Islam er undertrykkelse, del 1

Jeg hører ofte fra bekjente, ukjente og media at Islam er undertrykkelse. Islam undertrykker særlig kvinner, vil mange påstå. Etter ordbokdefinisjonen av undertrykkelse kan vi være enige i at Islam, tilsynelatende ihvertfall, undertrykker kvinner. Det er et ubestridelig faktum, etter islamsk  lov, at kvinner (normalt) vil arve halvparten av sine brødre, kvinne skal forsørges av en mann, at en kvinnes vitnemål teller halvparten av en manns, at en mann kan irettesette en kvinne eller det at en kvinne ikke kan skille seg . Økonomisk, politisk og sosialt virker det som om kvinnen er dårligere stilt enn mannen. Kvinner er, i alle henseende, det svakere kjønn.

Dersom jeg virkelig trodde at Allah godkjenner undertrykkelse hadde jeg ikke sittet her og kalt meg selv en muslim, en som har underkastet seg Allah og Allahs lære. For hvis Allahs lære er undertrykkelse er det ikke noe jeg kan, eller vil, følge. Men heldigvis er ikke Allah glad i undertrykkelse, og jeg tror ikke at Islam åpner for undertrykkelse:

And We are not unjust to them, but they themselves were unjust [43:76]

(…)and Allah does not desire any injustice to the creatures [3:108]

Surely Allah does not do injustice to the weight of an atom, and if it is a good deed He multiplies it and gives from Himself a great reward [4:40]

En hadith al-Qudsi (en form for overlevering fra profeten Muhammad (fvmh) der Allah taler gjennom profeten) sier:

O My servants, I have made oppression unlawful for Me and unlawful for you, so do not commit oppression against one another.

Kilde

Altså må det være en logikk bak dette som for oss, for mennesket, virker urettferdig og undertrykkende. Jeg kan ikke fortelle dere hva denne logikken er. Det har jeg verken evne eller tillit til.Jeg kan ikke påta meg rollen som fortolkeren av det Allah har sanksjonert, men jeg kan si litt om hvordan jeg forsvarer dette for meg selv. Hvordan jeg forstår visdommen bak og hvordan jeg får det til å passe inn i mitt bilde av hva Islam er og vil være.

Allah enjoins you concerning your children: The male shall have the equal of the portion of two females (…) [4:11]

Jeg kommer til å arve halvparten av det min bror arver etter våre foreldre. Bakgrunnen for dette er at mannen har en forsørgelsesplikt i Islam. Det vil si at en mann pålegges å forsørge sin kone, sin mor (hvis far ikke er tilstede eller ikke er istand til å arbeide) og sin søster (hvis søster er ugift eller er gift med en mann som ikke er arbeidsfør). Ettersom mannens økonomiske ansvar er større en kvinnens har Allah bestemt at mannen skal arve mer enn kvinnen.

Nå vil mange argumentere med at vi lever i det 21.århundre der kvinner selv kan jobbe, og hvis de ikke er arbeidsføre vil få økonomisk kompensasjon fra staten. Dermed er det ingen grunn til at menn og kvinner ikke arver likt.

I mange land i den muslimske verden får ikke kvinner jobbe utenfor hjemmet, på grunn av kulturelle kodekser og normer. Deres inntektskilde er mannen, og hvis det i området er fungerende shariah-domstoler vil muslimske dommere passe på at mannen betaler for husholdningen. I andre land kan kvinner arbeide, men manglende velferdsordninger kan gjøre at hun ender opp fattig hvis hun blir syk eller blir nødt til å avstå fra arbeidet i en periode. Hvis hun er ugift, er gift med en mann som ikke har råd til å underholde henne, hennes mann er fraværende eller det ikke er domstoler som kan passe på at ektemannen støtter henne økonomisk – vil hun, kan hun, vende seg til sin bror for økonomisk støtte. Og han er religiøst pålagt å hjelpe.

Når det gjelder den vestlige verden og gode velferdssamfunn må de lærde vurdere om det er ønskelig med en rukhsa – en dispensasjon eller et unntak – fra loven. Det vil være opptil institusjoner som det europeiske fatwarådet. For at de skal vurdere en slik dispensasjon må muslimer fremme et ønske om det. Rådet må se på den skjeve fordelingen av arv som et problem og nå gjør de det ikke fordi ingen har diskutert det som et problem. Akkurat nå virker det ikke som om muslimer i Vesten, både kvinner og menn, har problemer med en skjev arvefordeling.

Dette fører oss videre til det neste punktet:

Men are the maintainers of women because Allah has made some of them to excel others and because they spend out of their property [4:34]

Den muslimske mannen har et forsørgelsesplikt, som jeg har nevnt  i avsnittene over. I samfunn der en kvinne ikke kan jobbe eller der det ikke er ordninger som kan gi henne økonomisk trygghet dersom hun ikke jobber, er forsørgelsesplikten en garanti for overlevelse. Nå er det ikke tvil om at økonomisk avhengighet ikke er et ideal for noen. Jeg liker å tjene egne penger og betale for meg selv, det tror jeg mange er enige i. Økonomisk uavhengighet er viktig for å realisere  seg selv og stå på like fot med sin neste. Høyere enn ønsket om å bli sett på som en likemann eller likekvinne, er ønske om å legge seg mett om kvelden og være istand til å betale regninger. Forsørgelsesplikten sikrer kvinner det. Nå mener jeg av hele mitt hjerte at vi skal få kvinner i arbeid og bygge gode trygdemodeller over hele verden, men inntil det skjer har jeg ikke hastverk med å få avskaffet forsørgelsesplikten.

I vår del av verden har menns forsørgelsesplikt blitt en kulturell norm. For eksempel, er det uhørt i noen kulturer (deriblant min egen) at en kvinne tjener mer enn sin mann, og dermed er istand til å forsørge han. Det første mine foreldre spør etter når de kryssavhører kjærester er ikke direkte  hvor mye han tjener, men  hva han jobber med. Så er det rett til internett for å sjekke hvor mye en person i det yrket tjener i gjennomsnitt. Nå er heldigvis ikke mine foreldre opptatt av at min mann skal ha høy lønn og kjøre en mercedes (selv om det ikke skader), men det jeg hører ofte er at han må kunne forsørge meg og barna våre. Selv om min mor terper på at jeg skal begynne å spare, jobbe for å tjene penger og fullføre et studium som gir meg økonomisk stabilitet er det likevel forventet at min man skal kunne forsørge meg. Ikke at han må eller kommer til å forsørge meg, men at han evner å forsørge meg. Det hele bunner i mannssynet i mange kulturer. En mann skal være sterk, stabil, vellykket og, tør jeg si veltrent?

Spørsmål: Står dette egentlig fjernt fra hva en ikke-muslimsk, etnisk norsk mor ønsker for sin datter, og er dette mannssynet egentlig særegen for afrikanske/asiatiske-kulturer?


Reklamer

11 kommentarer om “Islam er undertrykkelse, del 1

 1. Forsørgerplikten trenger ikke å komme i bekostning av den økonomisk selvstendigheten som kvinner burde ha.

  Fordi man vil ha det ene (økonomisk selvstendighet for kvinner) betyr ikke automatisk at man vil fjerne forsørgerplikten.

  Ellers så er jeg enig med deg på alt det andre du skrev (mer eller mindre). Det er for øvrig ikke islam som en religion som er kvinneundertrykkende -men en del praksis og tolkning av islam.

 2. «Forsørgerplikten trenger ikke å komme i bekostning av den økonomisk selvstendigheten som kvinner burde ha.»

  Funker ikke å ha i både pose og sekk. Hvis en muslims kvinne ønsker å arve like mye som sin bror, må hun bli økonomisk selvstendig og gi avkall på retten til å forlange penger av bror/mann.

 3. læren fra surah an-nisaa er skap sosialrettferdighet, og spesielt ta være på de svake, som foreldreløse barn. verden er full av hyklere og det er en advarsel for dem, og viktigst foran Allah (swt) er at alle er like, den rike er ikke bedre enn den fattige, den mektige er ikke bedre enn den svake, menn er ikke bedre enn kvinner, og den som står Allah nærmest er den som har taqwa, den som er hengiven i Allah (swt). det var revolusjonert budskap i en tid og samfunn hvor de fleste levde under slaveriet. jeg tror vi har beveget oss lite grann i riktig rettning men fortsatt mange lever under vanskelige kår og er bundet på en eller annen måte.

  sosialrettferdighet er viktig for meg og jeg ser på det som den første byggesteinen i samfunnet og muligheten for at menneske kan tilbe Allah (swt) i frihet. om jeg har tolket feil, jeg ber om forlatelse.

 4. Jeg synes du hopper bukk over menneskesynet.. Nei, det er ingen logikk i kvinner skal arve halvparten av menn – annet enn at mennene i den muslimske verden synes dette er en god ordning. Jeg kan ikke skjønne annet enn at hvis kvinner hadde tale og bestemmelsesrett så ville vel denne loven vært endret?
  Loven om arverett er for meg bare enda et eksempel på et fullstendig merkelig menneskesyn. Menn og kvinner er verdt like mye, skal arve like mye og skal på alle plan i samfunnet og i familien ha like rettigheter. Magen min vrenger seg når jeg tenker på alle de jenter /kvinner som er prisgitte lover laget for menn..

 5. somalieren:
  I dette tilfelle så er både pose og sekk mulig. Det er ikke to motsetninger. Jeg snakker ikke spesifikt om arvelovene.

  Jeg snakker om for.eks en muslimsk familie i Vesten, hvor både mann og kone jobber. Det at konen jobber, ergo er økonomisk selvstendig fratar ikke mannen forsørgerplikten som han har fått fra religionens side….

  Når du skriver: «Høyere enn ønsket om å bli sett på som en likemann eller likekvinne, er ønske om å legge seg mett om kvelden og være istand til å betale regninger.»

  Så viser du en klassisk misforståelse. Personlighet frihet er like viktig som det å ha penger til å betale telefonregningen og handle inn mat. Den personlige friheten til kvinnen (i Vesten først og fremst) henger tett sammen med hennes økonomiske selvstendighet. Norsk familie og barnepolitikk (og kvinnekampen) har handlet om dette – mer eller mindre. Fordi man skjønner at med økonomisk frihet for kvinnen, så vil den personlige friheten til den enkelte kvinnen bli betydelig styrket. Og det er igjennom økende grad av personlig frihet og økonomisk selvstendighet at likestillingen bærer frukter i et samfunn. Man kan ikke snakke om økonomisk selvstendighet, personlig frihet og likestilling fra hverandre. Fordi personlig frihet (for kvinnen) + økonomisk frihet = likestilling.

  Så finnes det også en gren i feminismen , nærmere bestemt marxist-feminismen som sier at det er først ved å utrydde kapitalismen at kvinner (og menn) kan de facto være frie. Men dette er en annen diskusjon.

  Liv:

  Tildeles enig. Nå er det ikke mye i innlegget til somalieren som tilsier at hun støtter kvinneundertrykkelse, tvert imot. Så det blir feil av deg å hevde at hun «hopper» bukk.

  Til det generelle poenget ditt: Jeg skjønner poenget ditt. Jeg gremmer meg også over at en del jenter/kvinner syns at kvinneundertrykkelse (uavhengig hvilken religion det er snakk om) er noe som er greit. Det blir som utrykket sier: Kvinner er kvinner verst. Noen av de verste formene av kvinneundertrykkelse (som kjønnlemlestelse) er det kvinner som er (u)»kulturbærer» for…

 6. i said to a norwegian «ta være på deg» and he said «you mean ‘ta vare på deg’.». somewhere in my dyslexic head ‘æ’ is the correct form. working on it though 🙂

  a win-win solution:

  societies that invest in girls turn out to be better societies. double the investment in girls (health, education, etc) to offset the inheritance difference (assuming there is). the more a society invests in girls the peaceful and prosperous it is. is this the lesson we ought to learn?

  next time i’ll ask google to translate it for me into norwegian before posting 🙂

 7. Hei, igjen! Dette tok sin tid, beklager!

  Line: Takk for kommentar. Nå mener jeg selv at jeg ikke hopper bukk over noe som helst, billedlig (bokstavlig talt har turn aldri vært min greie). Jeg har rasjonalisert noe, jeg som muslim, tror på (jeg har full forståelse for at dette kan virke meningsløst og ulogisk for en som ikke ser på dette som guddommelig). Jeg har også tenkt på hvordan jeg skal svare deg uten å virke krass, for det er absolutt ikke min hensikt!

  Jeg har prøvd å formidle at det ikke er så enkelt som å ‘endre loven’ da denne loven bygger på en ensidig forsørgelsesplikt (ensidig fordi det ikke kreves av kvinnen å forsørge mannen, eller familien, økonomisk). Det er på min kappe om jeg ikke har ordlagt meg tydelig nok, men jeg orker virkelig ikke å repetere innlegget, gjerne pek ut det uforståelige i min tekst.Det virker ikke som om du har forstått (forventer ikke at du er enig) i det jeg prøver å si her.

  Mohamed:

  Jeg snakker spesifikt om arvelovene. Innlegget ovenfor prøver å forstå arveloven og sammenhengen mellom den og menns forsørgelsesplikt. Etter min ydmyke oppfatning har kvinner mindre andel i arven fordi menn har et større økonomisk ansvar. Dersom byrden lempes av mennene, og deles likt, vil den skjeve arvefordelingen være unødvendig,slik tilfellet er i mange familier i Vesten.

  Når det gjelder økonomisk uavhengighet contra økonomisk trygghet er jeg selvsagt enig i at begge er like viktig. Likefullt holder jeg ved at for ei kvinne kommer personlig frihet lengre ned på listen når hun er sulten, arbeidsløs og barna henger i skjørtekantene og stønner av sult. Jeg kan ikke støtte meg på en fin teori, men jeg utfordrer deg til å preke om ‘kvinnelig frigjøring’ til en kvinne, i en landsby i afghanistan, viss mann er drept. Fremtiden ser jævlig mørk ut.

 8. Ramadan mubarak!

  Nå skumleste jeg innleggene, og håper jeg ikke komenterer noe som er blir sagt. Men jeg vil bare si at kvinner har ulike muligheter til å skille seg:
  Ved å gi tilbake det vi har fått i mahr.
  Skillsmisse ved dom: en qadi griper inn fordi han ser at forholdene i hjemmet er fæle.
  Hvis mannen er fengslet i et vist antall år, eller mann og kone er fra hverandre i en viss tid, så kan en kvinne søke om skillmisse.

  Og arveloven er endret i flere land fra det klassisk islamske, blant annet Egypt og Somalia.

  Det er ialle fall dette jeg lærte da jeg tok et introduksjonskurs i Usul al-fiqh.

  God iftar!

 9. Dette stemmer sikkert:

  «Likefullt holder jeg ved at for ei kvinne kommer personlig frihet lengre ned på listen når hun er sulten, arbeidsløs og barna henger i skjørtekantene og stønner av sult. »

  Men vil ikke det også være sant for en mann? I desperate situasjoner som denne er det mye man er villig til å ofre, men det betyr jo ikke at det er idealtilstanden.

  Jeg skrev en lang utredning om hvorfor jeg verdsetter min økonomiske frihet her, men jeg ser etter å ha lest mer at det ikke egentlig er det du tar for deg. Jeg må bare si at jeg ønsker den dagen kommer da muslimske medsøstre i alle land har samme frihet som oss i Vesten til å forsørge seg selv snart kommer, for det er av uendelig høy verdi både for kvinner og menn at man kan dele forsørgeransvaret likt.

 10. Uff, det er jo nettopp på grunn av denne forsørgerplikten (som kan virke som en god unnkyldning til å holde kona hjemme og derfor ute av syne for andre og under kontroll), at de fleste muslimske land er preget av at kvinner ikke får ta seg arbeid. Min samboer sier stolt at: ja, i feks Afghanistan jobber det kvinner som er politi, til og med!» Og jeg vet så veldig godt at ja, de trenger kvinnelig politi fordi disse må kunne ta seg av saker som berører kvinner. Mer edel grunn enn det er det ikke! Ergo er det ikke altså et «hederstegn» for Afghanistan at de lar kvinner FÅ LOV til å jobbe.
  Det kan virke som om det er verst for mannen å skulle måtte gå ut i verden og jobbe hardt for å skaffe penger til familien. Men, tenk! Mannen er UTE I VERDEN! Han kan komme seg ut av en kanskje trang leilighet, bruke kroppen /hjernen sin, få nye impulser / kunnkap, utvikle seg. Er han heldig så har han gode kolleger og treffer kanskje et nytt medmenneske hver dag! Kvinnen er aldri så «fri» hvis hun skal være hjemme og passe barna/huset. Og nei, jeg synes ikke at å prate med nabokonene eller slektninger er nok.
  Jeg fikk faktisk litt vondt i magen når du sa at du kom til å arve halvparten av det din bror arver. Skal ikke du være med å forsørge din familie? Studerer du kun for å etterpå å ikke skulle jobbe? Du har jo et over gjennomsnittet skarpt hode, vil jeg si – de er jo heldige de som får ansette deg:-)

  Uff, nå var det jeg som var krass. Men jeg blir så lei meg.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s