, skal vedkommende raskest mulig utvises.
  Hvis dette blir praktisert, vil jungeltelegrafen gå, og færre usiviliserte vil søke seg hit.

 29. Charlotte: «Det blir vårt problem fordi det er våre medmennesker som lider under det, akkurat som at det er vårt problem med en etnisk norsk voldtektsmann.»

  Og hva hvis medmenneskeligheten har en pris, ved en økning i antall forstyrrete mennesker som vandrer langs gatene om natta? Er det en pris du selv er med på å betale, eller overlater du prisen til andre? Selv er jeg mann, og sjelden å finne ute om natta. Det koster meg ingenting å si at vi skal være medmenneskelige. Jeg kan være raus på andres bekostning. Og det tror jeg det er en del som er.

  Når det gjelder gjestfrihet, så handler det om to ting: Det ene er hvilke krav du eller jeg synes det er greit å stille til de som ønsker å bosette seg i Norge. Jeg mener det er uhøflig å be om å få bo i Norge, hvis du i utgangspunktet avskyr alt samfunnet vårt står for, (enten fordi du står for en alternativ modell, eller fordi du er en kynisk egoist), selv om jeg ikke vet hvordan det kan brukes som kriterie. Det bare provoserer når noen først får hjelp ved å bo her, og så sier «ja og forresten så må kvinnene deres kle seg bedre, ellers klarer jeg ikke å styre meg».

  Det andre det handler om er hva som skjer med støtten til asylpolitikken forøvrig hvis mange nok føler at den norske gjestfriheten blir misbrukt. Jeg tror en del tar for gitt at det ikke er mulig å gjøre noe med hvem og hvor mange som kommer, så de lar den debatten ligge, og heller fokuserer på å bekjempe intoleranse osv. De burde heller tenke på hvordan man skal redde asylpolitikken, den dagen intoleranse-kortet ikke har noen effekt lenger. Det vil gå ut over de som virkelig trenger – og fortjener – å slippe inn.

 30. Jeg tror det bunner ut i menneskesyn. Med en gang man begynner å se ned på en gruppe mennesker, så er terskelen for å begå urett mot disse mindre. Når det er en holdning blant enkelte at norske jenter er løse og skitne horer, så er det kanskje dette som gjør det lettere å begå slike overgrep.
  Mennesket har en tendens til å kunne være fryktelig kjipe mot andre enn sine egne med nok ignoranse inne i bildet.
  Når folk dreper og lemlester på grunn av ting som hudfarge, tro og andre uvesentlige forskjeller, så er vel ikke utenkelig å tro at noen kan begå voldtekter mot en gruppe mennesker de ser ned på.

  Stavanger fikk en ekstrem nedgang i overfallsvoldtekter etter en holdningskampanje de hadde der, så jeg ville ikke utelukket at å forsøke å gjenta det samme i Oslo kunne hatt en positiv virkning.

  Jeg tror ikke dette bunner i mangel av moral, for jeg vil tro at de fleste uten hjelp av foreldre og miljø skjønner at voldtekt ikke er greit.

 31. @ Cassanders:
  Hvor ofte ser du gamle kvinner og barn sjangle rundt i byen midt på natten så drita at det knapt kan ta vare på seg selv?
  Når det kommer til menn, så tror jeg de fleste ville hatt problemer rent fysisk å kunne overmanne en voksen mann og samtidig gjennomføre et samleie på han.

  Hva som gjør at folk begår overgrep vet jeg ikke, men tviler sterkt på at det er så enkelt at det er det ene eller det andre.

 32. Hei

  Bra innlegg du har her, og jeg skjønner godt hva du mener. Det er en rå maktdemonstrasjon av menn uansett hvor de kommer fra å voldta kvinner, og det er selvsagt brudd på norsk lov.

  MEN, kvinner i Oslo vet nå at det er lett å kunne bli et offer. Bør ikke det snart ringe en bjelle? Bør ikke kvinnen ta noen skritt tilbake å spørre seg selv, kanskje det kan være lurt å kle seg litt mindre utfordrende og ikke drikke to flasker vin FØR man skal på byen?

  http://www.vargas12.com/2011/11/voldtekter-i-oslo-kvinner-naive/

  Jeg er sikker på at det er bare snakk om timer før neste voldtekt, og synes jeg de som rammes kan skylde seg selv.

  Man krysser ikke motorveien fordi man vet det medfører risiko. Det samme gjelder å ferdes i Oslo-natta i helgene.

  Takk for meg!

  Vargas

 33. Jeg vil begynne med å si at du skriver utrolig bra – veldig.

  Dessverre finnes det, som Maria nevnte, samfunn hvor voldtekt er akseptert som f.eks. i form av straff. Eller hvor overgriperen ikke straffes for å ha begått overgrepet, men hvor offeret blir straffet for å ha – ironisk nok – brutt det som anses som «moral conduct», altså gjort så både offeret og familien har mistet ære.

  Når det er sagt, så skremmer det meg at norsk media prøver å få det til å fremstå som om det er kun menn med ikke-etnisk norsk utseende og av utenlandsk bakgrunn som begår overgrep, og som har denne typen mannssjåvinistisk, ignorant og farlig holdning til voldtekt. De fleste voldtekter i Norge begåes av – lo and behold – etnisk norske nordmenn. Det er også skremmende at media får det til å virke som om voldtekt kun er noe som skjer på gaten eller i beruset tilstand på fest hvor du blir overfalt av fremmede, når faktum er at majoriteten av voldtekter skjer innenfor husets fire vegger og hvor overgrepet begåes av partner eller bekjente.

  Stop spreading ignorance, get educated.

 34. Two Cents: «De fleste voldtekter i Norge begåes av – lo and behold – etnisk norske nordmenn.»

  Men også for andre former for voldtekt er utenlandske menn kraftig overrepresentert i forhold til hvor mange de er: http://www.minervanett.no/2011/05/26/ubehagelig-faktum/

  Så det er jo et problem her. Men altså, ytterst få menn, uansett hvor de kommer fra, begår voldtekt. Så spørsmålet er hvordan man skal håndtere dette uten at det går ut over uskyldige. Igjen: Det å bortforklare problemet hjelper ingen. Det oppnår bare å sette _all_ innvandring i fare, den dagen bortforklaringene slutter å fungere.

 35. Er det en bok som jøder bruker som heter Talmud hvor det er læresetninger om at kvinner kan bli dømt til å bli horer? Jeg lurer på hvordan det kan være slike læresetninger når det var Moses som liksom er en jødedommen følger som kom med de 10 bud hvor et av budene er at man ikke skal drive hor?

  Vet noen om hvem i følge Talmud kan dømmes til hor og hvem eventuelt kan kjøpe horer?

 36. OK… la oss nå skjære bort all synsing og vill gjetting, og se på hva vi sitter igjen med som vi faktisk kan si med sikkerhet – og hva vi pålitelig kan konkludere kun ut fra dette:

  1) Voldtekt handler om sex. Det kan gjerne også handle om andre ting i tillegg, men å si at det ikke handler om sex er innlysende galt – vi snakker tross alt om at en erigert penis blir benyttet til tvungen samleie inntil sædutløsning, eller i det minste forsøk på dette. Og dette er sex, per definisjon. Så kan man selvsagt snakke i mer overført betydning om at dette ikke er «sex slik sex bør være» eller ekvivalente formuleringer (og det er vi vel alle enige i), men at ereksjon pluss samleie inntil sædutløsning «ikke er sex» eller «ikke handler om sex» er ikke bare en ren og skjær selvmotsigelse men avslører også grunnleggende manglende kunnskap om mannens seksuelle fysiologi.

  2) Det finnes forskjellige former for voldtekt, alt fra rene overfall av tilfeldig forbipasserende til varige overgrepsforhold innen nære familierelasjoner (incest). Det finnes ingen grunn til å ta som utgangspunkt noen antakelse om at disse typene av overgrep motiveres av de samme underliggende forhold. Videre representerer de svært ulike trusler: Årsaken til at kvinner er redde for å gå alene hjem etter mørkets frembrudd har ingenting å gjøre med frykt for overgrep i nære familierelasjoner. Vi bør så absolutt debattere alle former for seksualforbrytelser, men dette er en diskusjon om overfallsvoldtekter spesifikt.

  3) For å effektivt kunne løse et problem må man ha en så tydelig og treffsikker formulering av problemet som mulig. Dette innebærer å identifisere risikogrupper: Gitt to hypotetiske grupper, kall dem A og B, der det i forhold til antall medlemmer begås 10 ganger så mange voldtekter av personer fra gruppe A som av personer fra gruppe B, så har det mer hensikt å rette tiltak mot gruppe A enn mot gruppe B. Og uten at tallene på noen måte er klare vet vi likevel at ikke-vestlige innvandrere utgjør ca 5,8% av landet befolkning, men at personer fra denne gruppen står for veldig mye mer enn «sine» 5,8% av overfallsvoldtektene. Derfor har det mer hensikt å rette tiltak mot denne gruppen enn mot befolkningen generelt.

  4) Vi vet at «ikke-vestlige innvandrere» er en mindre presis formulering enn hva vi faktisk ville kunne fremskaffe, siden f.eks. representanter fra øst-Asia (f.eks. Korea, Thailand og Vietnam) ikke figurerer i nevneverdig grad i statistikken for overfallsvoldtekt. Det finnes helt bestemte kulturer som utpeker seg i negativ retning på statistikken, mens andre ikke gjør det. Dette er faktisk viktig informasjon dersom vi skal sette i verk målrettede tiltak.

  5) Det finnes ikke noen kultur der voldtekt som sådanne er akseptert. Men det er forskjellig grad av toleranse hos forskjellige kulturerer i forhold til voldtekt, altså forskjellig terskel for hvor grensene går og forskjellig vurdering av alvorsgrad for en gitt situasjon. For å spissformulere frem et poeng ved å påpeke ytterpunkter: Selv om du selvfølgelig ikke finner noen kultur der det er sosialt akseptabelt å bryte seg inn hos noen og voldta kona i huset mens resten av familien sover, så finner du faktisk kulturer der en lettkledd jente som beveger seg utendørs alene etter mørkets frembrudd kan voldtas uten at myndighetene gidder å bry seg. Du finner kulturer der kvinner kan dømmes til pisking for «sex utenfor ekteskapet» etter å ha blitt voldtatt, og sågar kulturer der kvinner kan dømmes til å bli gruppevoldtatt som rettslig avstraffelsesform. Verden sett under ett er det svært variabelt hvor grensene går for hva som er akseptabelt i forhold til voldtekt.

  6) Det finnes også individuelle forskjeller innad i en kultur, både når det gjelder hva som er akseptabelt når det gjelder voldtekt, og (selvsagt) når det gjelder faktorer som seksualdrift og impulskontroll. Videre kan slike faktorer påvirkes av f.eks. traumer, psykiske problemer og bruk av medikamenter eller narkotiske stoffer. Med andre ord, selv om voldtekt skulle ha lavere akseptansegrense i en gitt kultur kan vi likevel forvente at de aller fleste menn fra denne kulturen aldri har voldtatt noen.

  Det vi trenger er å snakke åpent og ærlig om de faktiske forhold. Tiden er over for politisk korrekthet og ideologisk motivert overfølsomhet: Det finnes ikke lenger parter i det norske samfunn som tjener noe på at vi fortsetter å snakke rundt grøten.

 37. Veldig enig med mimouna, mfl. De vi mottar gjennom asylinstituttet har og er ofte i en traumatisk situasjon og vi kan ikke forvente annet enn at de er overrepresentert på del negative statistikker. Det er en av kostnadene ved å ha et asylinstitutt og Norge skal ha et asylinstitutt. Samfunnet må forsøke å redusere de negative effektene uten at vi i vår iver etter å motvirke de uheldige sidene begår uforholdsmessig store overgrep mot asylsøkere (og andre risikogrupper). Som mimouna hinter om bør det være mulig å avdekke de fleste potensielle voldtektsmenn ved å foreta en psykologisk evaluering. Noe som gir mulighet for målrettede og effektive tiltak.

  Samfunnet bør gå i allianse med representater for asylsøkere og innvandrere (om dette ikke allerede er på plass). Ca 99.999% av asyslsøker og innvandrere er ikke voldtektsmenn og noen av dem må ha sett faresignaler og ha en idè om hvem som er potensielle overgripere. Innvandrergruppene kan enten gjøre noe for å trekke «avvikerne» inn i varmen (gjerne gjennom tilbakevenning til et moralsk kompass), eller peke på miljøer og personer som bør følges opp spesielt av storsamfunnet (svakt redd for angivertendenser her). Og med følges opp spesielt tenker jeg IKKE på internering.

  I tillegg til disse tiltakene kommer selvsagt veldig mange andre tiltak, hvorav det å nekte kvinner å kle seg «utfordrende» absolutt ikke er blant mine favoritter. (@Kalzar: Men jeg er glad for at du skrev det du skrev… Rett og slett fordi jeg lærte noe.)

  Henviser til artikkel hvor en voldsforsker er intervjuet på på http://www.nettavisen.no/nyheter/article3263188.ece. Dette er sikkert ikke fasiten på hva som kjennetegner voldtektsmenn, men artikkelen bør inneholde en del faktabasert informasjon.

  Bare for å trekke ut noe….

  * Den typiske voldtektsmannen sliter med store problemer
  * Mange har rusproblemer, står utenfor samfunnet og er uten arbeid
  * Veldig mange av dem har denne forstyrrelsen som går på at de har et driv i forhold til å eksponere seg seksuelt overfor fremmede
  * Det kan også være kulturelt, at de har veldig kyniske holdninger til kvinner
  * Asylsøkere og personer med utenlandsk opprinnelse kommer ofte fra land hvor det er mye seksuelle overgrep, og kan ha med seg noen risikofaktorer som opplevelse av traumer fra krig. Man vet jo også at voldtekter brukes som våpen i krig

  @Somalieren: Skulle gjerne vært like flink til å skrive som deg. Og du skal få slippe å svare noe høflig 🙂

 38. Voldtekt er en ekstrem handling, og krever ekstreme tiltak, slik at det ikke er kvinnene som er redde, men voldtektsmennene. Det nytter ikke å prate om moral og skyld i det uendelige.

 39. Mitt råd. Ikke dra på bytur lenger. Vær hjemme med vennen dine. Denne byen har blitt krimbase for hele verden.

 40. Og en ting til. Hva i all verden gjør jenter alene i byen? Det ER farlige mannfolk der ute. Forelder, våkn opp, hent barna hjem selv.

 41. Send dem tilbake til landet sitt hvis de ikke klarer å holde slike dyriske instinkter i sjakk.
  Da innser plutselig andre mulige voldtektsmenn at «oi! jammen jeg trives her, så dette tar jeg ikke sjangsen på!»

  Det er nå den taktikken jeg ville brukt.

 42. Personlig setter jeg spørsmålstegn med de svake norske lovene mot disse tingene.
  Norges «svake» lover er her fordi vi nordmenn har vokst opp med de, og blitt vant med at samfunnet ikke skal straffe oss, men hjelpe oss til å forbedre oss. Det går også mye ære tapt når man utfører en voldtekt, og gjør man noe i lille Norge, så vet alle hvaem og hva som er gjort. Derfor er antallet voldtekter blant etniske nordmenn såpass lav. Det er galt, helt riv ruskende galt, og der må normer til for at ikke de seksuelle dyriske instinktene våre blir de gjeldende.

  For innvandrere er situasjonen en helt annen. En mangler gjerne de samme normene. En kjenner ikke så mange i det store samfunnet her. En kjenner seg som litt liten i en stor verden av ukjente, og føler at her kan vi gjøre alt hva vi vil.

  På samme måte som at vi ser at nordmenn på sydentur oppfører seg som horer, giggoloer og fyllafanter, der man tar helt av, så skjer nok dette med «utlendinger» i Norge også.

  Det som må til er enkelt og greit strengere straffer. Jeg har levd i Singapore i halvt år nylig, og ettersom jeg vet det, så fantes der ikke noe som helst av voldtekter der. Straffene var enkelt og greit for strenge til at noen turde å prøve seg! Dette til tross for at «Den Globale byen» Singapore er langt mer flerkulturell enn Oslo, med muslimer, kristne og buddhistter hver for seg på over 20% av befolkningen. Og i tillegg kommer alle hinduene. Et annet poeng som må bli sett på i denne sammenheng, når vi ser på blant annet Asia, er hvordan problemet med voldtekter har blitt løst i enkelte land. Altså ved legalisering av prostitusjon. Jada, her åpner jeg nok Pandora’s Box for enkelte, men har noen her faktisk tenkt over dette mer grundig?

 43. «Hadde voldtekt vært kultur for afrikanske, asiatiske og arabiske menn, så hadde vi ikke stått overfor en voldtektsbølge, vi hadde vært i sentrum av en voldtektstsunami. Samtlige afrikanske, asiatiske og arabiske menn hadde hengt rundt Parkveien»

  Jeg skjønner du har inntrykk av norske menn som fullstendig pasiferte og ute av stand til å ta vare på damene her. Men jeg tror du skal tenke på at det er obligatorisk førstegangstjeneste med en av verdens mest avanserte mindre hærer og at nordmenn er noen av de høyeste og mest muskuløse folkene i verden. Det er noen hundre tusen menn i dette landet som kan ta i et tak når det trengs. Hvis samtlige afrikanske og arabiske menn i Oslo hadde hengt ut i Parkveien uten noe å gjøre i den hensikt å voldta noen hadde vi selvfølgelig overvåket dem til det hadde inntruffet noe, og så tatt det sakte derfra. Men hvis en person blir voldtatt i uka blir det litt vanskeligere å forutse. Statistikk og sånt, vet du.

  Det er riktig som du sier at det pågår en voldtektsbølge, men du feilbedømmer litt angående en eventuell voldtektstjsunami. I så fall ville sannsynligvis de skyldige sannsynligvis blitt henrettet eller lynsjet, alle fra arabiske og afrikanske land uten særskilt grunn bli sendt tilbake, og de ansvarlige politikerne og andre gitt ubetinget fengsel, fratatt formue og/eller dømt som landssvikere. Du bare antar at fordi menn i Norge ikke vanligvis ser vitsen i å være macho, at vi ikke kan løse grisete problemer. Men du tar feil av kan og liker.

  «Jeg er så vågal at jeg tørr påstå at det ikke er sosialt akseptert i noen kultur å forgripe seg på et annet menneske.»

  Men nå er det jo ikke sånn at muslimske voldtektsgjenger voldtar snille muslimske piker. De voldtar norske jenter som de anser for å være horer. Og det har nettopp kulturelle grunner, som til og med blir forklart av de som voldtar, at det er halal for muslimske menn å utnytte hvite «ukyske» kvinner eller det som vi kaller voldtekt.

 44. Jeg tror att man må være litt syk ellers å jeg da, jeg har ikke noe moralskt kompass eller empati for andre mennesker, men jeg voldtar da ingen.

 45. Ingen kulturer godtar voldtekt? Kan hende ikke overfallsvoldtekter er «greit», men det er som regel kvinnen som må bøte med livet for å opprettholde æren til familien. Den stakkars mannen har jo ikke gjort noe galt, han ble jo bare fristet. Og hva med Mukhtar Mai. Hun ble jo dømt til massevoldtekt av et «råd» bestående av gamle menn.

 46. Psykiatrien i Norge er bare rævva. Så skal disse traumatiserte voldekts forbryterne få psykiatri og rettledning når de kommer til Norge. Ok, hvor mange år tar dette?
  Og det tar noen år i tillegg å få traumene sine og ukulturen sin til å forsvinne.. så imellomtiden-hvordan få stopp på voldtektene da?
  Ta inn flere problemer…
  Nei, du kan ikke bare lære og forandre synet til en syk person. Ferdig med den diskusjonen.

 47. Vel, hvordan kan du hevde at ingen kulturer godtar voldtekt? Det er da vitterlig subkulturer som har denne adferd som sin opus operandi. Dernest: Induksjonsproblemet umuliggjør at du rent rasjonelt kan hevde at ingen kulturer godtar voldtekt. Et slikt utsagn er umulig å bevise. Nei, som så ofte kan ikke voldtekstsproblematikken løses av bloggere uten relevant sakkunnskap.

 48. For å få bort alt det kriminelle som skjer i Oslo så bør det satses mer på bygging av Moske. De som går i Moske får høre det sanne ord, og er ikke kriminelle. Det norske folk bør støtte Islam ikke motarbeide den. Islam er stor og betyr fred og den ordner opp.

  Og vi må alle i Oslo stå sammen for å ta tilbake byen. Den må igjen få bli den flotte flerkulturelle byen den engang var.

 49. jeg er enig med deg alle kulturer,raser,folkeslager finnes det folk som voldtar andre, jenter som horer seg,personer som dreper folk. Problemmet er at Siv Jensen, den feite grisen prøver å fremstår at alle hudrfarge i Norge er kriminelle og voldtar andre. Jeg er selv sterk imot voltatt og kriminelle. Siv Jensen sier hun er redd å komme seg, det er er mørk bla bla….
  1) Prøver å tegne et falsk bildet av alle utlendinger som bor i Norge, akkurat som Nazist gjorde i Tyskland.
  2) Siv Jensen er en stygg,feit gris. Ingen gidder å voldta hu uansett. Fru Jensen tror hun er deilig som en 18-åring, hahahaahahahhhah
  3)Snakk om voldtatt, jeg er mer redd å bli voldtatt av Birkedal og resten av Frp’er.

 50. Et par påstander her jeg henger meg litt opp i:
  «Voldtekt er en sjåvinistisk maktdemonstrasjon.» Det er neppe den type voldtekter vi snakker om her. I krig brukes ofte voldtekt som en maktdemonstrasjon og som et verktøy for å rive i stykker fiendens moral og samfunnsstruktur. Særlig i områder hvor etnisitet, stamme- eller nasjonal tilhørighet er et vesentlig tema (se stammekriger i enkelte Afrikanske land), men også i f.eks under den Sovjetiske invasjonen i Tyskland i 1945, Japans invasjon i Kina 1937-39 og under borgerkrigen i eks-Jugoslavia.

  «…det ikke er sosialt akseptert i noen kultur å forgripe seg på et annet menneske.»
  Dette er direkte feil. Det er flere rapporter fra f.eks Pakistan at voldtekt brukes som straff idømt av den lokale domstolen.
  http://www.dagbladet.no/magasinet/2005/03/09/425722.html

  Når det er sagt er neppe «utlendinger» de eneste som har sorte får i flokken. Det bekreftes av antagelsen om store mørketall for såkalte «bekjentvoldtekter» hvor etniske nordmenn neppe bare kan vise til rene ark. Men overfallsvoldtekter vises mye bedre i media og er i større grad anmeldt, og her er personer av ikke-norsk opphav overrepresentert.
  Jeg vet at ingen religion tillater voldtekt. Men her er (dessverre) store kulturelle forskjeller og religion tolkes svært forskjellig. Og at det fins kulturer som har et forkastelig kvinnesyn er jo viden kjent. Er du fostret opp og tillært at en kvinne er et annenrangs menneske, så er nok terskelen lavere for å behandle kvinner deretter (men det har lite med maktutfoldelse å gjøre- det er utelukkende sjåvinistisk). Så her er en kulturell utfordring som Natteravner og gatelys ikke kan komme til livs.

 51. Dette er noe av det dummeste jeg har lest hvor på planeten er du? Voldtekt har vært brukt til å undertrykke fiender i alltid ifra tidenesmorgen i alle KULTURER….Å jo lengre man kommer ifra sivilisasjonen jo mer utbredt er det ennå å hvor kommer de fleste ifra i Norge jo små landsbyer rundtomkring i Afrika ,Araberland og Pakistan….Ta Somalia det er jo full krig der å de driter jo om de er i Norge eller Somalia så våkn opp…..Men vi skal jo ikke ha det sånn men med en hemningsløs innvandring av assylanter og andre så vil slike ting skje…Å alle disse flotte ordene rundt av dere forståsegpåere gå ut på gata så ser dere hverdagen…..

 52. Hei Somalieren !!
  Veldig bra skrevet, og du er flinkere til å ordlegge deg enn det jeg er.. Håper flere leser dette..
  Takk for innlegget..
  Jeg har har innlegg på min side om noe av det samme.
  FQ.priv.no

 53. @Kalzar:
  Nei, islam skal og må motarbeides på alle fronter! islam hører ikke til her, og noen ny moske skal ikke bygges. Tvert om, vi burde heller rive alle moskeer som allerede finnes her. islam inneholder ingen sannhet, og den betyr heller ikke fred, men derimot underkastelse. Derfor skal vi ikke ha mer av islam i Norge! Men det er i grunnen en avsporing fra denne debatten.

  Det er ikke kvinnenes skyld at mannfolk ikke greier å holde snoppen innafor buksa! Om en kvinne vifter med ei naken rumpe rett i trynet på en mann, har han likevel ikke lov til å forgripe seg mot henne. Det er mannfolkas ansvar å holde lillemann innafor smekken. Her har vi frihet til å kle oss hvordan vi vil. Sånn har vi det her, og kan du ikke akseptere det, står du helt fritt til å benytte deg av en annen frihet vi har; nemlig frihet til å forlate landet. Det er ingen som tvinger deg til å bo her.

  Du skriver:
  «Og vi må alle i Oslo stå sammen for å ta tilbake byen. Den må igjen få bli den flotte flerkulturelle byen den engang var.»

  Nei! Vi må derimot stå sammen om å få Oslo tilbake til der den var _før_ «flerkulturen» inntok byen! «Flerkultur», «multikultur» eller hva man nå kaller det, har ødelagt Oslo og er i ferd med å ødelegge resten av landet også. Nei til flerkultur!

  @tht:
  Noe så useriøst som dette er det lenge siden jeg har lest i noen debatter. Men man skjønner jo tydelig hvorfor du rakker ned på Siv Jensen. Den dama har i alle fall mye mer intelligens enn hva du fremviser i innlegget ditt. Antakelig gjelder det samme med utseendet også.

 54. Jeg er helt enig med hva MET skriver. Og jeg syns det er hårreisende hva Kalzar skriver.

  Jeg sier det jeg mener og hva jeg har lest meg godt opp og observert så jeg sier følgende.

  Årsaken til de aller aller fleste av disse overfalls voldtektene er islamsk kultur. Dette har med å gjøre med kvinnesynet i den islamske araberverden disse mennene kommer fra. Saudi Arabia som er den islamske «hovedstaden» så blir en kvinne som har blitt voldtatt steinet til døde.

  Det er heller ikke uvanlig at voldtatte kvinner i den muslimske kvinner blir drept i æresdrap om de er utsatt for voldtekt. I Saudi Arabia trenger en kvinne 4 vitner for å bevise at hun var utro, men voldtatt.

  Ayatollah Khomeini som var leder for hele den muslimske befolkning hadde et midlertidig eksteskap med en jente på 4 år!!! Denne jenta ble utsatt for grov voldtekt av Khomeini som da var rundt 50 år.

  Mye av dette henger sammen med helt fra starten da profeten Mohammed tok Aaisha på 6 år til fange (ekteskap) og utsatte henne for voldtekt over lang tid. Han tok henne som kone nr. 2 etter han hadde halshugget 600 jøder samme natt inkludert familien til Aaisha. Alle som har lest og studert biografien om Muhammed vet dette.

  Som alle også vet er Muhammed de aller fleste muslimers store idol. Når man har et idol som har et kvinnesyn som dette som også gjenspeiler seg i den arabiske verden så er det så utrolig søkt som mange skal ha det til at innvandrere som følger muhammedansk overbevisning har den samme mentaliteten ovenfor kvinner.

  Det tar meg 5 minutter og komme med dokumentasjon på at imamer rundt om i verden sier at en kvinne ikke har lov til å nekte enn mann sex, og hun må gi ham dette om hun så står og lager mat på kjøkkenet. Koranen kan fortsatt tolkes i det uendelige, problemet er at svært mange muslimer følger slavisk hva disse imanene sier.

  Man kan sitere så mange sunna, hadith og vers fra Koranen du vil. Islam er så stor og tvetydig at den kan rettferdiggjøre alt fra å skåne ikke-muslimer for fare, til å drepe, og erobre ikke muslimske mennesker og land. Så kommer det alle fortolkningene oppå der igjen. Det er mange som har sitert Koranen ovenfor meg, men selv som muslimer kan de ikke arabisk og vet ikke hva som står i den opprinnelige Koranen.

  Islam i Norge må og skal bekjempes, iallfall når det kommer til den politiske ideologi delen. Ingen flere moskeer, ingen flere særkrav, også må muslimer slutte å ta på seg offerrollen i en hver sammenheng, og se at mange av problemene skyldes innenfra Islam og ikke eksterne årsaker utenfra som de ofte hevder.

  Islam er IKKE en fredens religion. Som sagt over betyr det underkastelse, gjerne ved sverdet. Mekka perioden av Koranene er fredelig og bra. Men når det kommer til Medina perioden er det bare slakting og erobring. Hvorfor er det slik at mange muslimer er mer opptatt av medina perioden enn mekka perioden? Medina delen av Koranen burde kastes på skraphaugen.

  Nei, jeg sier ikke at alle muslimer er potensielle voldtektsmenn, men når man blir indoktrinert med at alle kvinner som viser litt hud er horer, og ikke troende kvinner er undermennesker og mannens eiendom, så er det ikke overraskene at vi plutselig får denne overfalls tsunamien over Oslo.

  Nå blir dette innlegget mitt sikkert møtt med masse vrøvl, om rasisme, stigmatisering og fremmedfrykt. Om noen føler seg støtt av det jeg sier så får det så være. Folk må begynne å forholde seg til sannheten og ikke skyve den under teppet.

 55. Norge må stenge portene nå.

  Vi merker et større og større raseskille, og nordmenn begynner å bli redde for å gå rundt i sitt eget nabolag, og utenlandske får skylden.(Noe de statistisk sett må ta skylden for, det er flere voldtekter utført av uetniske nordmenn per innbygger, enn nordmenn per innbygger!) Dette skaper frykt for begge parter for deres egen sikkerhet. Hvis denne utviklingen fortsetter vil det resultere i at begge parter vil organisere seg i mot hverandre.

  Vi trenger noen år for å gjennoppbygge tillitten mellom uetniske og etniske nordmenn.

  Dere kan jo for eksempel se på en meget velorganisert russisk organisasjon; From Russia with hate. Snart vil dette også smitte over til Norge, og vi vil få en «rasekrig».
  Ikke fordi vi er rassister, men fordi vi er redde for de vi er glade i.

  Jeg har bodd i flere forskjellige deler av landet, og det er variert hvor mye man merker av dette. Men enkelte steder har innvandrere/asylsøkere en meget dårlig holdning mot nordmenn, og jeg merker mitt nåværende bosted i Finnmark at det er ubehagelig å gå forbi dem på gaten. Hvor de både forfølger min samboer, har ropt å skjellt ut mine bestemødre etc.

  Hvis ingenting skjer blir begeret fullt, og jeg er ganske fredelig av meg, og har flere venner som ikke er etniske nordmenn.

  Men om dagen det smeller kommer, så står jeg i første rekke.

 56. Nå går det litt over styr her.

  Randi: Nei, det er jeg helt enig i, det er ikke utelukkende menn med muslimsk bakgrunn som står bak dette.

  Martin: Nå fikk jeg lyst til å finne mer ut av denne Pinker.

  Ellen R: Tilbøyelig til å være enig i det også. Jeg tror kanskje feilen jeg gjør – og som jeg føler mange som uttaler seg også gjør – er å snakke om redusere årsakene til én faktor. Kanskje det er kartlegging som må til, først og fremst?

  Bjørn: Tror du de vet hva de går til, når de først kommer hit?

  Hogne: Godt sagt: «Uansett er det lite holdbart å redusere årsakene til overfallsvoldtektene til det ene eller det andre, nettopp fordi årsakene til seksuelle overgrep og vold i det hele viser seg å være sammensatte. Dessuten vet vi lite om disse personene ennå annet enn at noen av dem er asylsøkere og at noen trolig må regnes som muslimer på en eller annen måte.»

  Stinemoor: Jeg er helt enig, ingen skal straffes her, og jeg prøver på ingen måte å rettferdiggjøre voldtektene ved å si at «de vet ikke bedre». Jeg prøver bare å fundere rundt hvorfor de ikke handler bedre. Men jeg er sterkt uenig i at «kvinner er null verdt» mange steder i verden. Og det er en holdning mange av kommentatorene nedunder her gjentar. Jeg tror at det er en populær misoppfatning. Det eksisterer ulike kvinnesyn, det eksisterer verdikonservativt kvinnesyn i Somalia f.eks, men det betyr ikke at kvinner er null verdt. En voldtekt i fredlige områder for Somalia slås det hardt ned på.

  Charlotte: » for å ansvarliggjøre folk som tross alt bor her, blir man faktisk nødt til å begynne å titulere dem slik.» – det synes jeg var fint sagt.

  Bernt: Det er poenget mitt. De har muslimsk bakgrunn, de har antakeligvis blitt oppdratt med muslimsk verdisyn, men så går de ut og finner ikke sin plass der ute. Kanskje er løsningen å gå tilbake til moskeene?

  Mariam: Jeg er veldig enig, men akkurat nå er jeg opptatt av de med muslimsk bakgrunn som faktisk voldtar. Hva gjør vi med dem?

  E.Xith: Ikke helt enig vedr. kvinnesyn i islam.

  Maria: Det er jeg nok veldig uenig i. Det er fullt mulig at det du beskriver finner sted, men det er ikke normativt i noen kultur – som jeg vet om. Gjerne motbevis meg med noe mer enn «les avisa» 🙂

  Nusse: De fleste unge menn fra «failed muslim states» oppfører seg. Det skal et grønt eple til for å motbevise tesen om at alle epler er røde. Her har vi tusener av unge muslimske gutter som oppfører seg ordentlig og viser at muslimske gutter flest ikke voldtar.

  Till: Det er et godt poeng!

  Vargas: Nei, det er jeg uenig i. Ingen skal diktere hvordan andre skal oppføre seg.

  Two Cents: Men har du bevis på at det er normativt i en kultur?

 57. Hans K: Jeg liker tiltakene dine! Har du vurdert å skrive innlegg og utbrodere?

  Vvindir: Men er det ikke essensielt å eliminere årsaken?

  Elizabeth: Det skal være trygt å ferdes i Oslo! 🙂

  Martin: Jeg er ikke helt enig i det.

 58. Jeg så en dokumentar om en gutt (i Oslo?) som stadig drev med småkriminalitet. Politiet kunne ikke gjøre annet enn å kjøre ham hjem til foreldrene hver gang han ble tatt da han var mindreårig. Foreldrene hadde til slutt ikke annet å gjøre enn å sende ham til en onkel i hjemlandet. Der måtte han jobbe med å gjete kameler. Men det varte ikke lenge før han begynte å stjele der også – hvorpå han ble tatt og sendt i den lokale arresten – et betongrom med en bøtte i hjørnet som fungerte som toalett. Onkelen kom for å se til gutten som ba om at onkelen måtte få ham ut derifra. Onkelen nektet og lot ham sitte der et par dager. Etter denne opplevelsen skikket gutten seg vel! 🙂

  Den samme metoden vil nok ikke fungere i den situasjonen Oslo er i nå.. Men en artig historie alikevel. 🙂

 59. Vell, spørsmålet nok hvordan de forskjellige kulturene definerer voldtekt eller hva som er åpenbare tegn til ønske om å ha sex.

  Det er en lenke på youtube som viser en person som ikke forstår kodene.
  Slike personer må på en aller annen måte omprogrammeres.

 60. somalieren: «Tror du de vet hva de går til, når de først kommer hit?»

  Har det noe å si? Poenget mitt om gjestfrihet gjelder vel uansett. Altså, det er forståelig at mennesker med ulike vanskelige bakgrunner ikke finner seg godt til rette i det norske samfunnet. Men det er da også forståelig at folk blir fornærmet når noen av disse oppfører seg som dårlige gjester? Om dette er nok til å overvinne gjesfriheten er et annet spørsmål – men det er en konflikt der. Og om den ikke lar seg avklare på annen måte, kan det fort gå ut over _alle_ asylsøkere. Egentlig gjør den vel det allerede, i form av mistenksomhet, men det kan også gå lenger, i form av ytterligere innstramminger ved grensene.

  Tor-Andre: «Som alle også vet er Muhammed de aller fleste muslimers store idol. Når man har et idol som har et kvinnesyn som dette som også gjenspeiler seg i den arabiske verden så er det så utrolig søkt som mange skal ha det til at innvandrere som følger muhammedansk overbevisning har den samme mentaliteten ovenfor kvinner.»

  Du må skille mellom islam som religion, muslimske kulturer, og asylsøkere. Det er delvis overlappende men separate enheter. At det i mange muslimske land er vanlig med kvinnefiendtlig holdninger og lover er en del av den kulturelle bakgrunnen for holdningene en del tar med seg til Norge. Men gode muslimer driver ikke med voldtekt. Sånn sett har Somalieren et poeng her, at de som driver med dette burde ta seg en tur i moskeen.

 61. Du skriver godt! =)

  Denne debatten er vanskelig fordi den har så mange sider. Ett av problemene jeg opplever at går igjen (i tillegg til vanskeligheter rundt etnisitet) er hvorfor vi ofte (utelukkende når det er snakk om voldtekter) spør hva offeret kunne gjort anderledes!

  Dette diskuterer jeg på min blogg http://bit.ly/tVUaZq

  -Briller

 62. Bjørn: «Du må skille mellom islam som religion, muslimske kulturer, og asylsøkere. Det er delvis overlappende men separate enheter. At det i mange muslimske land er vanlig med kvinnefiendtlig holdninger og lover er en del av den kulturelle bakgrunnen for holdningene en del tar med seg til Norge. Men gode muslimer driver ikke med voldtekt. Sånn sett har Somalieren et poeng her, at de som driver med dette burde ta seg en tur i moskeen.»

  Når det gjelder disse 3 tingene så skiller jeg det. Men det har likevel en sammenheng. Den muslimske kulturens kvinnesyn kommer fra Koranen og etter profeten Muhammed.

  Selvfølgelig er det ingen gode muslimer som driver med voldtekt. Jeg trudde det var inneforstått. Og de aller fleste muslimer er kulturelle muslimer eller såkalte moderate muslimer.

  Det er et kjent faktum at de aller fleste imamene som taler i moskeene i England kommer fra Saudi Arabia, altså imamer som viderefører den samme islam som er vanlig i Saudi Arabia blir forkynt i britiske moskeer. Det er ikke imamer som har bodd lenge i England og har et syn på islam som er forenelig med vestlige verdier.

  Jeg ser ikke noe grunn til at den samme praksisen ikke skal brukes i Norge. Jeg tror det kan være mye som blir sagt i moskeene som temmelig hårreisende. Kadra Yousuf som utrustet seg med mikrofon og besøkte en moskee beviste jo dette.

  Om dette er tilfelle, så tror jeg ikke disse ungdommene akkurat burde ta en tur i moskeen.

 63. «Vvindir: Men er det ikke essensielt å eliminere årsaken?»

  Årsaken er at disse individene ikke viser respekt for vår kultur, og langt mindre en forståelse for den. Jeg syns dem som har gjort dette, bør fanges, og bli banket opp offentlig til skue for alle i Oslo.

 64. @vvindir
  hmmmm,
  Så du mener vi skal beskytte «vår kultur» ved å offentlig banke opp dem som ikke respekterer den!?

  Hva slags kultur skulle det være uttrykk for, sa du? Det er i hvert fall ikke min, og neppe kulturen til flertallet i Norgen heller.

  Cassanders
  In Cod we trust

 65. Somalieren, jeg tok en titt på bioen din for å se hvem du var, den var jo informativ. Etter jeg hadde lest slutten på kommentarene kom jeg til den siste som hadde ligget der i 2 uker var fra en fyr ved navn Bahr som uoppfordret raljerte om hijabens velsignelser og avsluttet med at «Bare de som tror på Gud, Profeten og Koranen vil lykkes. De som tror på alle de falske historiene vil være de endelige taperne».

  Jeg er vel en av de endelige taperne som nå i 2011 får lov til å være med å finansiere de elektroniske bønneropene til «Bahr» før den endelige seieren mot oss vantro via, hvis vi skal tro på fremstillingen hans. Kan du tenke deg noen kulturelle grunner til at en sint, ung mannlig islamist som «Bahr» kunne tenke seg å voldta en vantro norsk dame som drikker alkohol og har sex før ekteskap på vei hjem fra byen når du leser det han vrenger ut av seg side opp og ned om det han betrakter for å være ærbare og ikke ærbare kvinner?

  Ellers skjønner jeg godt at du ikke kan kontrollere alt som ligger på bloggen din, men om noen hadde puttet en hyllest til Breivik eller noe sånt i «Om meg»-delen av bloggen min, så hadde jeg tatt den vekk rimelig kjapt.

 66. ja la oss møte voldtektsbølgen og den kulturelle kløften som gir manglende respekt for norske kvinner med å jobbe for at muslimer i norge fjerner seg enda mer fra norske verdier og levesett.

 67. Tor-Andre: «Den muslimske kulturens kvinnesyn kommer fra Koranen og etter profeten Muhammed. Selvfølgelig er det ingen gode muslimer som driver med voldtekt. Jeg trudde det var inneforstått. Og de aller fleste muslimer er kulturelle muslimer eller såkalte moderate muslimer.»

  Du forsøker å knytte voldtekter til Muhammeds kvinnesyn, samtidig som du er enig i at gode, praktiserende muslimer, altså de som setter Muhammed høyere enn noen andre, ikke begår voldtekter. Her er det da en motsigelse? Jeg ser ikke hvorfor du drar inn Muhammed i det hele tatt. Det virker som om du forsøker å få frem to poenger samtidig, ett om voldtekter, og et annet om islam, og du havner i spagat.

  Og likhetstegnet mellom kulturell muslim og moderat muslim er også merkelig. «Moderat» er et uklart ord, men hvis det skal ha noen betydning, må det være at man ikke har veldig store problemer med sekulære og demokratiske samfunnsordninger. Men da er man altså ikke lenger en troende, religiøs muslim, men «kulturell muslim»? Betyr det at det utifra din teologiske vurdering er islamistene som har rett, og hva er eventuelt din kompetanse for å bedrive teologi om en religion du ikke tror på?

 68. @Bjørn Stærk,
  Du spør T.A. direkte, og han får svare selv (jeg er ikke nødvendigvis enig med hans synspunkter).
  Men det er en del spørsmål av mer generell interesse.

  Ang. Kvinnesyn: Alle de «Abrahamittiske» religionene er grunnleggende patriarkalske, ja enda verre, de er misogyne. (Selv om de selv vil omskrive dette til «respekt for kvinnen» beskyttelse av kvinnen og hennes ære + en eller annen henvisning til guds vilje, osv).

  Når (makt)forholdet mellom kjønnene blir så assymetrisk som i disse religionene, blir definisjon av voldtekt (nesten nødvendigvis) problematisk.
  Tydeligst ser en dette i de opprinnelige kildeskriftene (mer om dette senere) men selv i dag finnes det sterkt problematiske sider, jfr. spørsmål om frivillighet ved sex i ekteskapet.

  En interessant øvelse kan være å google f.eks : «Who is …the woman whom your right hand posess». Min erfaring er at du vil finne både tradisjonelle og moderne tolkinger av dette, men atskillig av apologesen og eksegesen som fremkommer er høyst problematisk fra et moderne humanistisk synspunkt.

  Men det er feil å tro at guddommelig sanksjonert voldtekt (slik det nøkternt sett er foreskrevet i koranen) er en muslimsk «oppfinnelse». Det har sannsynligvis også en før-jødisk opprinnelse, og (lo and behold) det finnes en svært tilsvarende anvisning i 4.mosebok (31).
  http://www.biblegateway.com/passage/?search=4+Mosebok+31&version=DNB1930

  Ang. kulturelle muslimer
  Det er mulig jeg har misforstått, men jeg har ikke regnet at «KULTURELLE MUSLIMER» er identisk lik «moderate muslimer» og at dette betyr de som aksepterer «menneskeskapt jus og politiske ordninger.

  Jeg har tvert i mot antatt at kulturelle muslimer er en delmengde av de menneskene som kommer fra et samfunn hvor islam har dominerert deres a) oppvekst, b) utdanning, c)»samfunnsvev», altså at islam har preget hele deres «dannelse» som person.
  De som DERETTER ikke er aktivt troende eller praktiserende, eller til og med ikke-troende ville jeg regne som «kulturelle muslimer. De har lite (personlig) forhold til Allah, men kjenner igjen, og relaterer seg til mange av de andre uttrykte og uuttrykte referansene til islam i dagliglivet. Et del-eksempel kunne være sekulære nordmenns forhold til jul.

  Cassanders
  In Cod we trust

 69. Dette synes jeg var en utrolig interessant diskusjon. Jeg rekker ikke å svare på alt, men det var lærerrikt, selv om jeg er uenig med et par stykker her.

  Claudius, jeg ser at signaturen Bahr pleier å skrive endel ting – vel utenfor en bestemt kontekst – i bloggen, ofte går innleggene i spam automatisk, da han legger ved mange lenker. Jeg sletter det jeg ser, dette så jeg etter å ha lest kommentaren din her, jeg skal slette det (- ikke fordi det er ekstremistisk men fordi det er på siden av det min informasjonsside handler om). Jeg tror det feiltolker Bahr, det han skriver er nok ikke tiltenkt falske historier fra ikke-muslimer, men fra muslimer som bruker hadithlitteratur som kunnskapskilder. Og det han skriver om i nevnt innlegg er ikke at hijab er bra, men at hijab rett og slett ikke hører hjemme i islam.

 70. Kommenterer meg selv:
  For å unngå misforståelser:
  Et eksempel fra vår kultursfære kan være hvordan sekulære skandinaver likevel relaterer seg til jul…. som fenomen og tradisjon. Selv om det «tradisjonelle» og egentlige innholdet i julen ikke lenger berører dem, har de alle referansene og kan alle kodene i forbindelse med julen.
  En kan i denne (og en del andre) sammenhenger gjerne kalle dem «kulturelt kristne»

  Cassanders
  :

 71. Oi, her var det temperatur! Etter å ha skummet meg gjennom de fleste kommentarene, tenker jeg fortsatt at det er godt hold i hovedinnlegget, og at jeg forstår hvorfor det ble plukket ut til VG -blogg. For meg koker det ned til et spørsmål om hvordan ta vare på alt det som er bra, og samtidig sette en stopper for det som er dårlig og farlig i vårt mangfoldige og flerkulturelle samfunn. «One hand, five different fingers» sa en inder til meg en gang, da jeg spurte hvordan innbyggerne i et så sammensatt land kunne klare å leve sammen side om side. Lenge leve både mangfoldet, respekten for lover og spilleregler, og konsekvenser ved brudd på disse, for alle våre innbyggere.

 72. Hei babe! Nå er du sikkert lei av alle kommentarene, men er det greit at jeg slenger på mine two cents før jeg legger meg? Det er et perspektiv som jeg legger merke til blir borte i voldtektsdebattene, også i ditt innlegg. Mulig at det er så klinkende klart at folk ikke føler for å belyse det. Jeg synes i hvert fall at det er ganske innlysende.

  Hvem er det som voldtar, statistikk-messig, i Norge og ellers? Jo, det er de som står lavest på den sosiale stigen. De som ellers har vansker for å få seg noe, for å formulere det kort og godt. Mange vil påstå at det handler om ren makt, dette med voldtekt. Jeg er åpen for at det kan handle om en kombinasjon av sex og makt, frustrasjon over å ikke få sex, og kanskje over sin egen maktesløshet i samfunnet. Men la oss ikke glemme sex-perspektivet.

  Hvem er det som er lavest stilt, sosialt sett, i vårt samfunn? Uten tvil asylsøkere. For å sette det på spissen, så ligger ikke de i målgruppen til unge kvinner som går ut på sjekkern på lørdagskvelden. Så selv om det kan handle om dårlig moral, som du sier, så forklarer du ikke hvorfor denne gruppen skulle være rammet av så voldsomt mye dårligere moral enn folk flest. Mulig at bare de som har dårlig moral voldtar, men jeg ser ikke at asylsøkere skulle ha dårligere moral enn folk flest. Og det betyr at det må finnes flere medvirkende faktorer, f.eks. det jeg nettopp fremla.

 73. Eller, ser nå at du gir et svar på hvorfor de skulle ha dårligere moral…. jaja. Det endrer ikke så mye av mitt poeng.

 74. @Nina Mathiesen
  Det er et ganske vesentlig poeng du nevner. Jeg tror faktisk at årsaken til at dette ikke problematiseres langt på vei er politisk/normativ.

  Selv om feminismen på sytti-tallet fikk gjennomført mange og viktige holdningsendringer, fikk blant annet Susan Brownmiller (Against our will) http://www.susanbrownmiller.com/susanbrownmiller/index.html alt for stor innflytelse.

  Hennes tanke om at voldtekt IKKE handler om sex, har dessverre alt for lenge blokkert for viktig forståelse av fenomenet, og dermed hemmet utviklingen av og iverksettelse av effektive tiltak (For å unngå misforståelser: jeg mener <Bikke at voldekt i noen og varierende grad ikke også handler om makt, men den Brownmiller’ske totalt endimensjonale forståelsen er tåpelig og skadelig(!)).

  Samtidig med at Brownmillers forklaringsmodell nærmest ble sementert i «the chattering classes», (Se på hvilken som helst nettdebatt om voldtekt, og se hvor lang tid det går før en eller annen hevder nettopp dette)
  fikk en annen populær misforståelse slå rot: «Alle menn kan i prinsippet være voldtekstforbrytere (Mer presist: menn fra alle samfunnslag begår voldtekt).
  Selv om dette faktuelt er sant (og sørgelig), tilslører denne truismen et vesentlig poeng: Det finnes riktignok voldtektsmenn blant alle samfunnslag, men fordelingen mellom sosiale lag er neppe lik.

  Her er store sosiale forskjeller i forekomst av, og hva slags voldtekt som gjennomføres.
  Når en av ideologiske årsaker velger(sic) å se bort fra dette, klarer en ikke å skjønne sammenhenger, og følgelig får mindre mulighet til å foreslå effektive tiltak.

  Cassanders
  In Cod we trust

 75. @tht: Anbefaler deg å moderere argumentasjonen. Er enig i at enkelte FrPere tilsynelatende aktivit stigmatiserer svake grupper. Alenemødre, finnmarkinger og innvandrere er blant gruppene som har fått gjennomgå. Men, som Somalieren berører i et senere blogginnlegg, har FrP flerkulturelle politikere hvorav noen er muslimer. Bla er norskindiske Himanshu Gulati medlem i FpUs sentralstyre.

  @Tor-Andre/@met: En undersøkelse fra 2007 indikerer at 2% av muslimer i Norge har opplevd at en muslimsk religiøs leder oppfordrer muslimer til «sverdets jihad» (ref. http://www.liblab.no/doc/Hva%20vet%20vi%20om%20hverandre.pdf).

  Kadra Yusuf avslørte i 2000 at en del norske imamer har et, i norsk sammenheng, forkastelig syn på omskjæring av kvinner. Senere har hun blitt truet og overfalt.

  Den lesbiske Sara Azmeh Rasmussen har brent sin Hijab og gjennomført en sitteaksjon utenfor lokalene til Islamsk Råd Norge i protest mot at rådet ikke hadde tatt klart avstand fra dødsstraff mot homofile. Hun har også blitt truet (og muligens overfalt).

  Imamen Ahmad Noor uttaleri en artikkel på Drammen moske sine hjemmesider at «Norge er den mest Islamske stat i verden» og bedre enn typiske islamske land som f.eks. Pakistan, Iran og Afganistan. I intervjuet lovpriser han den norske styreformen «Det islam trenger kan man finne her. Fred, frihet og en støttende velferdsstat….. I arabiske land har man ikke frihet til å tro eller gjøre som man vil. Kvinner kan f.eks. ikke kjøre bil, og man kan ikke leve i fred med andre religioner». I samme artikkel sier politikeren og muslimen Yousuf Gilani (V) at imamene og andre muslimer som forfekter de norske verdiene også må huske å videreformidle kunnskapene til sine miljøer og egne hjemland.

  Den profilerte norske-pakistanske muslimen Mohammad Usman Rana ønsker imamer undannet ved læresteder i Vesten, for som han sier i et intervju med Morgenbladet: «det er nærliggende å tro at imamer som er utdannet i Vesten vil ha en mye større forståelse av hva det vil si å være muslim i vestlige samfunn».

  I det senere har lederne av Islamsk råd i Norge klart sagt at i Norge er det norsk lov som skal følges og tatt sterke avstand fra ekstremistiske islamske miljøer i England (Dagsnytt 18, har ikke datoen). Den 4. oktober 2011 skrev lesbiske Sara Azmeh Rasmussen i Aftenposten om sitt hyggelige møte med generalsekretæren i Islamsk Råd Norge hvor hun avslutter med en tur inn i moskeen hvor hun «står på bønneteppet, kledd i herredress og slips.». Hun skriver: «Jeg kjenner harmoni. Ren lykke».

  Bashe Musse, lederen i Somalisk Nettverk Norge, foreslår fatwa mot omskjæring og yttrykker klart at han frykter at unge somaliere i Norge kan bli støttespillere av ytterliggående islam. Om jeg husker rett har han også uttrykt frustrasjon over at norske myndigheter gjør for lite for å hindre radikaliseringen av norsk-somaliere.

  Det er laget en fatwa mot terrorisme.

  Og til sist… unge muslimer i flere arabiske land har de senere måneden slitt hardt og ofte med livet som innsats for å oppnå demokrati og frihet.

  Islam er i likheten med de andre store monoteistiske religionene hverken en religion for fred eller for krig. Det er utøverne av religionen som bestemmer hvordan den skal fungere i samfunnet. Jeg klarer ikke å se at islam med dagens utvikling vil bli noen trussel for Norge. Islam kan og vil fungere like godt (og dårlig) i Norge som andre religioner (kristendom, jødedom, etc).

  Som ateist mener jeg at islam, i likhet med kristendom, er basert på overtro og skrøner. Gud eksisterer ikke, Allah eksisterer ikke og Jesus gjenoppstod aldri fra de døde – synd men sant. Men jeg vil også at Norge skal være et sekulært demokrati som respekterer menneskerettighetene som definert i FNs menneskerettighetserklæring. Dersom den norske stat velger å aktivt diskriminere en eller flere religioner er Norge blitt et skadeskutt demokrati med aktiv religiøs undertrykkelse. Flere har forsøkt seg med politikk som inneholder sterk religiøs undertrykkelse og med tildels umenneskelige følger (Hitler, Stalin, Mao – vi ateister har våre sorte får – hmmm .. mulig Hitler var katolikk).

  Og .. helt selvsagt… Norsk lov skal følges i Norge (selv om jeg ikke nødvendigvis er i mot sivil ulydighet).

  Konklusjonen er:
  1) Islam formes av mennesker og kan og vil fungere i et sekulært demokratisk Norge
  2) Dersom den norske stat aktivt undertrykker Islam er Norge blitt et skadeskutt demokrati og et dårlig forbilde for resten av verden
  3) Muslimer (og innvandrere) i Norge bør eksportere de positive norske verdier til sine hjemland

  @Farooq Asghar Ali: Forstod da jeg leste bloggen din at voldtektene også er et angrep på den tillit innvandrerbevolkningen har opparbeidet seg i Norge og at innvandrere derfor kan føle en større avsky mot overgrepsmennene enn det vi etniske nordmenn gjør.

  @Somalieren: Takk 🙂

 76. Hansk K: Fantastisk innlegg som jeg er helt enig i!

  Somalieren: Et godt skrevet og reflektert innlegg. Vi trenger flere muslimske kvinner i den offentlige debatten – Inspire and keep em coming 🙂

  Og til den store mengden med søppelholdninger som kommer fra VG-nett: Kom dere ut, møt andre mennesker og se at verden aldri har vært, eller kommer til å bli, polarisert. Den er like dynamisk, spennende og forskjellig som alt annet. Muslimer er først og fremst mennesker med alt hva det innebærer. Og selv om jeg som ateist selvsagt ikke deler deres (over)tro synes jeg det er fantastisk at man kan leve i et samfunn der det er rom for ulik religion og mening. Toleranse, forståelse og kunnskap er nøkkelord.

 77. Du skriver om en vanskelig sak og merker at du prøver å forsvare hudfarge og kulturforskjell i denne sammenheng. Det er forståelig i din situasjon.

  Men snu situasjonen på hodet her. Hva tror du vi som er av Norsk opphav ser på tv en når det har skjedd en voldtekt, og det er en svart mann? Når vi treffer en ny svart mann på gata rett etter å ha sett på nyheter hva tenker en da?

  Jeg har virkelig vondt for å si det men det er vanskelig å ikke stille spørsmål til slike sitasjoner.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s