Bør koranen moderniseres?

Jeg hadde fri fra skolen i dag og så på tabloid (reprise fra igår) og i studio satt Hege Storhaug, Unni Wiikan og Basim Ghozlan. Diskusjonen gikk på Kadras uttalelser om Koranen og hvorvidt den trengte modernisering. Nå har jeg ikke overveldende kunnskap om islam, men jeg har sett på et par seriøse og anerkjente nettsider med autoriserte lærde samt snakket med et par sheikher jeg kjenner.

1. Kvinnenes rett til skilsmisse:

‘It is not lawful for you to try to hold your wives against their will, and neither shall you keep them under constraint with a view to taking away anything of what you may have given them, unless it be that they have become guilty of immoral conduct in an obvious manner.  Consort with wives in goodly manner; for if you dislike them, it may well be that you dislike something which God might yet make a source of abundant good.’  

[4:19]

I shar’iaen er det mannen som primært har retten til skilsmisse. Det er dermed ikke sagt at kvinnen ikke har noe mulighet til å komme ut av ekteskapet. Dersom kvinnen har blitt psykisk eller fysisk mishandlet av sin mann, har hun rett til skilsmisse. Det er dessuten hadith-eksempler på kvinner som klaget til profeten, uten at mennene hadde moralske skrupler eller hadde mishandlet dem. Da ble kvinnene bedt om å gi tilbake medgiften og andre gaver de fikk av mannen, og de fikk sin skilsmisse. Skilsmisse er sett på noe som er svært alvorlig og refereres til som den tillatelsen Allah misliker sterkest. Men tvang finnes ikke islam.

2. Kvinnens rolle i samfunnet:

Utrolig bra artikkel om dette emnet av imaam Zaid Shakir fra Zaytuna instituttet: The social involvement of women in Islam

3. Hvorfor er kvinner skjermet fra menn i moskeen?

Hvorfor er det så mye oppstyr rundt dette i det hele tatt?

Majoriteten av muslimske kvinner har ingen problemer med dette og det at man er skjermet fra menn sees på som et pluss. Jeg kan gi et eksempel på det; bederommet for kvinner er ikke bare et bederom, men også et sted der man fikser på seg selv, retter på hijaben, snakker uten forstyrrelse fra menn og, ja, kanskje skifter klær. Handlinger de fleste, muslim eller ikke muslim, kvier seg for å gjøre foran det motsatte kjønn. Noen vil hevde at det er muslimske menns seksuelle lyster som fører til at kvinnene må skjermes fra dem, men skal sant sies, så blir selv en jente litt distrahert fra bønnen sin dersom en utrolig fin type ber rett ved siden av henne. Det er ikke bare det at kvinner skjermes fra menn, men også at menn skjermes fra kvinner. Til syvende og sist, vi er der for å be. Det beste å gjøre er dermed å be adskilt, uten distraksjoner, i form av fine eksemplarer av det motsatte kjønn eller lignende.

4. Tvangsekteskap og omskjæring:

– Har ingenting med islam å gjøre og det er ingenting i koranen eller profetens tradisjoner som støtter disse tradisjonene.

Slik debatten foregår blir islam fremstilt som en religion som står dønnstille, det er misledende. Islam tolkes i henhold til tiden man lever i, men det viktige er at de nye tolkninge ikke strider imot Koranen og hadeethene. Slik som jeg ser det, virker det som om reformistene har lyst til å nettopp reformere islam. Å se islam i et nytt lys er ikke det som en revolusjon.

Jeg liker ikke å pådytte min tolkning av islam på alle andre, velger jeg å bruke hijab, tvinger jeg ikke alle jenter til å bruke hijab. Samtidig, synes jeg ikke at Kadra skal argumentere for at absolutt alle muslimer skal følge hennes og andre modernisters tolkning av islam.

Reklamer

24 kommentarer om “Bør koranen moderniseres?

 1. Du er bare så rå til å poengtere.Vannvittig gøy å være i bloggen her du lærer meg så utrolig mye, gid om jeg kjente deg.Du er klok!

 2. Herregud takk, men du overvurderer meg til de grader.

  Jeg kom på en ting til som jeg burde hatt med. Kvinnesynet i islam trenger ikke å endres, den trenger å forstås.

 3. Takk for informasjon. Ellers tar debatten nå en vending, der Islam som religion ikke ses på som problemet, men derimot en del muslimske menns holdninger og atferd overfor kvinner, både innad i familie og måten de praktiserer sin kultur som minoriteter på.

  Ønsket er at alle kvinner i Norge, uavhengig av livssyn og etnisk opprinnelse, skal kunne bevege seg fritt og delta fullt ut i det norske samfunnet. Og den største hindringen for at dette kan skje, er kanskje generasjonsskillet blant muslimer.

  Eldre muslimske menn synes å være svært konservative, noe jeg finner forståelig. De har levd store deler av sitt liv i hjemlandet og har fått både kultur og ukultur inn med morsmelken. De er selvsagt preget av dette og har lært seg å se verdiene i den måten å praktisere tro og liv på. Dette ser de som naturlig og dette vil de beskytte og videreføre til barn og barnebarn.

  På den andre siden av kløften finner man unge og mer liberale muslimer som har fått smaken på og forståelsen av den norske kulturen, men som samtidlig må forholde seg til foreldre og besteforeldre. Disse befinner seg, tror jeg, ofte i en lojalitetskrise. De vil delta i samfunnet på linje med nordmenn, og de vil også vise de eldre muslimene respekt.

  Jeg ser noe av det samme som vi har hatt her i landet de siste 30-40 år, med tanke på kristendommen. Men nå har de gamle, konservative kristne menn blitt så få at konfliktene ikke lenger er så hyppige og synlige. De er bokstavelig talt i ferd med å dø ut.

  Jeg håper og tror mange av problemene vi ser blant muslimer i Norge i dag gradvis vil blekne og forsvinne i løpet av en generasjons tid (25 år). Underveis skal problemer håndteres og informasjon utveksles, og så tror jeg kort og godt man må ha tålmodighet (med selvsagt ikke overfor kriminelle handlinger)og ta tiden til hjelp.

 4. Tilbaketråkk: Bør koranen moderniseres? « Somalieren « Somaliske bloggere

 5. Phalloides; ja, debatten fikk plutselig en interessant vending. Ganske rart egentlig, jeg lurer på om det er av frykt eller om det er et genuint skifte av mening?

  Jeg er helt enig i at noen muslimer praktiserer kulturen sin og kaller den islam, men jeg tror ikke at disse du kaller ‘konservative’ nødvendigvis er gamle, skjeggete menn med et negativt syn på vesten.

  Det ironiske, som også Saera Khan påpekte (standpunkt 17.04.2007) var at det virker mye mer liberalt i såkalte muslimske land (f.eks; egypt, marokko, jordan og selv pakistan)når det gjelder tolkning av islam. Man prøver å bevare troen og identiteten sin når man kommer til den ikke-muslimske verdenen, og fremstår da som ekstremt konservativ.

  Vi har også fått en ‘islamsk oppvåkning’ blant muslimer, i og utenfor, den muslismke verdenen, folk kommer nærmere islam og mange får en dypere forståelse av hva praktiserende muslim innebærer. Det kommer av, tror jeg, at kunnskap er så lett tilgjengelig i vår tid. Det kan være at andre faktorer som jeg ikke er klar spiller inn. Det jeg vet er at de to eller tre generasjonene over meg ikke varlike opptatt av tro, man tok islam som et selvfølge ‘før i tiden’.

  På et vis, er jeg glad at det har forandret seg, lærer man mer om islam, forstår man islam og når man forstår islam lærer man hvor skillet går mellom kultur og religion.

  Men du betegner konservativ som noe negativt, som sagt, jeg tror ikke at konservativ per definisjon er gretne, gamle gubber, men en legitim retning innen islam. Jeg kjenner et par salafiyya muslimer – ansees som konservative. Salafiyya er en retning i islam som baserer sin lære, på koranen selvsagt, men også til en anerkjent muslimsk lærd fra middelalderen (Ibn Taymiyyah) som mente at koranen måtte leses bokstavlig og at de fire skolene/madhab i islam (shafi’i, hanbal, maliki og hanafi)ikke burde tukle så veldig mye med skriftene. Taymiyyah mente at det meste tolkning var unødvending. Salafi-muslimene er svært konservative, men det er ingenting ved deres tolkning av islam som direkte hindrer integrering. De jeg kjenner bor i USA, men de er fungerende og velintegrerte borgere.

 6. 1. Egyptisk feminist, forfatter, psykolog Nawal Saadawi gjestet hos Democracynow (uavhengig TV og radio stasjon) nylig og linken til dette intervjuet er:
  http://www.democracynow.org/article.pl?sid=07/04/11/1432237

  2. Mahatma Gandhi ble spurt om han var Hindu og han svarte: «Ja det er jeg. Jeg er også en Kristen, en Muslim, en Budhist og en Jøde». Sentralt i Gandhis liv var sannhet og rettferdighet.

  3. AMY GOODMAN: Al-Azhar is the most famous Islamic university.

  NAWAL EL SAADAWI: The Azhar University, it is the highest Islamic institution in Egypt, in the Islamic world, like the Vatican to the Christians. And, in fact, they spoiled Islam. They educated people Islam in a very distorted way.

  And my father graduated and then started to rebel against Al-Azhar. And they collaborated with the British colonialism. While we were students fighting against the British and against the king, they were collaborating with us — with the British and with the king. So their history is black.

  And they fight any intellectual, any writer that is a bit critical. And, you know, what I did in my play — my play, the title is God Resigns at the Summit Meeting. And it is, in fact, the conflict between two conceptions of God. My grandmother, who came from the village — illiterate woman — she told me when I was young, “God is justice, and we know him by our brain. God is not a book.” God is not scripture that people differ in interpretation and then kill each other, like Sunni and Shia in Iraq and Christians and Muslims, etc. So I understood Islam in a very, very, you know, liberal way, that God is justice. We fight for justice. If we fight for justice, we are more religious than those who go to pray. So Al-Azhar didn’t like my play, because it’s against the education of Azhar in the university, and they don’t want people to understand that God is just justice. They want only the scripture, you know, the Koran, the book, the Bible

 7. 1. For spesiel interesserte her er et foredrag som ble holdt i slutten av 2006 om «Islam and the West». Arrangøren var Newyorker magasinet og blant deltagerne var omar ahmad, ayaan hirsi, mahmood mamdani, azar nafisi, abdullahi an-naim, lawrence wright og george pecker. Alle har skrevet noe om temaet, men personlig velger jeg å se på dette som mahmood mamdani (boken hans heter «good muslim/bad muslim»). Linken finnes her: http://www.newyorker.com/online/video/2006/10/09/islam

  2) Timingen av Khadra episoden er litt underlig men Oslo holder Nato toppmøte 26 april om krigene som føre i midtøsten og afghanistan og dette mediaskapt bildet om muslimer som umenneskelige (se: de kan overfallet en spinkel jenta) passer logisk i konflikt-bildet. Hele poenget er å printe dette i folkspsyke slik at krigføring blir den eneste løsningen. Kjenner dere til Johan Galtung? Støyen for krig er så høy at vi ikke kan høre deg Johan.

  Johan Galtund holder foredrag på Chateau Neuf i Oslo den 25 April 2007 Kl 1930. Foredraget er om Dagens verdensorden og Nato’s rolle. 26 April blir folks oppmøte på youngstorget i oslo og demonstrasjon mot krig.

  Ignorance is not a bliss. Kjære venner delta i freds arbeidet. Jeg takker alle.

  Cigaal

 8. «Skilsmisse er sett på noe som er svært alvorlig og refereres til som den tillatelsen Allah misliker sterkest.»

  Hvis Allah ser på skilsmisse så alvorlig; hvorfor kan da menn si «jeg skiller meg fra deg» 3 ganger i nærvær av vitner mens kvinnen må ha blitt mishandlet igjennom en stor mølle for å bli fri, og hvem får bevisbyrden om ikke kvinnen?

  Hvis Islam var veien, sannheten og lyset og Guds endelige budskap til mennesket, så holder ikke det her.

  Og når det kommer til tvangsekteskap og omskjæring så står det intet i koranen om det, men den understøtter slike ting fordi det passer mørkemennene som litt for mange muslimer ikke våger å si i mot. Du så hva som skjedde med Kadra.

  Når det kommer til hijjab så ser jeg ikke vitsen, norske menn klarer å styre seg om de ser en dame med pent hår, om enn ikke muslimske fyrer klarer det.

 9. 1. Han trenger strengt tatt ikke å si det foran vitner, såvidt jeg er kjent. Slik jeg forstår dette med å si det tre ganger, er at det fungerer som – kan jeg kalle det seperasjon? Etter at mannen sier at vi er skilt en gang, kan de lett komme tilbake til hverandre, ganske likt seperasjon i norsk lov. Dersom kvinnen får «sine tre», men ekteparet vil komme tilbake til hverandre; må hun bli gift på nytt, ha seksuell omgang med sin nye mann og deretter skilles seg for så å gifte seg igjen med ektefelle A.

  Det skal være vanskelig, det er vel det som er poenget?

  Jeg vet ikke om du leste kun det avsnittet, eller hele delen om skilsmisse, eller kanskje jeg var uklar. Kvinner kan skilles uten å ha vært mishandlet, de kan faktisk skille seg selv om mannen er imot det. Hun må bare gå til en sheikh, forlange skilsmisse og han vil antakeligvis be henne gi tilbake medgiften hun fikk.

  Normalt, er begge parter enige om en skilsmisse.

  Jeg vet at det er veldig mange (muslimske) kvinner som ikke kan komme seg ut eller blir utstøtt dersom hun skiller seg, men det er rent kulturellt. Ikke for å peke noe finger, men slik jeg har forstått det gjelder dette spesiellt den indiske/pakistanske kulturen?

  2. Sadie, dette innlegget var ingen forkynnelse, nå må du ikke misforstå. Mitt innlegg var kun skrevet for å utdype at jeg ikke støtter Kadras meninger om at kvinnesynet i islam er usivillisert og barbarisk.

  3. I Shari’aen står det at et ekteskap der en av partene blir tvunget er ugyldig, ergo folk som tvinger jenter/guttter til å gifte seg synder i følge islam.

  Etter mye soulsearching har jeg også kommet frem til at omskjæring er direkte forbudt i islam. Shar’iaen forbyr mennesker å skade kroppen og unødvendig kirurgi som forandrer kroppen. Dessuten sier Koranen at vi skal følge profetens eksempel, profeten hadde fire døtre og ingen av dem ble kjønnslemlestet.

  4. Mange mener at hijabkun er et plagg som skal hindre menn i å bli opphisset av å se en kvinnes hår. Personlig er ikke det en viktig grunn for meg. Jeg bruker hijab fordi det er essensielt for meg å fremheve og symbolisere min tro. Hijaben skaper en barriere mellom meg og fristelsene. Det er lite sannsynlig å finne en hijabi som rocker klubblivet en lørdagskveld, og fantes det, ville hun vakt oppsikt. Skjønner du hva jeg mener?

  For eksempel; jeg blir aldri tilbudt alkohol eller ikke-halal kjøtt. Jeg har et par muslimske venninner som ikke bruker hijab, men som opplever ofte at man ikke tar dem for muslimer. Det bør ikke være sånn, men ofte er det slik.

  Spørsmålet er hvorfor ikke menn må dekke til seg? I motsetning til hva folk må tro, så er også menn pålagt å dekke til seg. Herre-hijab kaller jeg det. Dessverre er det en del muslimske karer som ikke er klar over dette.

 10. 1. tenk å utlede Grunnloven til den tjukke røde Norsk loven, bare å fortolke et lite område vil kreve en doktoravhandling. Hellige skrfter fra alle religioner er like kompliserte.

  2. Likestilling er ikke i motsigende forhold med en religion (Hindu, Kristen, Islam, Jødedom, osv). Likestilling er et relasjonsbegrep, og selv om man kan anta at religionen påvirker dette forholdet, det er lenge siden at kirken, templet eller moske’en har hatt særlig innflytelse. Makten idag ligger et annet sted (stortinget, media,osv) og det er der rammene settes. Ser vi på land med muslimske majoriteter, det er kun Iran som har imamene i hovedrollen. I saudi arabia er det kongefamilien som har makta men de øver dette på vegne av USA som beskytter dem (klientel-forhold). Selv i Norge er likestillings begrepet nytt, og er under utvikling. Jeg tror muslimene i Norge nytte seg godt av dette, og problemene idag ligger i forksjellsbehandling på arbeidsmarkedet og andre økonomiske områder. Jo flere muslimske kvinner får like mulighet på arbeidsmarkedet, og på denne måten få økonomisk frihet, alle andre friheter som vi gir «lipservice» vil naturlig etterfølge det.

  3. Jeg synes Bunad og 17 Mai passer så bra. Her et youtube klip som viser klesdrakt i kulturen: http://www.youtube.com/watch?v=dT15Jw6cnGc

  4. Hadde du reist til syden (hellas, italia, spania) for noen år siden, ville du ha sett at hodeplagg og heldekningen av kvinner var vanlig. Det samme kan du se på norske kvinner, og forresten den gangen kvinner tok på seg bukser det var en skandale. Ikke mange kvinner tør gå med «mini’s» fra sekstitallet. Vi ser igjen at det begynner å være unormalt ikke å ha på seg bh’en på stranden.

 11. Hadde du reist til syden (hellas, italia, spania) for noen år siden, ville du ha sett at hodeplagg og heldekningen av kvinner var vanlig. Det samme kan du se på norske kvinners klesdrakt gjennom tidene. Dette er ting som skifter med motene, og den gangen kvinner tok på seg bukser det var en skandale. Idag ikke mange kvinner tør gå med «mini’s» fra sekstitallet. Vi ser igjen at det begynner å være unormalt ikke å ha på seg bh’en på stranden.
  Youtube klippet viser tradisjonsdrakt fra somalia.

 12. Spør du meg personlig?

  Hvis så er svaret nei.

  Jeg ser på islam som en del av min identitet og personlighet. Jeg ser ingen grunn til å ikke fremheve denne. Jeg skal ikke snakke for absolutt alle muslimer, men de kjenner føler det på samme måte – både hijabifiserte og ikke-hijabifiserte.

 13. Vel, du har skrevet på side her at du ikke vet mye om islam. Da lurer jeg på hvordan du kan identifisere deg med islam og til og med mene det er en del av din personlighet.

  Hva er det å ha en muslimsk personlighet???

 14. Nei, det er sant. Jeg har ikke overveldende mye kunnskap om islam, men det betyr ikke at jeg totalt mangler kunnskap om islam. Jeg lærer.

  Jeg har ikke sagt at jeg har en muslimsk personlighet, jeg har sagt at islam er en del av min identitet og min personlighet. Det er vel en stor forskjell?

  Noen av min meninger er påvirket av islam, min klesstil er påvirket av islam, min adferd er påvirket av islam. Hadde islam vært ikke-eksisterende i mitt liv, hadde jeg levd et ganske annerledes liv, mener jeg. Derfor sier jeg at islam er en viktig faktor i min personlighet.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s